Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Зовнішня торгівля Білорусі

В даний час в регулюванні зовнішньої торгівлі Білорусі беруть участь наступні органи влади:  • Президент Республіки Білорусь (визначає основні напрями зовнішньої політики держави);  • Рада Міністрів (забезпечує реалізацію політики міжнародної торгівлі, розробляє програму розвитку зовнішньої економіки, забезпечує захист національних виробників, стверджує суми митних тарифів;  • Міністерство Закордонних Справ (бере участь в розробці механізмів валютно-кредитних відносин, а також в розробці і організації політики по залученню іноземних інвестицій та розміщення їх на території країни, бере участь в розробці прогноз сальдо зовнішньої торгівлі, аналізує стан цього сальдо, робить прогнози темпів, пропорцій і ефективності експорту, бере участь в конролірованіі зберегти державних інтересів на зовнішньому ринку, забезпечує виконання міжнародних зобов'язань країни, бере участь в діяльності межд народних економічних організацій, розробляє пропозиції про підписання міжнародних угод та подпісивет ці угоди за згодою Уряду;  • Міністерство Економіки (учатвуют в розробці інвестиційної політики і по залученню іноземних інвестицій, в підготовці пропозицій регулювання зовнішньоекономічної політики, в розробці напрямів валютно-кредитної політики, проводить діяльність по залученню іноземних кредитів, готує пропозиції сум митного тарифу);  • Міністерство Торгівлі (реалізує регулювання зовнішньоекономічної політики);  • Міністерство Фінансів (визначає фінансову політику в сфері економічної діяльності, бере участь у регулюванні експортно-імпортних операцій, проводить діяльність в сфері кредитних і валютно-фінансових операцій з іншими країнами, аналізує фінансові проблеми пов'язані з зовнішньоекономічними співпрацею, готує пропозиції щодо поліпшення валютно-фінансових відносин з іншими країнами);  • Державний митний комітет (реалізує митну політику держави, відповідає за державну безпеку в межах своїх компетенцій, модернізує засоби митного регулювання, забезпечує сприятливі умови для міжнародного співробітництва, бере участь у розвитку міжнародних відносин, проводить боротьбу з контрабандою, недотриманням митного законодавства, збирає митні оплати, податки);  • Національний банк РБ (представляє державні інтереси в національних банках інших країн, видає ліцензії комерційної банкам на проведення операцій в іноземній валюті та на відкриття представництв іноземних банків та інших організацій в Білорусі, випускає національну валюту - білоруський рубль, управляє резервами Республіки, визначає і публікує курс білоруського рубля по відношенню до інших валют);  • Парламент (спільно з президентом визначає основні напрямки зовнішньоекономічної політики держави, ратифікує торгові угоди з іншими країнами);  • Торгово-промислова палата Республіки Білорусь (це недержавна організація, яка об'єднує підприємства з метою захисту їх інтересів у відносинах з державою та її органами) В даний час в регулюванні зовнішньої торгівлі Білорусі беруть участь наступні органи влади:
• Президент Республіки Білорусь (визначає основні напрями зовнішньої політики держави);
• Рада Міністрів (забезпечує реалізацію політики міжнародної торгівлі, розробляє програму розвитку зовнішньої економіки, забезпечує захист національних виробників, стверджує суми митних тарифів;
• Міністерство Закордонних Справ (бере участь в розробці механізмів валютно-кредитних відносин, а також в розробці і організації політики по залученню іноземних інвестицій та розміщення їх на території країни, бере участь в розробці прогноз сальдо зовнішньої торгівлі, аналізує стан цього сальдо, робить прогнози темпів, пропорцій і ефективності експорту, бере участь в конролірованіі зберегти державних інтересів на зовнішньому ринку, забезпечує виконання міжнародних зобов'язань країни, бере участь в діяльності межд народних економічних організацій, розробляє пропозиції про підписання міжнародних угод та подпісивет ці угоди за згодою Уряду;
• Міністерство Економіки (учатвуют в розробці інвестиційної політики і по залученню іноземних інвестицій, в підготовці пропозицій регулювання зовнішньоекономічної політики, в розробці напрямів валютно-кредитної політики, проводить діяльність по залученню іноземних кредитів, готує пропозиції сум митного тарифу);
• Міністерство Торгівлі (реалізує регулювання зовнішньоекономічної політики);
• Міністерство Фінансів (визначає фінансову політику в сфері економічної діяльності, бере участь у регулюванні експортно-імпортних операцій, проводить діяльність в сфері кредитних і валютно-фінансових операцій з іншими країнами, аналізує фінансові проблеми пов'язані з зовнішньоекономічними співпрацею, готує пропозиції щодо поліпшення валютно-фінансових відносин з іншими країнами);
• Державний митний комітет (реалізує митну політику держави, відповідає за державну безпеку в межах своїх компетенцій, модернізує засоби митного регулювання, забезпечує сприятливі умови для міжнародного співробітництва, бере участь у розвитку міжнародних відносин, проводить боротьбу з контрабандою, недотриманням митного законодавства, збирає митні оплати, податки);
• Національний банк РБ (представляє державні інтереси в національних банках інших країн, видає ліцензії комерційної банкам на проведення операцій в іноземній валюті та на відкриття представництв іноземних банків та інших організацій в Білорусі, випускає національну валюту - білоруський рубль, управляє резервами Республіки, визначає і публікує курс білоруського рубля по відношенню до інших валют);
• Парламент (спільно з президентом визначає основні напрямки зовнішньоекономічної політики держави, ратифікує торгові угоди з іншими країнами);
• Торгово-промислова палата Республіки Білорусь (це недержавна організація, яка об'єднує підприємства з метою захисту їх інтересів у відносинах з державою та її органами).

В області арбітражу діє Міжнародний Арбітражний Суд при білоруської Торгово-промисловій палаті. Є також міністерські установи, якими є органи по сертифікації: Білоруський державний інститут стандартизації і сертифікації (Белгисс), Центр Випробувань і Сертифікації (Тоота), Центр Наукових Досліджень Легкої Промисловості. Білоруські економічні об'єднань підтримують проекти зовнішньої торгівлі. Серед цих об'єднань найбільш популярні - це Білоруський Союз Підприємців і Білоруське Агенство по Підтримці Іноземних Інвестицій. Діяльність з підтримки підприємництва проводять також різні маркетингові, консалтингові, аудиторські компанії, торгово-промислові палати.

Основними правовими актами регулюючими зовнішню торгівлю Білорусі є закони з 25 листопада 2004 року № 347-3 «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами» з 25 листопада 2004 року № 346-3.

Державне регулювання зовнішньої торгівлі здійснюється за допомогою тарифного і нетарифного регулювання, встановлення виключного права держави на здійснення окремих видів зовнішньоторговельної діяльності. Таким чином, Президент і Парламент можуть ввести обмеження на експорт або імпорт товарів, робіт або послуг в наступних випадках:
• захист економічної безпеки Республіки Білорусь;
• захист внутрішнього ринку;
• виконання міжнародних зобов'язань країни.

Дане формулювання дозволяє ввести кількісні обмеження на експорт або імпорт будь-яких товарів. Така ситуація суперечить меті СОТ - знести всі бар'єри в торгівлі, крім сум митного тарифу, податків та інших обов'язкових оплат. Другим питанням, яке суперечить цілям СОТ, є можливість заборон і обмежень для експорту та імпорту товарів у зв'язку з такими інтересами держави, як дотримання суспільної моралі і порядку, економічна безпека країни. Крім перерахованих, закон передбачає наступні засоби регулювання зовнішньої торгівлі:
• ліцензування експорту та імпорту;
• державна монополія на експорт і імпорт деяких видів товарів, робіт і послуг;
• захисні заходи щодо імпорту товарів;
• технічні, фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні і екологічні стандарти і вимоги щодо ввезених товарів.

