Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Школа бухгалтера № 36 :: Облік у громадському харчуванні

  1. Псування продукції в процесі реалізації
  2. Нормативна база

Школа бухгалтера № 13 (8.9.2003)
Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Продовження. Початок дивіться в "ШБ" № 13 , 16 , 19 , 23 , 25 , 29 , 33 за 2003 р

Специфіка сфери громадського харчування така, що більшість видів готової продукції (виробів кухні) і багато видів покупних товарів мають обмежені терміни зберігання. Після закінчення таких строків нереалізовані страви і товари, як правило, не відповідають санітарним вимогам, тому подальшої реалізації і споживання вже не підлягають. Трапляються також псування і з вини обслуговуючого персоналу закладу (наприклад, офіціант впустив піднос зі стравами). Сьогодні ми розглянемо, як такі події відображаються в обліку підприємства громадського харчування.

Псування продукції в процесі реалізації

При виявленні псування виробів кухні і товарів в процесі реалізації, як правило, проводиться свого роду службове розслідування з метою виявлення причин псування: збираються пояснювальні записки матеріально-відповідальних осіб 1 та інших працівників, що мають відношення до псування, з'ясовуються дійсні причини псування.

1 Згідно з Переліком № 447 завідувачі підприємствами громадського харчування та їх заступники, завідувачі виробництвом, начальники цехів (ділянок) і їх заступники, старші адміністратори і адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування відносяться до категорії працівників, з якими можуть укладатися договори про повну матеріальну відповідальність . Але якщо такий договір не укладено, то за псування цінностей працівник може нести відповідальність лише в межах його середньомісячної заробітної плати згідно зі ст. 132 і 133 Кодексу законів про працю України.

Якщо виявляється, що псування відбулося через недбалість або неналежного ставлення працівника до своїх обов'язків, він визнається винним. Якщо ж з'ясовується, що псування відбулося з причин, не залежних від працівника (наприклад, закінчився термін придатності товару, що не користується попитом), він визнається невинним. У будь-якому випадку, результати такого службового розслідування відображаються в Акті про списання товарів і виробів кухні, який складається в довільній формі.

Відображення псування в обліку залежить від того, чи встановлено винну особу. Якщо винна особа не встановлена або відсутній, то зіпсована продукція (товари) за собівартістю списуються на інші операційні витрати підприємства. Для цих цілей Планом рахунків та Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Природно, попередньо сторнується раніше нарахована торгова націнка: Дт 282 - Кт 285.

приклад 1

1 червня 2003 року минув термін придатності десерту вершково-фруктового в кількості 10 упаковок за ціною 2,40 грн. (торгова націнка - 50%), внаслідок чого він не підлягає подальшій реалізації. Це знайшло своє відображення в Акті № 14 від 01.06.2003 р про списання товарів в барі (див. Малюнок 1), на підставі якого товар був знятий з реалізації і списаний на інші операційні витрати.

Малюнок 1

Стверджую:
Директор ТОВ "Кафе" Парадиз "
_______________ Кротов С.Н.
"01" червня 2003 р р

Акт № 14 про списання товарів в барі

м Київ "01" червня 2003 р м

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:

зам. директора Вересень П.М.,

головного бухгалтера Руденко А.А.,

завідувача виробництвом Бутенко Р.Н.

склали цей акт про те, що цього числа вироблено списання наступних товарів, на які закінчився термін придатності 2:

десерт вершково-фруктовий в кількості 10 упаковок за ціною 2,40 на суму 24,00 грн. в цінах реалізації.

__________________________________________

Порядкових номерів - 10 (з № 1 по № 10).

Натуральних одиниць - 10 (Десять).

На суму 24,00 грн. (Двадцять чотири грн. 00 коп.).

Товари до реалізації (споживання) непридатні і підлягають знищенню.

Підписи членів комісії: ________________ / Вересень П.М. /

________________ / Руденко А.А. /

________________ / Бутенко Р.Н. /

2Еслі винну особу встановлено, то в Акті використовується приблизно наступне формулювання: "З вини бармена-офіціанта Куц В.М.". Біля цього формулювання винний працівник зобов'язаний розписатися і дописати: "З фактами, викладеними в акті згоден".

Списання готової продукції відображено в обліку таким чином (див. Таблицю 1):

Таблиця 1

№ п / пЗміст господарської операціїБухгалтерський облікСума, грн.Податковий облікДтКтВДВВ

1 Списано торговельну націнку на "прострочені" товари (методом "червоне сторно") 282 285 8,00 - - 2 Собівартість "прострочених" товарів списано на інші операційні витрати 947 282 16,00 - -16,00 3 3 Сторновано та віднесено на інші операційні витрати сума ПДВ, віднесена до складу податкового кредиту при придбанні "прострочених" товарів * 641
947 644
644 3,20 - -

* У даному прикладі списання товару відбувається в результаті природного убутку. Але зовсім не факт, що воно відбувається в межах норм природних втрат. Згідно з додатком 4 наказу Мінторгу СРСР від 02.04.87 р № 88 "Про затвердження Норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування", норми природного убутку не застосовуються до товарів, списаних внаслідок лому, кришення, псування, зниження якості, пошкодження тари і т.п. Більш того, норми природного убутку не застосовуються до фасованого товару. Тобто, ми маємо справу з наднормативним списанням. Значить через перерахунок по п. 5.9 Закону про прибуток ми повинні зменшити валові витрати. З огляду на вищесказане, сторнуємо податковий кредит в частині, що відповідає зменшенню валових витрат (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

3 Зменшення валових витрат здійснюється шляхом відображення зазначеної суми в графі 4 таблиці 1 додатка К1 / 1 до декларації з податку на прибуток.

Якщо винну особу встановлено, то суму, яка повинна бути відшкодована цією особою, розраховують за такою формулою, яка представляє собою спрощений варіант формули, зазначеної в п. 2 Постанови № 116:

Ру = (Бс + ПДВ) х 2, де

Ру - розмір збитків (грн.), Бв - балансова (покупна) вартість продуктів, закладених в браковану продукцію, ПДВ - сума ПДВ, нарахована виходячи з балансової вартості зіпсованої продукції або товарів (вона ж - сума ПДВ, сплачена при придбанні цих продуктів) .

Із сум, стягнутих відповідно до до Порядку № 116, здійснюється компенсація збитків підприємству громадського харчування, залишок коштів перераховується до Державного бюджету України 4.

4 Разом з тим, на практиці багато підприємств вважають за краще не зв'язуватися з відшкодуванням збитків згідно з Порядком № 116. Працівник просто купує за власні кошти зіпсовані товари або зіпсований продуктовий набір для кулінарного виробу.

приклад 2

Трохи змінимо умову прикладу 1. Припустимо, що термін придатності 10 упаковок десерту вершково-фруктового не минув, але через недбалість бармена-офіціанта Куц В.М. були порушені умови зберігання даного делікатного товару (в жарку погоду він не був розміщений в низькотемпературному прилавку), що відображено в Акті на списання № 14.

Сума, що підлягає відшкодуванню працівником: (16,00 + 3,20) х 2 = 38,40 грн., З них половина (19,20 грн. - собівартість товарів, і ПДВ, сплачений при їх придбанні) являє собою суму збитків підприємства , а друга половина повинна бути перерахована в бюджет (див. таблицю 2).

Таблиця 2

№ п / пЗміст господарської операціїБухгалтерський облікСума, грн.Податковий облікДтКтВДВВ

1 Списано торговельну націнку на "прострочені" товари (методом "червоне сторно") 282 285 8,00 - - 2 Собівартість "прострочених" товарів списано на інші операційні витрати 947 282 16,00 - -16,00 3 3 Сторновано та віднесено на інші операційні витрати сума ПДВ, віднесена до складу податкового кредиту при придбанні "прострочених" товарів 641
947 644
644 3,20 - - 4 Відображено суму, що підлягає відшкодуванню працівником 375

375

716

641

19,20

19,20

- - 5 Внесено працівником до каси підприємства суму заборгованості * 301 375 38,40 - - 6 Перераховано до бюджету частину відшкодованих збитків 641 311 19,20 - -

* Відшкодування заборгованості працівником може відбуватися також і шляхом утримання належної суми з його зарплати (в такому випадку здійснюється проводка Дт 661 Кт 375 на суму заборгованості).

Сергій Андрієнко

Нормативна база

1. КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р

2. Перелік № 447 - Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р № 447/24.

3. Порядок № 116 - Постанова КМУ "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22.01.1996 р № 116.


Побутові послуги   Бухгалтерський облік   Продовження Побутові послуги
Бухгалтерський облік
Продовження. Початок дивіться в "ШБ" № 23, 25, 27, 29, 33 за 2003 р Підприємства побутового обслуговування, як і інші суб'єкти підприємництва, надають фінансову, податкову і статистичну звітність. Необхідно відзначити, що ознаки ...

Відпускні в бухгалтерському обліку   № 24 (16 Відпускні в бухгалтерському обліку
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття. ...

Поступка вимоги - цесія і факторинг   № 22 (2 Поступка вимоги - цесія і факторинг
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов'язань на третю особу відображаються в б ...