Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Яку звітність слід складати і надавати організації застосовує ССО?

Організація (ТОВ) застосовує ССО і звільнена і від ведення бухгалтерського обліку, і від обов'язку подавати звітність до податкових органів.
Федеральним законом від 06.12.2011 N 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік", який набирає чинності з 1 січня 2013 року, передбачено подання одного обов'язкового примірника бухгалтерської звітності усіма організаціями. У журналі "Російський бухгалтер" (N 1, січень 2012 року) експерт журналу пан В. Семеніхін в своїй статті говорить про обов'язок організацій, в тому числі які застосовують УСН, в 2013 році представити звітність за 2012 рік, і, за його думку, щоб здати звітність в 2013 році, вже зараз, до вступу в силу Федерального закону від 06.12.2011 N 402-ФЗ, необхідно вести бухгалтерський облік, керуючись його правилами (нормами).
Чи слід організації, яка застосовує ССО, складати та подавати в 2013 році річну та проміжну бухгалтерську звітність?

З даного питання ми дотримуємося такої позиції:

На поточний момент новий Закон N 402-ФЗ не вступив в силу, причому вказаного нормативного акта взагалі не передбачено обов'язку економічних суб'єктів представляти куди-небудь проміжну звітність, тим більше до набрання ним чинності. Законом N 402-ФЗ передбачено лише уявлення одного обов'язкового примірника і саме річної бухгалтерської звітності, причому не в податкові органи, а в органи статистики та саме після набрання ним чинності (після 01.01.2013).

Відповідно до чинного в даний момент Законом N 129-ФЗ організація, яка застосовує ССО, звільнена від ведення бухгалтерського обліку, а нормами частини першої НК РФ в цьому випадку вона звільнена від обов'язку подавати звітність до податкових органів.

З огляду на неоднозначність ситуації, рекомендуємо з метою складання (і уявлення) річної бухгалтерської звітності у 2013 році протягом 2012 року накопичувати інформацію (бухгалтерські дані), з огляду на норми Закону N 402-ФЗ.

Обгрунтування позиції:

Підпунктом 5 п. 1 ст. 23 НК РФ передбачено обов'язок, в тому числі ТОВ, подавати до податкового органу за місцем знаходження організації бухгалтерську звітність відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом від 21.11.1996 N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (далі - Закон N 129-ФЗ ), за винятком випадків, коли організації відповідно до зазначеного Федерального закону не зобов'язані вести бухгалтерський облік або звільнені від ведення бухгалтерського обліку.

Організації, які застосовують УСН (перейшли на ССО), звільнені від ведення повноцінного бухгалтерського обліку нормою п. 3 ст. 4 Закону N 129-ФЗ. Зазначені організації ведуть тільки бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів.

Таким чином, відповідно до чинного на поточний момент законодавством ТОВ, що застосовує ССО, не повинно подавати до податкового органу бухгалтерську звітність.

Разом з тим, певні норми ГК РФ, а також Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (далі - Закон N 14-ФЗ) пов'язують реалізацію прав учасників ТОВ з наявністю даних бухгалтерського обліку та звітності. Такий висновок, зокрема, випливає з норм п. 1 ст. 67, пп. 3 п. 3 ст. 91 ГК РФ, а також ст.ст. 18, 23, 25, 28, 45, 46 Закону N 14-ФЗ.

З вищевикладеного випливає, що відсутність обов'язку подання до податкового органу бухгалтерської звітності ТОВ, що знаходиться на ССО, не звільняє організацію від ведення бухгалтерського обліку як такого. Вважаємо, форма ведення бухгалтерського обліку може бути визначена організацією самостійно, але повинна відповідати цілям формування необхідних користувачам бухгалтерської звітності показників, тобто формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан (п. 3 ст. 1 Закону N 129-ФЗ, ст. 8 Закону N 14-ФЗ).

На нашу думку, звільнення організації від ведення бухгалтерського обліку нормою п. 3 ст. 4 Закону N 129-ФЗ означає лише те, що організація в даний момент має право не керуватися буквально всіма без винятку нормами чинних ПБО та (або) Інструкцією з ведення Плану рахунків бухгалтерського обліку (затверджено наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 N 94н). При цьому необхідно враховувати, що чисті активи ТОВ, а також чистий прибуток, що розподіляється між учасниками, розраховуються саме за даними бухгалтерського обліку, незалежно від застосовуваної системи оподаткування. Аналогічні роз'яснення дає і Мінфін Росії, наприклад, в листах від 03.04.2012 N 03-02-07 / 1-80, від 14.12.2011 N 03-11-11 / 311, від 20.09.2010 N 03-11-06 / 2/147.

Статтею 32 Федерального закону від 06.12.2011 N 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (далі - Закон N 402-ФЗ) передбачено вступ в силу зазначеного закону з 1 січня 2013 року.

Згідно з пп. 1 частини 1 ст. 2 Закону N 402-ФЗ комерційні і некомерційні організації визнаються економічними суб'єктами - ще один новий термін для цілей бухгалтерського обліку.

Частиною 1 ст. 6 Закону N 402-ФЗ встановлено обов'язок ведення бухгалтерського обліку всіма економічними суб'єктами за винятком згаданих у частині 2 ст. 6 Закону N 402-ФЗ. На відміну від норм Закону N 129-ФЗ частиною 2 ст. 6 Закону N 402-ФЗ звільнені від ведення бухгалтерського обліку тільки ІП та особи, які займаються приватною практикою, і то тільки в разі, якщо відповідно до законодавства РФ про податки і збори вони ведуть облік доходів або доходів і витрат та (або) інших об'єктів оподаткування в порядку, встановленому податковим законодавством.

Ще одним важливим відмінністю Закону N 402-ФЗ є те, що їм не передбачено обов'язку подання бухгалтерської звітності до податкових органів. Точніше сказати, податкові органи взагалі не згадані в цьому законі. Так, наприклад, в ст. 18 Закону N 402-ФЗ йдеться про обов'язковий примірник річної бухгалтерської (фінансової) звітності, яку економічний суб'єкт зобов'язаний подати до органу державної статистики за місцем державної реєстрації.

Обов'язковий примірник складеної річної бухгалтерської (фінансової) звітності подається не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду (частина 2 ст. 18 Закону N 402-ФЗ). Тут же відзначимо, що мова йде саме про річну звітність, тобто обов'язку подавати куди-небудь проміжну звітність з 1 січня 2013 роки вже не передбачено. А проміжна бухгалтерська (фінансова) звітність складається у випадках, встановлених законодавством РФ, нормативними правовими актами органів державного регулювання бухгалтерського обліку. Проміжна бухгалтерська (фінансова) звітність оформляється за звітний період менш звітного року (п. 4 і 5 ст. 13 Закону N 402-ФЗ).

У згаданій Вами статті в журналі "Російський бухгалтер" (N 1, січень 2012 року) експерт журналу пан В. Семеніхін говорить про обов'язок організацій, в тому числі які застосовують УСН, в 2013 році представити звітність за 2012 рік. На думку згаданого експерта, щоб здати звітність в 2013 році, вже зараз, до вступу в силу Закону N 402-ФЗ, необхідно вести бухгалтерський облік, керуючись його правилами (нормами). Даний висновок в даний час не можна визнати безперечним, оскільки теоретично можна допустити, що Закон N 402-ФЗ з яких-небудь суб'єктивних причин взагалі не вступить в силу.

Можна також припустити, що після 1 січня 2013 року на організацію покладуть обов'язок сформувати звітність за 2012 рік відповідно до вимог щойно вступив в силу Закону N 402-ФЗ, не дивлячись на те, що в протягом усього 2012 року бухгалтерський облік вівся з урахуванням норм Закону N 129-ФЗ. Разом з тим, такий підхід також аж ніяк не беззаперечний. Адже згідно з нормою ст. 1 того ж Закону N 402-ФЗ бухгалтерський облік - це формування документованої систематизованої інформації та складання саме на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності.

Однак, з огляду на дату прийняття Закону N 402-ФЗ (06.12.2011) і дату набрання ним чинності (01.01.2013), напрошується висновок, що період 2012 року якраз передбачено законодавцем для того, щоб економічні суб'єкти (називалися "організації" в старому Законі N 129-ФЗ), що не вели раніше бухгалтерський облік, змогли його організувати щодо об'єктів обліку відповідно до вимог нового Закону N 402-ФЗ.

Тут же відзначимо, що при складанні звітності для внутрішніх цілей економічного суб'єкта Закон N 402-ФЗ не застосовується.

Як бачимо, ніяких винятків для організацій, що знаходяться на ССО, новий закон не встановлює. При цьому запитання про те, чи вправі "спрощенці" (ТОВ і АТ) не вести бухгалтерський облік, і зараз є спірним (дивіться, наприклад, лист Мінфіну РФ від 13.09.2011 N 03-11-06 / 2/127).

У той же час в листі від 26.03.2012 N 03-11-06 / 2/46 "Про звільнення від обов'язку ведення бухгалтерського обліку організацій, які перейшли на застосування УСН, в 2013 р" фахівці фінансового відомства так прокоментували ситуацію в зв'язку в виходом Закону N 402-ФЗ: "Згідно зі статтею 18 Податкового кодексу Російської Федерації ... спеціальні податкові режими, до яких, в тому числі, відноситься ССО, встановлюються Кодексом та застосовуються у випадках і порядку, які передбачені Кодексом та іншими актами законодавства про податки і збори. При цьому Федеральний закон від 06.12.2011 N 402-ФЗ "про бухгалтерський облік", який набирає чинності з 1 січня 2013 року, встановлює єдині вимоги до бухгалтерського обліку, в тому числі б хгалтерской (фінансової) звітності, а також створює правовий механізм регулювання бухгалтерського обліку. Зазначений закон не передбачає звільнення від обов'язку ведення бухгалтерського обліку організацій, які перейшли на застосування УСН. "

Матеріал підготовлений на основі індивідуальної письмової консультації, наданої в рамках послуги Правовий консалтинг. Для отримання докладної інформації про послугу зверніться до обслуговуючого Вас менеджеру.

Відповідь підготував:
Експерт служби Правового консалтингу ГАРАНТ
Гільмутдінов Дамір

Чи слід організації, яка застосовує ССО, складати та подавати в 2013 році річну та проміжну бухгалтерську звітність?