Законодавчу базу митного регулювання складають Митний кодекс Республіки Білорусь і закон Республіки Білорусь «Про внесення змін до закону Республіки Білорусь« про митний тариф ». Митний тариф Білорусі складається з двох частин: імортний і експортний тарифи. Імпорт тариф є трирівневим. Діючі ставки імпортних мит містяться в постанові Ради Міністрів з 28 липня 2002 № 865 «Про затвердження ставок ввізних митних зборів». У Білорусі існують такі види ставок мит: адвалорні - нараховуються у відсотках до митної вартості товарів, специфічні - нараховуються у встановленому розмірі за одиницю виміру товарів, комбіновані - поєднують риси адвалорних та специфічних ставок.

Діючі ставки експортних мит містяться в постанові Ради Міністрів з 28 липня 2002 «Про затвердження ставок вивізних митних зборів». Експортні мита використовуються в основному стосовно сировинних товарів, що вивозяться в країни, які не є учасниками Митного союзу. Учасниками Митного союзу є Білорусь, Росія, Казахстан, Таджикистан, Киргизтан. Слід звернути увагу на те, що товари походження з СНД свобождени від митних зборів (винятком є ​​білий цукор, який ввозиться на територію Білорусі з держави, яка не є членом Митного союзу, і країна походження якого є членом СНД) на підставі угоди про вільну торгівлю між країнами СНД. Для товарів, що походять з країн, в торгово-економічних відносинах з якими Білорусь застосовує режим найбільшого сприяння (РНБ), обкладаються митом, затвердженими постановою Ради Міністрів від 28 червня 2002 р Товари походять з країн, до яких Білорусь не застосовує РНБ, обкладаються митами за ставками збільшеним в два рази.

Звільняються від оплат імпортних мит:
• товари, призначені для виробничих цілей, які ввозяться юридичними особами за контрактами, платежі за якими вносяться за рахунок іноземних кредитів, виданих під гарантії Уряду Республіки Білорусь;
• білоруська валюта, іноземна валюта та цінні папери;
• транспорт кошти, які перетинають митний кордон під час міжнародних перевезень вантажів, а також относящеесяк ним обладнання, речі, запасні частини і паливо, необхідні для нормальної роботи;
• товари, що ввозяться або вивозяться тимчасово;
• товари, які є предметом реалізації в магазинах безпошлінний торгівлі;
• товари, що ввозяться в режимі зберігання на митному складі;
• товари, які ввозяться з метою переробки за умови їх вивезення в режимі експорту;
• товари, які переробляються під митним контролем;
• товари, які реімпортіруются на митну територію Білорусі;
• товари, що перевозяться транзитом;
• товари, відмовляється на користь держави;
• товари, які знищуються під митним контролем;
• товари, які розміщуються на території вільних економічних зон і вільних складів.

Білорусь використовує практику надання індивідуальних митних пільг, що є неприпустимою практикою в межах СОТ, тому влада прімнімают до уваги, що ці закони повинні бути змінені. Причиною даної позиції влади є те, що Білорусь у 2000 році оголосила про намір вступити до СОТ. Однак, під час преговорів з'явилися проблеми, пов'язані з ясністю і передбачуваністю білоруських законів. Щоб у Білорусі з'явився шанс вступити до СОТ, перед нею стоять, перш за все, наступні завдання: поліпшення інвестиційного клімату, створення ясних законів в економіці, зміни в податковій політиці і в системі кредитування державних підприємств, обніженіе мит і ін. Білорусь планує приготувати економіку до вимог СОТ. Про даний факт свідчить введення в 2004-2006 роках програми Якість, яка стосується сфери стандартизації та сертифікації продукції. Значні зміни були введені також в Законі Республіки Білорусь «Про технічне нормування та стандартизації», який відповідає вимогам СОТ.

У Білорусі одним з методів регулювання зовнішньої торгівлі є ліцензування імпорту. Ліцензії видаються Міністерством Торгівлі на імпорт таких товарів: цукор-сирець, цукор білий, дріжджі неактивні і рочіе мертві одноклітинні мікроорганізми, пиво солодове, продукти використовуються для годування тварин, засоби і регулятори росту рослин, шини та покришки пневматичні гумові нові, килими та інші текстильні покриття для підлоги готові або неготові, патока крохмальна.

Бар'єр в білоруському імпорті є також податки. Податок з продажу товарів в роздрібній мережі становить 5% від виручки. Однак, для деяких видів товарів іноземного виробництва, дана ставка становить 10-15%. Стосується це товарів, які конкурують з вітчизняними: алкоголь, напої, тютюнові вироби, пральні машини, годинник, взуття шкіряне та інші.

Існують і інші бар'єри в реалізації торговельної діяльності в Білорусі. У підприємств немає повної свободи дій. До 2000 року обов'язковою була продаж 40% валют Національного Банку Республіки Білорусь, в даний час - 30%. Заборонені внутрішні розрахунки в іноземній валюті. Однією з головних проблем білоруських експортерів є відсутність навичок в роботі з клієнтами, відсутність сервісу в країнах ЄС, відсутність системи гарантій, погані знання професійної етики.

Економіка Білорусі в великій мірі залежить від зовнішньої торгівлі країни. Міжнародний валютний фонд розрахував, що експорт становить 56,6%, а імпорт - 65,3% всього ВВП Білорусі. Зовнішня торгівля Білорусі характеризується негативним сальдо.

У структурі зовнішньої торгівлі Білорусі головну роль відіграє промисловість, яка складає 2/3 ВВП. Для деяких видів продукції існує більше ресурсів, ніж потрібно для внутрішніх потреб держави, що дає можливість цим галузям експортувати свою продукцію за кордон. Така ситуація спостерігається в галузі виробництва лляних і синтетичних ниток, гноєм, вантажних автомобілів, тракторів, ліфтів, телевізаров, холодильників. Більше половини продукції Білорусі йде на експорт - 69%.

У товарній структурі білоруського експорту переважають сировина та матеріали, машини та обладнання різного призначення. В імпорті більшу частину займають машини, продукти харчування, продукти хімічної промисловості. У зовнішній торгівлі Білорусі спостерігається стабілізація товарообігу.

У практиці головними бар'єрами в доступі до білоруського ринку є бюрократія, а не заборони. Головні бар'єри в доступі до білоруського ринку:
• високі митні збори;
• обов'язкова реєстрація контрактів на імпорт сільськогосподарських харчових продуктів в Міністерстві Сільського Господарства та Продовольства Республіки Білорусь;
• необхідність отримання дозволів на експорт продовольчих і споживчих товарів;
• необхідність узгодження цін в експортних контрактах;
• труднощі в отриманні сертифікатів на сільськогосподарські харчові продукти;
• низька ємність ринку;
• відмінності в митному оформленні товарів;
• адміністративні обмеження імпорту сільськогосподарських харчових продуктів.

Для торгівлі велике значення має транспорт. У Білорусі існує залізничний, автомобільний, річковий, повітряний і трубопровідний транспорт. Транспорт становить 8,6% білоруського ВВП. Ключове значення для Білорусі має залізничний транспорт. У Білорусі знаходиться густа мережа залізниць - 27 км / 1000 км2. Покращилась якість технічної бази залізничного транспорту Білорусі. Автомобільні дороги в Білорусі також характеризуються густою мережею. Автомобільний транспорт займає друге місце після залізничного в товарних (24%) і в пасажирських перевезеннях (32%). Найбільша автострада в Республіці - це траса Брест-Мінськ-Москва. Ця автострада є єдиною в Республіці, яка відповідає європейським стандартам. Автомобільним транспортом перевозяться практично всі види товарів, однак, найбільшу частину в автомобільних перевезеннях займають товари продукції сільського господарства, легкої промисловості, продовольчі товари та будівельні матеріали. Річковий транспорт є найстаршим видом транспорту в Білорусі. Головні водні шляхи - це Дніпро, Прип'ять, Березина, Сож, Західна Двіна і Німан. На водних шляхах Дніпровського басейну реалізується 95% всього річкового товарообігу. Перше місце в товарообігу займає порт Брест, друге - Гомель. У товарній структурі річкового транспорту переважає транзит залізної руди, яка перевозиться з Кривого Рогу (Україна) до Польщі. Річковим транспортом перевозиться також вугілля, гній, будівельні матеріали, мінерали. Повітряний транспорт Білорусі є досить молодим. Головні авіалінії обслуговуються такими літаками Як-40, Ту-134, Ту-154. На частку повітряного транспорту припадає близько 6,5% всіх білоруських пасажирських перевезень. За допомогою повітряного транспорту перевозяться товари, які повинні бути доставлені протягом короткого временим (медичні матеріали, пошта, продукти, які швидко псуються). Трубопровідної транспорт є наймолодшим видом транспорту в Білорусі. На його частку припадає 49% всіх товарних перевезень Республіки. Головним чином, за допомогою трубопровідного транспорту реалізується транзит газу і нафти з Росії в країни Європи, які йдуть через територію Білорусі.

Крім товарообігу, велике значення для Білорусі мають іноземні інвестиції. З усіх форм припливу іноземного капіталу для білоруської економіки фундаментальну роль відіграють прямі інвестиції. Найбільшою динамікою характеризувалися прямі інвестиції в другій половині 90-х років, що було пов'язано з приватизацією та збільшенням припливу інвестицій типу greenfield. В найближчому часі головним елементом припливу прямих інвестицій залишиться приватизація.

Основним законодавчо актом, что регулює інвестіційну діяльність в Беларуси, є Інвестиційний кодекс Республики Білорусь, нова редакція которого набрала ЧИННОСТІ в 2005 году. У новій редакції Інвестиційного кодексу підприємства з іноземними інвестиціями втрачають пільги щодо сплати податку на прибуток, а в разі впровадження іноземним інвестором нових технологій, йому можуть бути надані податкові, митні та інші пільги, на приклад звільнення від сплати податків на прибуток та митних зборів, зниження ставок податків на додану вартість. До іншої групи законодавчих актів відносяться норми цивільного кодексу, право праці, фінансове регулювання, закони і постанови пов'язані з деятеьлностью зовнішньоекономічного співробітництва та органів державного управління. Білорусь підписала понад 40 двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій з такими країнами як Польща, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія, Італія, Чехія, Китай, Туреччина, Єгипет, Кіпр та інші. Республіка Білорусь уклала також 37 договорів про уникнення подвійного оподаткування (також з Польщею). Білорусь є членом Вашингтонської конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, а також Сеульський конвенції про заснування Багатостороннього Агентства з інвестиційних гарантій.

На думку іноземних підприємців, головні бар'єри в інваестірованіі У Білорусі це:
• нестабільне законодавство;
• занадто складна податкова система, високі податкові ставки;
• відсутність Білорусі в деяких міжнародних організаціях, на приклад СОТ.

З метою поліпшення інвестиційного клімату країни, Уряд Білорусі в 2002 році прийняло Національну програму залучення інвестицій. В рамках даної програми передбачено поліпшення загального інвестиційного клімату, макроекономічних умов, податкової системи та законодавства в галузі приватизації, поліпшення умов розвитку ринку цінних паперів, зменшення кількості видів діяльності, які підлягають ліцензуванню. В рамках програми вже були прийняті конкретні кроки. У 2003 році зменшилася кількість видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, до 49 видів (раніше було їх 150). В цьому ж році тривав термін реєстрації товарних знаків до 18 місяців (минулий термін - 12 місяців). У 2004 році зменшилася ставка податку ПДВ з 20% до 18%. З метою організації постійного діалогу з іноземними інвесторами Уряд Білорусі створило Консультативна рада з іноземних інвестицій. До складу цієї ради входять представники органів державного управління, міжнародних організацій та іноземних інвесторів, які працюють на білоруському ринку. Іноземні члени беруть участь у робочих групах з розробки рекоменд