Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

НОУ ІНТУЇТ | лекція | Організаційні структури управління

 1. Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com

Анотація: Наводяться основні організаційні структури управління з описом їх позитивних і негативних сторін.

6 6.ppt

Ви можете завантажити: презентацію

Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Мета лекції: представити основні структури управління організаціями, виділити їх позитивні і негативні сторони.

Під організаційною структурою управління розуміється діяльність суб'єкта управління. Вона індивідуальна і залежить від особливостей господарської діяльності організації.

Організаційна структура - це сукупність управлінських ланок, розташованих у суворій співпідпорядкованості і забезпечують взаємозв'язок між керуючою і керованою підсистемами.

У структурі управління організацією обов'язково виділяються такі елементи, як:

 • ланки (відділи);
 • рівні управління.

У теорії і практиці менеджменту склалися два великі блоки організаційних структур:

 1. Бюрократичні організаційні структури:
 • Лінійна.
 • Лінійно-штабна.
 • Функціональна.
 • Дивізіональна.
 • Органічні (адаптивні) організаційні структури:
 • Лінійна структура характеризується тим, що на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться один керівник, наділений усіма повноваженнями і здійснює одноосібне керівництво підлеглими йому працівниками і зосереджують у своїх руках всі управлінські функції.

  При лінійному управлінні кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через якого по одному каналу проходять всі управлінські рішення. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за результати всієї діяльності керованих об'єктів.

  Оскільки в лінійній структурі управління рішення передаються по ланцюжку "зверху вниз", а сам керівник нижньої ланки управління підпорядкований керівнику більш високого рівня, формується свого роду ієрархія керівників конкретної організації.

  Лінійна структура управління виглядає наступним чином ( малюнок 6.1 ):


  Мал. 6.1. Лінійна структура управління

  Переваги лінійної структури управління:

 1. Чітка система взаємних зв'язків між підрозділами.
 2. Чітка система єдиноначальності, ефективне використання центрального апарату управління.
 3. Ясно виражена відповідальність.
 4. Швидка реакція виконавців на прямі вказівки вищого начальства.
 5. Оперативність в ухваленні рішень на одній ланці управління.
 6. Простота організаційних форм і чіткість взаємозв'язку.
 7. Мінімальні витрати у виробництві.

Недоліками лінійної структури управління є:

 1. Велике час на реалізацію управлінських рішень.
 2. Мала ініціатива на всіх рівнях.
 3. Слабкі можливості для кар'єрного росту менеджерів.
 4. Мала гнучкість і пристосовність стосовно зовнішнього середовища.
 5. Тенденція до тяганини і перекладання проблем при вирішенні питань, що вимагають участі декількох підрозділів.
 6. Критерії ефективності та якості роботи підрозділів і організації в цілому - різні.
 7. Тенденція до формалізації оцінки роботи призводить до виникнення атмосфери страху і недовіри.
 8. Підвищена залежність результатів роботи від кваліфікації, ділових якостей менеджерів.

Функціональна структура управління характеризується тим, що функціональне управління здійснюється певною сукупністю підрозділів, спеціалізованих на виконанні конкретних видів робіт, необхідних для прийняття рішень у системі лінійного управління.

Ідея структури управління полягає в тому, що виконання окремих функцій з конкретних питань покладається на групу фахівців, зосереджених на виконанні окремих видів робіт.

В організації, як правило, фахівці одного профілю об'єднуються в структурні підрозділи (відділи), наприклад відділ маркетингу, плановий відділ, бухгалтерія, логістики тощо Таким чином, загальна задача управління організацією ділиться, починаючи з середнього рівня по функціональним критеріям.

Функціональне і лінійне управління існують разом, що створює подвійне підпорядкування виконавців.

Функціональна структура управління представлена ​​на малюнку 6.2 .:


Мал.6.2.

Функціональна структура управління.

Переваги функціональної структури управління:

 1. Ефективне управління за рахунок високої спеціалізації управлінського персоналу.
 2. Хороший контроль реалізації стратегічних рішень.
 3. Можливість кар'єрного росту та розвитку.
 4. Відсутність дублювання лінійних і функціональних взаємозв'язків.
 5. Зменшення часу проходження інформації.
 6. Менша завантаженість керівництва.

Недоліки функціональної системи управління:

 1. Труднощі координації діяльності різних підрозділів.
 2. Тривала процедура прийняття рішення.
 3. Втрата взаєморозуміння в діях між працівниками функціональних служб.
 4. Високий ступінь зацікавленості в реалізації цілей функціональних підрозділів на шкоду загальним цілям організації.
 5. Зниження відповідальності через відсутність єдиноначальності.

Лінійно - штабна організаційна структура являє собою лінійно-функціональну структуру управління, доповнену штабним органом.

Штабні структури створюються в наступних випадках:

 • ліквідація наслідків або запобігання стихійних лих, аварій, катастроф;
 • освоєння нової продукції, нової технології, не традиційною для даного підприємства;
 • рішення раптово виниклої неординарною завдання, наприклад, пов'язаної з агресивною поведінкою конкурентів на ринку і необхідністю розробки відповідної реакції.

Штабний підрозділ може носити як тимчасовий, так і постійний характер і виконувати консультаційну роль при постановці і реалізації конкретної проблеми, завдання.

Лінійно - штабна організаційна структура виглядає наступним чином ( малюнок 6.3 ):


Мал.6.3.

Лінійно-штабна організаційна структура.

Серед переваг цієї структури управління можна виділити:

 1. Детальне опрацювання стратегічних і тактичних питань.
 2. Розвантаження (часткову) вищого керівництва в аналізі інформації і виробленні пропозицій.
 3. Можливість залучення зовнішніх експертів і консультантів.
 4. Розвантаження функціональних підрозділів.

Недоліками лінійно-штабного управління є:

 1. Недостатньо чіткий розподіл відповідальності, тому що зовнішні консультанти не відповідальні за результат виконання рішень.
 2. Тенденції до надмірної централізації управління.
 3. Інші недоліки, властиві лінійної структурі управління.