Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Статистика зовнішньої торгівлі в січні-лютому 2015 року

Статистика зовнішньої торгівлі РФ в січні-лютому 2015 року: огляд основних тенденцій

Обсяг зовнішньоторговельного обороту РФ в січні-лютому 2015 року склав 83,89 млрд доларів, що нижче показників аналогічного періоду минулого року на 29%. Обсяг експорту склав 57,89 млрд доларів, знизившись на 24%. Імпорт скоротився найзначніше - на 40% до 26,01 млрд доларів.


Спад у зовнішній торгівлі почав спостерігатися з осені минулого року, після того як багато країн ввели санкції, пов'язані з обмеженням інвестування і забороною на поставки окремих товарів, а рубль став стрімко дешевшати.

Падіння експорту пов'язано як зі зниженням цін на російські товари, так і з скороченням обсягів їх вивезення. Воно також супроводжувалося і внутрішньоекономічними проблемами: на 30% скоротилися обсяги обробних виробництв, підприємства терпіли величезні збитки, внутрішній попит на продукцію залишався низьким. У лютому завдяки невеликому зростанню курсу долара вдалося переломити ситуацію - зовнішньоторговельний оборот майбутньому лютому менше торішнього показника на 25%, в той час як січневі показники були нижчими на 33%.

11,5% (або 9,64 млрд рублів) товарообігу довелося на країни СНД, а 88,5% (73,69 млрд рублів) - на країни далекого зарубіжжя. При цьому частка торгівлі з країнами СНД продовжує скорочуватися: у 2013 році Росія здійснювала з країнами СНД 13-14% свого зовнішньоторговельного обороту.


У січні-лютому 2015 року зовнішньоторговельний оборот з країнами СНД знизився на 37,7%: експорт скоротився на 34,3% до 6,99 млрд доларів, а імпорт ще значніше - на 45,1% до 2,65 млрд доларів. При цьому лютому характеризувався більшим зниженням обсягів імпорту, ніж було в січні: в перший місяць 2015 року імпорт впав на 42%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ з країнами СНД

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ з країнами СНД

У січні-лютому на торгівлю з Білоруссю доводилося 32,5% товарообігу, з Україною - 24,7%, з Казахстаном - 22,9%. 5,7% складає товарооборот з Азербайджаном.

Серед країн СНД саму негативну динаміку обороту демонструє торгівля з Україною: у порівнянні січнем-лютим 2014 експорт впав на 54%, а імпорт на 58%. Надалі очікується ще більше скорочення обсягів зовнішньої торгівлі Росії з Україною


Варто відзначити, що в цілому поставки російських товарів до країн СНД навіть зросли, але ось їх вартість практично по всіх групах знизилася.

Простежується така тенденція: Росія скорочує товарообіг з країнами, на які раніше припадали значні частки імпорту і експорту, - Білорусь, Україна, Казахстан.

Експорт до Білорусі скоротився на 35%, а імпорт на 41%. Крім зниження виробництва в республіці і падіння купівельної спроможності в Росії негативний вплив зробили обмеження на зростання цін: імпорт багатьох товарів став просто невигідним. Аномально тепла зима в Білорусі призвела до зниження потреби в російських енергоносіях, що в кінцевому рахунку теж позначилося на товарообігу двох країн.

У торгівлі Росії з країнами СНД в січні-лютому виділяється різке зростання експорту в Азербайджан. Росія поставляла в цю країну переважно вуглеводні. Позитивну динаміку показав імпорт з Таджикистану - зросли закупівлі продовольчих товарів і електроенергії.

Досить серйозно скоротився обсяг імпорту з Туркменії і Вірменії (на 89% і 70% відповідно). Одним з факторів спаду експорту Вірменії до Росії є девальвація рубля. Середній курс рубля в Вірменії за січень склав 7,41 драма за рубль проти 12,04 драма в січні 2014 року.

ЕКСПОРТ В СНД

ЕКСПОРТ В СНД

На частку паливно-енергетичних товарів в експорті до країн СНД припадає 50,2% (вона знизилася майже на 5% в порівнянні зі структурою експорту у 2014 році). Через зниження на світовому ринку цін на ці товари, вартість поставок впала на 40,1%, в той час як фізичні обсяги скоротилися тільки на 12%: сирої нафти на 4,4%, газу на 20%.

Питома вага машин і устаткування в січні-лютому 2015 року склав 13,4%. Вартісний обсяг експорту продукції машинобудування знизився на 27,3%, в тому числі: механічного обладнання - на 32,1%, електричного обладнання - на 38,7%. Певну роль зіграло як скорочення виробництва багатьох товарів даної групи, так і скорочення російського експорту озброєнь. Крім того, значна частина російського експорту даних товарів була спрямована в країни далекого зарубіжжя.

Частка продукції хімічної промисловості склала 10,8%. При цьому вартісний обсяг експорту зазначеної товарної групи знизився в порівнянні з січнем-лютим 2014 року на 20,1%, а фізичний - зріс на 12,5%. Зростання обумовлене переважно збільшенням виробництва пластмас і виробів з них, які Росія постачає переважно в Україні та Китай. Фізичний обсяг експорту органічних добрив, торгівля якими в минулому році збільшувалася, показав зниження на 17,4%.

Частка металів і виробів з них в експорті до країн СНД в січні-лютому 2015 року склала 9,4% (у січні-лютому 2014 року - 8,6%). Вартісний обсяг експорту цієї товарної групи знизився в порівнянні з січнем-лютим 2014 року на 28,5%, а фізичний - зріс на 21,2%. Завдяки зниженню цін на метали більш ніж на 10%, фізичні обсяги експорту напівфабрикатів із заліза та нелегованої сталі зросли в 2,3 рази.

Частка в 8,4% в структурі російського експорту припала на продовольство. Цікаво, що фізичні обсяги поставок в порівнянні ідентичних періодів 2014 і 2015 року зросли на 21,2%, а вартісні, все одно, знизилися - на 28,5%. Протягом 2014 року російські виробники нарощували обсяги експорту зернових культур, оскільки були встановлені невисокі вивізні митні збори.

Частка експорту лісоматеріалів і целюлозно-паперових виробів в січні-лютому 2015 року склала 3,2% (у січні-лютому 2014 року - 3,6%). Скорочення фізичних обсягів поставки непропорційно падіння вартісних обсягів: на 8% знизився фактичне вивезення цих товарів, а на 40,6% - виручка від їх продажу. Фізичні обсяги експорту пиломатеріалів знизилися на 16,8%, паперу газетного - на 25,1%. Фізичний обсяг експорту фанери зріс на 42,4%, целюлози - на 34,9%.


ІМПОРТ В СНД

Основними товарами, які Росія закуповує в країнах СНД, є мінеральні продукти (газ, вугілля, нафтопродукти), продовольчі товари, машини і обладнання, продукція хімічної промисловості.

Основними товарами, які Росія закуповує в країнах СНД, є мінеральні продукти (газ, вугілля, нафтопродукти), продовольчі товари, машини і обладнання, продукція хімічної промисловості

У товарній структурі імпорту з країн СНД в січні-лютому 2015 року частка машин і устаткування склала 20,9% (у січні-лютому 2014 року цю частка була вище-25,5%). Вартісний обсяг імпорту даної товарної групи у порівнянні з січнем-лютим 2014 року скоротився на 54,9%, в тому числі: механічного обладнання - на 62,2%, електричного обладнання - на 54,5%, засобів наземного транспорту (крім залізничного) - на 29,6%, інструментів і апаратів оптичних - на 24,0%.

Фізичні обсяги ввезення легкових автомобілів скоротилися на 44,1%. Зниження пов'язане зі скороченням попиту в Росії, а також зменшення виробництва машинобудівної продукції в ряді країн. При цьому темпи скорочення імпорту з країн СНД значно випереджають падіння поставок з країн далекого зарубіжжя.

На метали і вироби з них в структурі імпорту з СНД припадає 12,3%. Вартісний обсяг даної товарної групи у порівнянні з січнем-лютим 2014 року знизився на 52,9%, а фізичний - на 38,6%.

На частку продовольчих товарів припадає 17,8%. Фізичні обсяги поставок продовольчих товарів у порівнянні з січнем-лютим 2014 року скоротилися на 22,2%, в тому числі: м'яса свіжого та мороженого - на 5,6%, молока - на 22,6%, вершкового масла - на 26,6 %, сирів і сиру - на 2,6%. За даними Росстату, сільське господарство - це одна з небагатьох галузей, яка на тлі погіршення економіки в січні-лютому показала зростання. Успішно проходить процес імпортозаміщення, і Росія поступово скорочує закупівлі продовольства з-за кордону.

Знижуються закупівлі текстильних виробів і взуття. Вартісний і фізичний обсяги імпорту цих товарів знизилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 53,9% і 20,6% відповідно. Низький споживчий попит, а також заповнення цього ринку китайськими і турецькими товарами призводять до зниження імпорту текстильної продукції і взуття з країн СНД.

Майже 14% імпорту припадає на закупівлі продукції хімічної промисловості. Вартісний обсяг ввезення продукції хімічної промисловості знизився в порівнянні з січнем-лютим 2014 року - на 32,4%, а фізичний обсяг - на 18,1%. Драйвером зниження імпорту стало скорочення закупівель пластмас і продукції неорганічної хімії - Росія наростила виробництво даних товарів.


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ з країнами ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Зовнішньоторговельний оборот з країнами далекого зарубіжжя в січні-лютому впав на 27,3% і склав 73,69 млрд руб: експорт знизився на 22,1% (до 50,61 млрд рублів), імпорт - на 36,7% (до 23 року 07 млрд рублів). У січні 2015 року зовнішньоторговельний оборот впав на 33% в порівнянні з січнем минулого року.

У структурі зовнішньої торгівлі з країнами далекого зарубіжжя поступово відбуваються зміни: зростає частка країн азіатсько-тихоокеанського регіону і скорочуються обсяги торгівлі з Європою. Так, зовнішньоторговельний оборот з країнами Європейського союзу в січні-лютому зменшився на 30% і склав 38 мільярдів доларів, в той час як поставки в країни Азії скоротилися лише на 20%, склавши 23,5 мільярдів доларів. Зниження торгівлі Азією в основному пов'язано зі скороченням зовнішньої торгівлі з Китаєм, який є основним торговим партнером Росії.


Зовнішньоторговельний оборот з Китаєм скоротився на 29%. Крім низьких цін на нафту, аналітики виділяють і ще одну проблему - низький попит з боку китайських промислових підприємств. Росія поставляє в КНР в основному мінеральну сировину (нафта, газ та ін. - 49,3%) і ліс (15,4%). Трохи менше припадає на хімічну продукцію (12,9%), метали (9,1%), машини та обладнання (8,4%).

6 місце за обсягами торгівлі з Росією займає Японія. Незважаючи на те, що ця країна також ввела санкції проти Росії, товарообіг з нею в січні-лютому збільшився на 17% і склав 4 мільярди доларів. Росія поставляє в Японію переважно паливо, продовольчі товари, метали.

Обсяги торгівлі з США, незважаючи на загострилися політичні відносини і санкції, залишаються на подив високими: спад склав усього лише 6,4% в порівнянні з минулим роком. Нагадаємо, що Держдеп США неодноразово закликав Європейський союз відмовитися від торгових операцій з Росією, хоча сам цього правила не слід. Росія поставляє в США переважно нафтопродукти, продукцію хімічної промисловості, а натомість закуповує прилади, машини і обладнання.


Серед старих торгових партнерів найбільший спад припадає на Польщу, яка раніше експортувала в Росію в основному продовольство. Економічна ситуація в Росії і низький курс рубля ще більше погіршують ситуацію. Крім того, в лютому Росспоживнагляд призупинив ввезення з Польщі сирних продуктів через незадовільні результати експертизи. На 31% знизилася торгівля з Нідерландами, а раніше ця країна займала перше місце за обсягами товарообігу. Росія поставляє туди переважно мінеральні продукти.

10 країн складають кістяк споживачів російських товарів поза СНД: Китай, Нідерланди, Німеччина, Італія, Туреччина, Японія, США, Південна Корея, Польща та Фінляндія. На їх частку припадає 60% всього товарообігу.

На їх частку припадає 60% всього товарообігу

На тлі всіх економічних проблем активізувалася торгівля з офшорами: експорт на Мальту виріс на 82%, в Філіппіни - на 50%, а на Віргінські острови - на цілих 346,6%. Кризові часи в економіці закономірно супроводжуються підвищенням обсягів товарообігу з офшорами зазвичай супроводжує кризові часи в економіці.

ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Традиційно, левову частку російського експорту в країни далекого зарубіжжя складають паливно-енергетичні товари - 69,7%. У січні-лютому минулого року ця частка дорівнювала 75,7%. Росія збільшила фізичні обсяги поставок на 28,2%, але їх вартісний обсяг знизився на 21,2%: компанії часто змушені поставляти більше продукції за низькими цінами, щоб зберегти прибуток, не можна також забувати і про зобов'язання за контрактами, укладеними раніше.

Серед товарів паливно-енергетичного комплексу зросли фізичні обсяги експорту нафти сирої на 19,3%, електроенергії - на 56,4%, нафтопродуктів - на 51,3%, в їх числі бензин автомобільний (+ 43,6%), дизельне паливо - (+ 66,1%), палива рідкі (+ 54,3%).


Крім нафти, нафтопродуктів і газу, Росія забезпечує далеке зарубіжжя металами і металевими виробами та продукцією хімічної промисловості. На частку металів і виробів з них припадає 9,7%. Вартісні і фізичні обсяги експорту зазначених товарів збільшилися в порівнянні з січнем-лютим 2014 року на 7,1% і 14,1% відповідно. Це було пов'язано з тим, що в Європі, на відміну від СНД, попит на метали зріс.

За даними Worldsteel, споживання металопродукції в Європі зросла на 4%, в США - на 7%. У світі в цілому - на 2%. В результаті російські металурги збільшили обсяг випуску продукції. Фізичні обсяги експорту чорних металів і виробів з них зросли на 10,7%, в тому числі: чавуну - на 9,0%, напівфабрикатів із заліза та нелегованої сталі - на 17,2%.

5,8% складає експорт продукції хімічної промисловості. У порівнянні з січнем-лютим минулого року вартісний обсяг експорту цієї продукції знизився на 6,2%, а фізичний - зріс на 6,5%. В основному зростання поставок забезпечили такі товари, як продукція з неорганічної хімії (поставки збільшилися на 21,9%), пластмаси та вироби з них (+ 21,4%). Вплив зробили два фактори: зростання виробництва в Росії і збільшення попиту з боку Китаю.

Підвищення обсягів експорту та одночасне зниження вартості товарів, що поставляються характерно і для продукції машинобудування. У порівнянні з січнем-лютим минулого року вартісний обсяг експорту цієї продукції знизився на 6,2%, а фізичний - зріс на 4,9%. Істотно збільшився обсяг поставок за кордон механічного обладнання (на 86,5%), це сталося через падіння попиту всередині країни.

Крім того, зросли поставки військової техніки в ряд зарубіжних країн. Також збільшилися поставки електричного обладнання - на 40,1%, засобів наземного транспорту (крім залізничного) - на 22,9%.

Як не дивно, зросли обсяги експорту продовольчих товарів, на частку яких у загальній структурі поставок за кордон припадає 3,3%. У порівнянні з січнем-лютим 2014 року вартісні обсяги поставок цих товарів зросли на 2,3%, фізичні обсяги - на 26,9%. Продовжилося збільшення експорту зернових. Крім того виробництво продовольчих товарів з початку року зросла від 5 до 20% в залежності від категорії, а падіння рубля було вигідно російським експортерам і зробило російські продукти дешевше для іноземних ринків.

Крім того виробництво продовольчих товарів з початку року зросла від 5 до 20% в залежності від категорії, а падіння рубля було вигідно російським експортерам і зробило російські продукти дешевше для іноземних ринків

ІМПОРТ З КРАЇН ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

У товарній структурі імпорту з країн далекого зарубіжжя майже половину складають продукція машинобудування і обладнання. Друге і третє місця припадають на продукцію хімічної промисловості та продовольство.


У січні-лютому цього року частка машин і устаткування в структурі імпорту Росії з далекого зарубіжжя склала 46,9% (у січні-лютому 2014 року - 48,4%). Вартісний обсяг імпорту цієї продукції знизився в порівнянні з попереднім роком на 38,6%, причина криється в збільшенні власного виробництва цієї продукції в Росії. Найпомітніше скоротився імпорт засобів наземного транспорту (крім залізничного) - падіння на 58,1%.

Фізичні обсяги ввезення легкових автомобілів скоротилися на 44,9%, вантажних - на 65,0%. Про себе дає знати локалізація виробництва більшості світових концернів, в зв'язку з якою необхідність імпортувати автомобілі відпадає. Зниження імпорту відбувалося поступово протягом усього минулого року.

Питома вага продукції хімічної промисловості в товарній структурі імпорту в січні-лютому 2015 року склав 17,8%. Вартісний обсяг ввезення продукції хімічної промисловості знизився в порівнянні з січнем-лютим 2014 року на 30,0%, а фізичний обсяг - на 10,6%. При цьому фізичні обсяги поставок косметичних засобів знизилися на 8,7%, пластмас і виробів з них - на 24,8%, каучуку, гуми та виробів з них - на 30,5%. Імпорт даних товарів також скорочується за рахунок зростання власного виробництва.

З тієї ж причини, а також під впливом все ще чинного продовольчого ембарго знижується імпорт продовольчої продукції. Вартісні і фізичні обсяги поставок продовольчих товарів скоротилися на 42,0% і 28,7% відповідно.

Скоротилися і обсяги імпорту текстильної продукції і взуття: вартісний і фізичний обсяги ввезення цих товарів знизилися на 36,1% і 29,9% відповідно.


***

Підводячи підсумок, можна сказати, що в січні-лютому ситуація в зовнішній торгівлі стала поступово стабілізуватися: повільно, але вірно зміцнюється курс рубля і зростає ціна на нафту, позитивні темпи зростання показують деякі російські виробництва, наприклад, продовольство і металургія. Проте, поки про швидкий вихід на результати минулого року говорити рано.

Джерело: провед.рф

Повна версія статті


Кількість показів: 5454