Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Семінар Облікова політика організації на 2016 рік. Типові помилки. Поради аудитора

 1. формат навчання семінар Документ по закінченні навчання
 2. Для учасників передбачено
 3. Мета семінару / курсу
 4. Цей захід відноситься до тем

формат навчання

семінар

Документ по закінченні навчання

Сертифікат про участь в семінарі.

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Мета семінару / курсу

 1. Отримати знання, вміння і навички розробки облікової політики організації з метою її ефективності.
 2. Актуалізувати професійні знання і досвід.
 3. Обговорити законодавчі зміни в бухгалтерському обліку та оподаткування.

Для кого призначений

Головних бухгалтерів, фахівців фінансових і бухгалтерських служб, аудиторів, керівників, юристів, що працюють на малих і середніх підприємствах, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Цей захід відноситься до тем

Нормативне регулювання розробки облікової політики для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

 • Правові основи облікової політики
 • Організація облікової служби організації
 • Стандартизація бухгалтерського обліку в організації

Облікова політика як локальний акт організації. Документальне оформлення.

 • Склад облікової політики
 • Робочий план рахунків
 • Графік документообігу
 • Порядок проведення інвентаризації
 • Форми первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, а також документів для внутрішньої бухгалтерської звітності
 • Право підпису первинних облікових документів, звітності

Професійне судження бухгалтера як основа формування облікової політики. Підтримка облікової політики в актуальному стані.

 • Порядок внесення змін і доповнень в Облікову політику організації

Питання облікової політики для цілей бухгалтерського обліку.

 • Інвентаризація майна і зобов'язань
 • Відображення правил обліку основних засобів
 • Відображення правил обліку та оцінки нематеріальних активів і НДДКР
 • Відображення правил обліку МПЗ
 • Витрати на виробництво, оцінка собівартості готової продукції
 • Оцінка незавершеного виробництва
 • Визнання витрат та доходів організації
 • Визначення способу готовності робіт (послуг, продукції) з тривалим виробничим циклом
 • Відображення правил обліку розрахунків. Створення резерву по сумнівних боргах
 • Створення забезпечень
 • Розрахунки за кредитами і позиками
 • Витрати майбутніх періодів
 • Відображення правил обліку договорів (контрактів) на капітальне будівництво

Облікова політика для цілей податкового обліку з урахуванням останніх змін.

 • організаційні положення
 • Податок на додану вартість. Роздільний облік по ПДВ
 • Податок на прибуток організацій. податкові регістри
 • Податок на прибуток фізичних осіб
 • Податок на майно організацій

Розкриття облікової політики в поясненнях до річної бухгалтерської звітності.

Відображення в звітності наслідків зміни облікової політики.

Типові помилки при складанні облікової політики. Поради аудитора.
Приклади типових зауважень.

 • Приклади формування облікової політики для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування