Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Школа бухгалтера № 08 :: Документальне оформлення перевезення вантажів

Школа бухгалтера № 4 (25.2.2008)
Практика

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Закінчення. Початок див. У «ШБ» № 21 , 22 , 23/2007 м, № 01-02 , 03/2008 м

Заповнення ТТН перевізником

Після передачі вантажу вантажоодержувачу (розвантаження автомобіля) заповнена належним чином (заповнена до графи 23 включно з проставленими необхідними підписами і відмітками) товарно-транспортна накладна (далі - ТТН), а точніше її третій і четвертий екземпляри, передаються перевізнику.

Передача здійснюється в порядку, визначеному договором (поштою, кур'єром, через представника перевізника тощо), як правило, через представника перевізника, яким перевізник визначає водія автомобіля, який перевозив вантаж.

Перевізник заповнює в ТТН розділ «Інші дані», що включає графи з 24 по 47 включно. Даний розділ містить наступну інформацію:

1) відстань, на яку перевозиться вантаж із зазначенням групи доріг (гра-фи 24-28) 1;

2) коди експедиції відповідно до прийнятої на підприємстві кодифікацією (гр. 29);

3) сума, яку необхідно отримати з клієнта (замовника) в оплату наданих йому транспортних послуг, відображених у цій ТТН (гр. 30);

4) сума, яку необхідно нарахувати водієві автомобіля у вигляді заробітної плати (гр. 31);

5) поправочні коефіцієнти до розцінок водія (гр. 32) і основного тарифу (гр. 33);

6) нараховані штрафи (гр. 34);

7) інші дані, необхідні для визначення обсягів виконаних послуг (робіт) і їх вартості (графи 35 і 36);

1 Ці дані можуть визначатися як по спідометрі, так і за таблицями відстаней між населеними пунктами. Все залежить від умов договору між перевізником і замовником. Можливий варіант, коли відстань, на яку здійснюється перевезення вантажу, визначається в договорі.

Графи з 37 по 47 заповнюються таксувальник. У кожній із зазначених граф відображаються три групи даних. Перша група - це обсяги робіт, тривалість часу, вартість і про-чие дані (рядок «виконано»). Друга група - це вартість одиниці (рядок «розцінка»). І третя група даних - це загальна сума (рядок «до оплати»), яка виходить множенням по кожній графі окремо даних першої групи на дані другої групи (даних рядка «виконано» на дані рядка «розцінка»). У цих графах вказується наступна інформація:

1) вага вантажу в тоннах (гр. 37);

2) недозавантаження автомобіля і причепа (гр. 38);

3) використання спеціального транспорту (гр. 39);

4) транспортні послуги (гр. 40);

5) вага зануреного і розвантаженого вантажу в тоннах (гр. 41);

6) наднормативний простій при навантаженні (гр. 42) і розвантаження (гр. 43) автомобіля;

7) інші доплати (гр. 44);

8) додаткові дані, не передбачені формою ТТН (гр. 45);

9) знижки за скорочення простою автомобіля при здійсненні вантажно-розвантажувальних робіт або при виконанні спеціальним автомобілем робіт (гр. 46);

10) підсумкова сума транспортних послуг (гр. 47).

Після чого таксувальник підтверджує достовірність внесених ним в ТТН даних своїм підписом. У такому вигляді один з примірників ТТН надходить до бухгалтерії для здійснення остаточного розрахунку з замовником за здійсненими транспортних послуг. Відповідно до наказу Мінтрансу України «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 14.10.1997 р №363 (далі - При-каз № 363):

Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться Замовником на підставі рахунку Перевізника, який повинен бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних.

Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених дорожніх листів разом з товарно-транспортними накладними, а при використанні автомобілів, робота яких оплачується виходячи з часу роботи автомобіля у Замовника, - тільки подорожніх листів.

Порядок заповнення подорожнього листа вантажного автомобіля ми розглядали в «ШБ» № 22/2007 . До речі, напевно, буде нагадати, що дані подорожнього листа про кількість ез-док, пробігу автомобіля, ваги перевезеного вантажу та інше повинні відповідати даним, зазначеним в ТТН1.

1Якщо на один дорожній лист оформлялося кілька ТТН (в графі 25 дорожнього листа зазначено кілька ТТН), то відповідні дані подорожнього листа повинні відповідати сумі аналогічних даних, зазначених у таких ТТН.

Порядок оплати замовника за надані йому транспортні послуги визначається в договорі. Якщо договором передбачена подальша оплата, то виписка рахунку на оплату наданих транспортних послуг є необхідною процедурою. Можливий зразок виписаного рахунку на оплату транспортних послуг наведений нижче.

зразок

Якщо здійснюється попередня оплата автотранспортних послуг, то у виписці рахунку на їх оплату після надання таких послуг немає підстав. Рахунок на оплату в такій ситуації виписується тільки в тому випадку, якщо сума передоплати виявилася менше, ніж вартість фактично наданих автотранспортних послуг1 і тільки на різницю, що виникла.

Незалежно від порядку і форми оплати автотранспортних послуг факт їх надання має бути підтверджений актом виконаних робіт (послуг), підписаним керівниками автотранспортного підприємства і замовника або їх повноважними представниками.

У бухгалтерському обліку транспортування вантажу (продукції, товару і т.д.) відображається таким чином.

У вантажовідправника відповідно до вимог «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Мінфіну від 30 листопада 1999 № 291 (далі - План рахунків), до моменту передачі всіх ризиків і вигод по відвантаженої продукції, товарів і іншого вона числиться на балансі вантажовідправника на окремому субрахунку відповідного рахунку. Наприклад, відвантажена готова продукція може значитися на окремому субрахунку 269 «Відвантажена покупцям готова продукція». Після того, як по відвантаженої продукції всі ризики і вигоди перейдуть до покупця (вантажоодержувачу), вона (її собівартість) списується до витрат: Дт 901 Кт 261. Момент переходу всіх ризиків і вигод визначається за домовленістю сторін (продавця-вантажовідправника і покупця-вантажоодержувача ). Відбутися це може в момент завантаження готової продукції на автотранспорт, якщо його у вантажовідправника отримує представник вантажоодержувача, або в момент оприбуткування продукції на складі вантажоодержувача, якщо на водія автомобіля, що перевозив вантаж (продукцію), були покладені обов'язки експедітора2.

У автотранспортного підприємства (перевізника) в разі, якщо на водія такого підприємства покладається обов'язок експедитора, вартість вантажу, що перевозиться на час перевезення (з моменту отримання його у вантажовідправника і до моменту передачі вантажоодержувачу) відображається відповідно до вимог Плану рахунків на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

У вантажоодержувача-покупця вартість придбаного товару, обладнання, сировини та інше відбивається на балансі в момент переходу до нього від вантажовідправника-постачальника всіх вигод і ризиків за цими активами (дивись вище). Як правило, це момент передачі вантажу від вантажовідправника довіреній особі вантажоодержувача під час його завантаження на автомобіль або момент передачі вантажу перевізником (його водієм-експедитором) комірникові вантажоодержувача при розвантаженні автомобіля.

Яких-небудь особливостей відображення в бухгалтерському обліку перевізника і замовника надання та оплата автотранспортних і експедиторських послуг не мають. Особливості виникають у взаєминах перевізника і замовника (отже, і в їх відображення в бухгалтерському обліку) тільки тоді, коли в процесі транспортування вантажу відбувається його повна або часткова втрата або псування. Оскільки відповідальність за збереження вантажу під час його транспортування покладається на перевізника, то в разі його псування або втрати в процесі доставки у заказчіка3 виникає право на пред'явлення претензій перевізникові. Сума претензій визначається виходячи з суми фактично завданих збитків та умов договору і відображається у замовника за кредитом субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями».

Розглянемо на невеликому прикладі один з можливих варіантів доставки вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача перевізником, який бере на себе зобов'язання експедитора.

1 Підтверджена актом виконаних робіт (послуг), підписаним автотранспортним підприємством і замовником.

2за винятком того випадку, коли водій є працівником підприємства-вантажоодержувача, а автомобіль є власним або орендованим підприємством-вантажоодержувачем. У такому випадку, як правило, за умовами договору перехід всіх ризиків і вигод відбувається в момент отримання водієм-експедитором вантажу (продукції) у вантажовідправника.

3Заказчіком може бути як вантажовідправник, так і вантажоодержувач.

приклад

За договором купівлі-продажу АТЗТ «Траст № 1» (далі - вантажовідправник) продає, а МП «Будиночок в лісі» (далі - вантажоодержувач) купує будівельні матеріали на суму 1200000,00 грн. За умовою договору оплату транспортування будівельних матеріалів від вантажовідправника до вантажоодержувача здійснює вантажовідправник. У зв'язку з цим вантажовідправник уклав договір з АТП «Транспортник» (далі - перевізник) на перевезення та експедирування будівельних матеріалів зі складу вантажовідправника в г. Киев на склад вантажоодержувача в м Луганськ на суму 192000,00 грн. Перехід всіх ризиків і вигод за будівельними матеріалами відповідно до умов договору відбувається в момент надходження їх на склад вантажоодержувача в м Луганськ. В процесі доставки однієї з партій будівельних матеріалів в результаті ДТП сталася їх псування, яка комісією за участю представників вантажовідправника і перевізника була оцінена в сумі 12000,00 грн. Відправником вантажу були пред'явлені претензії перевізнику на зазначену суму. За домовленістю сторін дані претензії були погашені перевізником шляхом зменшення суми платежу за транспортні та експедиторські послуги з 192000,00 грн до 180000,00 грн. Допоставка будівельних матеріалів на суму 12000,00 грн вантажоодержувачу була здійснена з наступною партією будівельних матеріалів, а зіпсовані будівельні матеріали були передані перевізнику. У бухгалтерському обліку дані операції відобразяться в такий спосіб (див. Таблицю 1).

Таблиця 1


п / пЗміст операціїБухгалтерський облікСума,
грнПодатковий облікДтКтВДВВ

У вантажовідправника 1 Відображається собівартість готової продукції (будівельних матеріалів), переданих зі складу грузоотправітеля1 перевізнику для доставки їх вантажоодержувачу 269 261 750000,00 - - 2 Пред'явлено суму претензій до перевізника за зіпсовані в процесі перевезення будівельні матеріали за вартістю їх реалізації 374 685 12000,00 - - 3 Відображається собівартість готової продукції (будівельних матеріалів), додатково переданих зі складу грузоотправітеля1 перевізнику для доставки їх вантажоодержувачу замість ісп орченних під час транспортування 269 261 7500,00 - - 4 Перевізником прийняті претензії відправника вантажу і за домовленістю сторін віднесені в рахунок оплати вартості послуг з транспортування та експедиції груза2 631
685 374
715 12000,00
12000,00 10000,00 - 5 Відображено суму ПДВ за визнаними претензіям3 715 6412 2000,00 - - 6 Списано собівартість будівельних матеріалів, зіпсованих під час транспортування 977 269 7500,00 - - 7 Списано собівартість доставлених і переданих вантажоодержувачу будівельних матеріалів і відображається дохід від їх реалізації 901
361 269
701 750000,00
1200000,00
1000000,00 - 8 Відображено суму ПДВ за визнаним доходом 701 6412 200000,00 - - 9 Надійшла оплата від вантажоодержувача за реалізовані йому будівельні матеріали 311 361 1200000,00 - - 10 Підписано акт виконаних робіт з перевізником 93 631 160000,00 - 160000, 00 11 Відображено суму ПДВ за актом 6412 631 32000,00 - - 12 Здійснено оплату перевізникові за надані послуги 631 311 180000,00 - - У перевізника 13 Прийнято вантаж на відповідальне зберігання 023 --- 1200000,00 - - 14 Знятий з відповідального зберігання зіпсований вантаж --- 023 12000,00 - - 15 Прийнято претензії відправника вантажу 948 685 12000,00 - 12000,00 16 Прийнято додатковий вантаж на о відповідальне зберігання 023 --- 12000,00 - - 17 Доставлений і переданий вантаж вантажоодержувачу --- 023 1200000,00 - - 18 Підписано акт виконаних робіт з вантажовідправником 361 703 192000,00 160000,00 - 19 Відображено суму ПДВ за актом 703 6412 32000,00 - - 20 Надійшла оплата від вантажовідправника за надані йому послуги і закриті розрахунки за претензією 311
685 361
361 180000,00
12000,00 - - У вантажоодержувача 21 Отримано будівельні матеріали від вантажовідправника 205 631 1000000,00 - 1000000,00 22 Відображено суму ПДВ за отриманими будівельних матеріалів 6412 631 200000,00 - - 23 Здійснено оплату вантажовідправнику за отримані будівельні матеріали 631 311 1200000,00 - -

1Допустім, що вантажовідправник здійснює виробництво будівельних матеріалів і для нього вони є готовою продукцією, а також те, що готова продукція на складі відбивається не субрахунку 261, а відвантажена покупцям готова продукція - на субрахунку 269.

2 При цьому повинні враховуватися всі особливості бартеру, які в даній статті ми не розглядаємо.

3Допустім, що ПДВ у нас відображається на субрахунку 6412.

Микола Мартинов

Коротко про головне   Чи знаєте ви, що Коротко про головне
Чи знаєте ви, що...
Не встигли бухгалтери вільно зітхнути після скасування ДПАУ подачі податкової звітності в електронному вигляді, як Кабмін наступає на ті ж граблі, починаючи із введення розшифровок оборотів з ПДВ в електронному вигляді ....

Не у відпустку - у відрядження - на конференцію за кордон   № 22 (2 Не у відпустку - у відрядження - на конференцію за кордон
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає. Розглянемо, яким чином оформити зв'язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службова ...

Доставка товару покупцям   № 22 (2 Доставка товару покупцям
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому...