Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Як розподіляються наукові гранти в Казахстані

28 Января 2018 9:20 473 28 Января 2018 9:20 473   АСТАНА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Яким чином в Казахстані відбувається розподіл наукових грантів. Про це докладно розповідає Комітет науки Міністерства освіти і науки РК в матеріалі про механізм прийняття рішень по грантового і програмно-цільового фінансування наукових розробок.

Як передає МІА «Казінформ» з посиланням на сайт комітету, відповідно до закону «Про науку» фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Казахстані здійснюється в наступному вигляді: базове, грантову і програмно-цільове. Державну політику в галузі науки в країні визначають Уряд РК, Вища науково-технічна комісія (ВНТК), Національні наукові ради (ННС), уповноважені органи та галузеві уповноважені органи.В число галузевих уповноважених органів входять міністерства охорони здоров'я; оборони; інформації та комунікацій; енергетики, і інші.
З прийняттям закону «Про науку» в республіці реалізується нова модель науки, важливою складовою якої є Національні наукові ради. Розподілом наукових грантів в рамках грантового і програмно-цільового фінансування в Казахстані займаються безпосередньо ННС, склад яких визначається Урядом РК. ННС виносять рішення по кожній заявці на грантове фінансування. А також розглядають цільові наукові, науково-технічні програми, які претендують на програмно-цільове фінансування, і виносять рішення про фінансування або відмову у фінансуванні з зазначенням сум фінансування.
Для розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в країні визначаються стратегічні пріоритети, на підставі яких затверджуються ННС. Новий склад ННС визначений постановою Уряду РК 26 грудня 2017 року і почав свою роботу 8 січня цього року. Важливо відзначити, що ННС не є структурним або підлеглим органом Міністерства освіти і науки РК. Діяльність ННС незалежна і автономна.
Відповідно до постанови Уряду РК від 15 вересня 2017 року було затверджено наступний перелік ННС на поточний рік:
1) ННС раціонального використання природних ресурсів, в тому числі водних ресурсів; геологія, переробка, нові матеріали і технології, безпечні вироби і конструкції;
2) ННС енергетики і машинобудування;
3) ННС інформаційних, телекомунікаційних та космічних технологій, наукових досліджень в галузі природничих наук;
4) ННС з науки про життя і здоров'я;
5) ННС з наукових основ «Мәңгілік Їв» (освіта XXI століття, фундаментальні і прикладні дослідження в галузі гуманітарних наук);
6) ННС сталого розвитку агропромислового комплексу та безпеки сільськогосподарської продукції;
7) ННС з національної безпеки і оборони (без грифа секретності).
Члени ради формуються з числа авторитетних казахстанських і зарубіжних вчених, представників бізнесу, на підставі рекомендацій галузевих уповноважених органів і наукових організацій. Особи, які пройшли відбір у склад ННС, уповноважені приймати рішення про фінансування або відхилення наукових розробок.
Рішення про фінансування або відхилення наукових проектів приймаються на засіданнях ННС, які проводяться шляхом скликання всіх членів або за допомогою організації інтернет-конференції в режимі реального часу. Для прийняття рішень обов'язково наявність кворуму - не менше двох третин від числа членів ради. До проведення загальних зборів всім членам розсилається список об'єктів державної науково-технічної експертизи (ГНТЕ) і її офіційні висновки. Порядок денний майбутнього засідання ННС також заздалегідь анонсується серед усіх учасників.
Щоб забезпечити прозорість роботи, ведеться аудіо- та відеозапис засідання, що також прописано в нормативних правових актах. Протоколи, аудіо- та відеофіксації голосування рад зберігаються в Національному центрі державної науково-технічної експертизи.
В кінці кожного засідання проводиться таємне голосування: учасник вводить пароль для входу в систему, вибирає один з варіантів - «так», «ні» або «утримався». Після команди «завершити» система автоматично видає результат голосування, в який неможливо внести зміни. Система не показує персональних даних проголосував, що виключає будь-які маніпуляції з результатами. Рішення ННС про схвалення або несхвалення наукової заявки у вигляді виписки передаються в Комітет науки МОН РК.

Таким чином, процедура прийняття рішень по конкурсам на грантову і програмно-цільове фінансування не носить відомчий характер, а є прозорою багаторівневою системою. Участь в даному процесі беруть незалежні та компетентні експерти, волевиявлення яких не підлягає впливу з боку, відзначають в Комітеті науки.