Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Аналіз маркетингового середовища

 1. Маркетингове середовище підприємства
 2. Структура маркетингового середовища
 3. Фактори маркетингового середовища
 4. Етапи аналізу маркетингового середовища

Щоб бути успішною, компанія повинна швидко і правильно реагувати на будь-які зміни, що стосуються взаємин з цільовим ринком. Для цього потрібно проводити цілеспрямовані дослідження маркетингового середовища.

Аналіз маркетингового середовища потрібен для того, щоб підготувати підприємство до будь-яких ситуацій, які зачіпають її діяльність на ринку Аналіз маркетингового середовища потрібен для того, щоб підготувати підприємство до будь-яких ситуацій, які зачіпають її діяльність на ринку. При цьому важливо визначити, які чинники і якою мірою впливають на фірму. Деякі з них перешкоджають, інші сприяють досягненню поставлених цілей.

Розуміння характеру різних факторів дає можливість стратегічного управління, спрямованого на захист фірми від негативного впливу та сприяння позитивному.

Маркетингове середовище підприємства

Маркетингове середовище підприємства - це те середовище, в якій вона функціонує, як сукупність всіх впливають на неї суб'єктів і сил. Вона ділиться на дві складові:

 • внутрішня - це потенціал компанії;
 • зовнішня - це фактори, що впливають на діяльність ззовні.

У цьому середовищі здійснюється діяльність компанії з безліччю відносин і взаємозв'язків. Кожну з цих складових потрібно розглянути докладніше, щоб виявити конкретні фактори впливу.

Структура маркетингового середовища

Як уже зазначалося, структура маркетингового середовища має внутрішню і зовнішню складові.

Внутрішня маркетингове середовище - це саме підприємство з його основними внутрішніми резервами. Головною її рисою є підконтрольність фірмі, тобто її керівництву. Сюди входять основні фонди, матеріальні, кадрові та технологічні ресурси, виробничий потенціал, система організації та управління, потенціал збуту, досвід, імідж і т.д. Компанія має повний контроль над цими елементами, тому аналіз внутрішнього середовища дає можливість визначити ефективну управлінську стратегію.

Зовнішнє середовище - це всі фактори, що впливають на компанію, але не підконтрольні їй. Це ті суб'єкти і сили, до яких потрібно пристосовуватися, щоб мати успіх. Розрізняють також мікросередовище і макросередовище за характером впливу на фірму.

Мікросередовище - це безпосередні суб'єкти співробітництва або конкурування. До неї відносяться такі елементи:

 • конкурентне середовище;
 • споживачі;
 • постачальники;
 • посередники;
 • посередники маркетингу (ЗМІ, консалтинг і т.д.);
 • громадськість, з якою фірма контактує.

Компанія може впливати на суб'єкти мікросередовища, але вони їй не підконтрольні.

Макросередовище - це більш глобальне явище, а саме такі сили, як економічна і політична обстановка в країні, демографічна ситуація, соціально-культурна складова, міжнародні події і т.д.

Фактори маркетингового середовища

Знання факторів, які впливають на фірму, дає розуміння можливості середовища підприємства, тобто його потенціалу і слабких сторін.

Фактори маркетингового середовища, які відносяться до внутрішнього потенціалу фірми:

 • вибір цільової споживчої аудиторії;
 • вибір цінової політики;
 • активність рекламної стратегії і стимулювання продажів;
 • систематичність і якість аналізу ринку, конкурентів і т.д .;
 • іміджева стратегія і т.д.

Фактори зовнішнього мікросередовища (прямий вплив):

 • поведінку покупців;
 • діяльність конкурентів;
 • робота постачальників і посередників;
 • ефективність маркетингових посередників і т.д.

Фактори зовнішнього макросередовища (опосередкований вплив):

 • народжуваність, смертність і кількість населення (демографія);
 • достаток грошей або платоспроможність населення (економіка);
 • природні умови;
 • законодавча база;
 • зовнішньоекономічна ситуація (наприклад, заборона на ввезення певних товарів);
 • технологічні і т.д.

Етапи аналізу маркетингового середовища

Для компанії важливо систематично проводити комплексне дослідження факторів впливу. Це дає можливість більш чітко розглянути насуваються загрози, а також визначити можливості для розвитку і зростання.

Етапи аналізу маркетингового середовища:

 1. Вибір аналітичного методу.
 2. Вибір основних факторів для аналізу.
 3. Опис фактора і його тенденцій.
 4. Який вплив вони надають на компанію.
 5. Визначення оптимальної стратегії реагування.

Методи, що застосовуються для збору вищеописаної інформації, можуть бути різні. Основні методи аналізу маркетингового середовища:

 • SWOT-аналіз;
 • PEST-аналіз;
 • SNW - аналіз.

Для аналізу і визначення основних загрозливих факторів і можливостей застосовують SWOT - аналіз. Він комплексно порівнює сильні і слабкі сторони як внутрішнє середовище, а також загрози та можливості як зовнішню. Цей вид аналізу ставитися до описовим прийомам.

PEST-аналіз націлений на оцінку зовнішнього маркетингового середовища підприємства, особливо економічних, соціальних, політичний і інших чинників. Існує також SNW - аналіз для більш глибокого вивчення всіх рівнів впливу за принципом сильна / нейтральна / слабка сторона.

Значиму роль грає фінансовий аналіз, аналіз товарного ринку та інші додаткові інструменти.

Щоб працювати, досягаючи високих результатів, фірма повинна найкращим чином пристосовуватися до мікро- і макросреде. Також важливо мати чітку стратегію управління внутрішньої середовищем маркетингу. Тому якісний аналіз в цьому напрямку повинен проводитися систематично.

Матеріали по темі: