Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Ревізія каси: порядок проведення та складання акту

 1. Загальні відомості
 2. етапи перевірки
 3. мета процедури
 4. Законодавча база
 5. специфіка процедури
 6. суб'єкти
 7. періодичність перевірок
 8. позапланова перевірка
 9. Умови проведення інвентаризації
 10. Вимоги до перевіряючих
 11. Важливий момент
 12. Загальний порядок
 13. підготовка
 14. зняття готівки
 15. Перевірка вимог до гарантування безпеки готівки
 16. Оцінка дотримання дисципліни
 17. Документальне оформлення ревізії каси
 18. Терміни проведення інвентаризації
 19. Які наслідки порушень?
 20. Оцінка стану контролю

Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить головним чином від бездоганного стану каси і якісного проведення операцій. Чинне законодавство досить чітко регламентує цю сферу. Нормами передбачено різні види перевірок фінансового обороту в компаніях. Однією з них є ревізія каси на підприємстві. Розглянемо далі докладніше, що собою являє ця перевірка. Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить головним чином від бездоганного стану каси і якісного проведення операцій

Загальні відомості

Ревізія грошових коштів в касі - це комплекс заходів з оцінки відповідності проведених операцій законодавству, своєчасності та правильності їх здійснення. Така інвентаризація може виступати в якості самостійної перевірки або бути одним з етапів контролю уповноваженими органами. Ревізія каси вважається одним з обов'язкових і регулярних наглядових заходів.

етапи перевірки

Проведення ревізії каси передбачає наступні стадії:

 • Перерахунок готівки і зіставлення даних, які отримані з звітних паперів з фактичними сумами.
 • Контроль дотримання фінансової дисципліни.

Ревізія каси і аналіз інформації формують достовірну уяву про те, як використовуються кошти в організації, а також про негативні і позитивні напрямки діяльності фірми. Значення цих заходів важко переоцінити. В ході інвентаризації аналізується позитивний досвід підприємства в сфері господарювання. Крім цього, проводиться оцінка допущених порушень і зловживань. Подібно будь-який інший контрольної операції, ревізія каси здійснюється з використанням спеціальних методів, які забезпечують системність її виконання.

мета процедури

Ревізія каси і нагляд за дотриманням фінансової дисципліни спрямовані на встановлення достовірності відомостей, наданих в звітності, шляхом зіставлення даних з фактичним станом справ. Ще однією метою процедури виступає виявлення і припинення порушень закону у сфері обігу коштів. Результати ревізії каси дозволяють аудитору або інспектору сформувати об'єктивну думку про фінансову звітність фірми, спростовуючи або підтримуючи її ділову репутацію.

Законодавча база

Порядок проведення ревізії каси суворо регламентований. Відповідно до закону, виконувати дану процедуру уповноважені:

Ревізію каси може ініціювати на підприємстві і безпосередньо його керівник. У цьому випадку директор компанії укладає договір з незалежним аудитором або фірмою, які мають відповідну акредитацію. До 2012 року повноваженнями на проведення контрольних процедур володіли банки. Сьогодні закон такі перевірки не передбачає.

специфіка процедури

Порядок проведення ревізії каси розробляється і затверджується локальними регламентами в рамках закону. Наприклад, Положення про виконання внутрішнього фінансового контролю передбачає:

 • Формування уповноваженої комісії.
 • Перелік підконтрольних об'єктів.
 • Періодичність здійснення зняття готівки.
 • Правила, відповідно до яких виконується оформлення і проведення ревізії каси.

Інспектори ИФНС, що здійснюють наглядові заходи, оцінюють повноту оприбуткування та обліку надходжень від основної та додаткової діяльності компанії. Згідно Адміністративного регламенту, посадові особи можуть перевірити будь-яку фірму, яка виробляє Готівковий розрахунок з використанням ККМ або без неї, але із застосуванням платіжних карт з правом видачі прибуткових документів, оформлених на бланках суворого обліку відповідно до касовим чеком.

суб'єкти

Раптова ревізія каси може бути виконана в будь-якій компанії, незалежно від форми власності, податковою інспекцією. За п. 5.14.1 Положення №278 контроль, який здійснюється органами Росфіннадзор, орієнтований головним чином на компанії, які:

 1. Отримують кошти з державних фондів. До них відносять фінансову допомогу, урядові гарантії, бюджетні кредити і позики, інвестиції з позабюджетних джерел і федерального бюджету.
 2. Користуються майном і товарно-матеріальними цінностями, які перебувають у державній власності.

періодичність перевірок

Ревізія каси в рамках внутрішнього аудиту здійснюється:

Підприємства, що мають великий грошовий оборот, як правило, практикують перевірки щомісяця або на останній / перше число кожного місяця.

позапланова перевірка

Керівництво має право ініціювати інвентаризацію тоді, коли вважає за необхідне. Така перевірка вважається раптової. Її відмінність від планової процедури полягає тільки в тому, що не визначена дата її виконання. У ряді випадків така ревізія каси обумовлюється настороженістю директора або наявністю прямих підозр у зловживаннях серед співробітників, які несуть відповідальність за дотримання фінансової дисципліни в компанії. Перевірки, які виконують інспектори ИФНС або Росфіннадзор, зазвичай завжди позапланові. Вказівка, що регламентує порядок ведення ревізій, не встановлює прямо термін "раптовість". Однак забезпечення позапланових і нерозголошення стадій підготовки перевірки виступає в якості одного з обов'язкових вимог до кваліфікованих службовцям.

Умови проведення інвентаризації

Оформлення ревізії каси здійснюється в першу чергу розпорядженням:

 • Директора фірми, якщо це внутрішня перевірка.
 • Керівника (або його заступника) Росфіннадзор або органу ИФНС.

У розпорядженні вказуються терміни виконання процедури і підтверджуються повноваження контрольної групи. Крім того, ревізор або комісія засвідчують свої особистості, пред'являючи відповідні документи. Тільки після виконання цих обов'язкових дій фірма може надати необхідні папери, багато з яких містять комерційну таємницю, і готівку.

Вимоги до перевіряючих

Приступаючи до ревізії, інспектор повинен керуватися встановленими правилами. Зокрема, службовець повинен своїми діями забезпечити:

 • Компетентність.
 • Раптовість.
 • Обгрунтованість.

На практиці, на жаль, далеко не завжди зазначені якості проявляються у інспекторів. Проте ревізор повинен пам'ятати про професіоналізм в будь-якій ситуації. Необ'єктивність призводить до необхідності проводити повторні ревізії, затягування процесу виявлення обставин, при яких мали місце порушення. Ще одним важливим фактором є безперервність перевірки. В ході ревізії інспектор або інша уповноважена особа не має відволікатися. Всі розпочаті дії необхідно довести до кінця без перерв. На практиці, на жаль, далеко не завжди зазначені якості проявляються у інспекторів

Важливий момент

Навіть проміжні показники, отримані в ході інвентаризації, повинні обов'язково обговорюватися тільки з керівництвом компанії. Особливо це важливо у випадках, коли виконується ревізія каси банку, або інший великої фінансової організації. Таке обговорення сприяє усуненню недоліків і помилок, які були допущені в ході перевірки, а також суттєво економить час і орієнтує інспекторів на об'єктивність при оцінці стану справ.

Загальний порядок

Поява зовнішнього або внутрішнього ревізора, як вище було зазначено, обов'язково супроводжується виданням відповідного розпорядження. Воно виступає в якості підстави виконання контрольних заходів. Інвентаризацію готівки повинна здійснювати комісія. Крім самого ревізора, при цьому процесі присутній касир, бухгалтер, а також незацікавлена ​​особа. В наказ про перевірку включаються всі важливі моменти процедури:

 • Визначається коло осіб, які входять до комісії.
 • Встановлюється термін проведення заходів і здачі результатів.

Ці ж відомості містяться і в повідомленні, яке направляється компетентними наглядовими органами.

підготовка

Інвентаризація починається з підготовки. В ході неї касир передає уповноваженої комісії найсвіжіший звіт за операціями, оформляє розписку, якою підтверджує відсутність неоприбуткованої готівки і неврахованих документів. Голова контрольної групи візує і датує всі отримані папери. При цьому на них ставиться позначка "До ревізії", оскільки вони ще не зафіксовані в регістрах, а операції по ним вже здійснені.

зняття готівки

Це наступний етап ревізії. Зняття грошей здійснюється за допомогою полистного перерахунку і зіставленням отриманих сум з даними звітності. Крім цього, перевіряється переміщення коштів і наявність бланків обліку. Це здійснюється за допомогою зіставлення фактичних залишків з інформацією з журналів реєстрації. Після закінчення цих дій відомості заносяться в спеціальний акт ревізії каси. Він складається в 2-х примірниках. Це наступний етап ревізії

Перевірка вимог до гарантування безпеки готівки

В ході ревізії встановлюється:

 • Чи присутні сейфи з справними замками в приміщенні.
 • Яким чином здійснюється транспортування готівки та забезпечення її збереження під час перевезення.

Крім цього, проводиться аналіз результатів попередніх перевірок і аналіз їх періодичності.

Оцінка дотримання дисципліни

В ході ревізії перевіряється відповідність оформлення первинних документів вимогам законодавства. Зокрема, встановлюється наявність на паперах необхідних реквізитів і підписів, які дозволяють здійснення операцій. Інспектори перевіряють правильність складання розрахункових та платіжних відомостей, присутність в них термінів виплат, підписів, що засвідчують отримання коштів і дозволяють їх видачу. Повинні бути також дотримані вимоги щодо оформлення касової книги.

У ній послідовно повинні бути пронумеровані сторінки, записи повинні бути в хронологічному порядку. При наявності виправлень обов'язково необхідні корекційні коментарі. Комісія перевіряє також обґрунтованість виплат на ті чи інші господарські потреби, матеріальної допомоги, премій та іншого. В ході контрольних заходів виконується суцільна ревізія повноти і своєчасності оприбуткування коштів, отриманих з банку, і встановлення розбіжностей в послідовності подій при відрахуванні готівки в обслуговуючу рахунок організацію (при їх наявності). Перевірці підлягає своєчасність здачі залишків коштів, отриманих під звіт або не використаних у відрядженнях.

Документальне оформлення ревізії каси

Законодавством встановлена ​​уніфікована форма бланка, в яку заносяться відомості, отримані в ході перевірки. Оформлення підсумків ревізії каси здійснюється по ф. № інв-15. У бланк заносять:

 1. Відомості про суми коштів за наданою звітності та фактичній наявності.
 2. Інформацію про зіставлення зазначених вище позицій.
 3. Результат порівняння.

Результат порівняння

Позиції по звітності та фактичному стану можуть збігатися. У цьому випадку стан справ в касі благополучне. Якщо сума коштів по звітності більше фактичної наявності, то має місце недостача. Якщо ситуація протилежна, і грошей в касі більше, ніж в документах, то в наявності надлишки. Всі ці відомості узагальнюються і заносяться в бланк. Акт ревізії каси складається в текстовому вигляді. В якості висновку в ньому виступає розділ про висновки і пропозиції. Коротко в ньому перераховуються виявлені порушення і даються рекомендації щодо їх усунення.

Терміни проведення інвентаризації

Вони встановлені в законодавстві. Термін для кожного конкретного підприємства буде залежати від обсягу даних, які слід перевірити. Однак в будь-якому випадку він не повинен бути більше 45 днів. У виняткових випадках, однак, закон допускає і його продовження. Зокрема, таке має місце в ситуаціях, коли необхідне втручання органів слідства. Ревізія каси для податкових інспекторів обмежується 20 днями.

Які наслідки порушень?

У разі якщо в процесі перерахунку готівки перевіряючі виявили розбіжність з даними звітності, касиру слід письмово дати пояснення їх причин. Виявлені надлишки приймаються до обліку в той же день, а недостача повинна бути стягнута з відповідальної особи. При виявленні серйозних порушень законодавства ревізор має право передати справу слідчим органам або іншим інстанціям для порушення адміністративного провадження. У цих випадках на керівника компанії або матеріально відповідальна особа може бути накладено великий штраф. Як правило, така відповідальність має місце при грубих та неодноразових порушеннях законодавчих вимог. Негативний результат ревізії зажадає від директора фірми негайного вжиття відповідних заходів по ліквідації порушень. Необхідні заходи розробляються в ході обговорення даних, отриманих комісією при перевірці. Ліквідаційні заходи фіксуються у відповідному протоколі.

Оцінка стану контролю

Ревізія каси і перевірка дотримання фінансової дисципліни виступає як ефективний спосіб нагляду обороту готівки на підприємстві. У більшості випадків використання цього інструменту дозволяє вчасно припинити або попередити порушення в компанії.

Існують певні ознаки, відповідно до яких можна оцінити недостатність або повна відсутність внутрішнього нагляду за переміщенням фінансів в касі підприємства. До них, зокрема, відносять:

 1. Відсутність чітко налагодженої системи виконання раптових ревізій з повним перерахуванням касової готівки та інших цінностей, що підлягають контролю.
 2. Формальність здійснення таких інвентаризацій.
 3. Призначення в контрольну групу одних і тих же осіб постійно.
 4. Виконання інвентаризації в заздалегідь встановлений час - коли касир має можливість підготуватися до ревізії.
 5. Відсутність у матеріально відповідальної особи навичок підготовки до виконання перевірки. Це вказує на те, що для нього такий захід не звичайно.
 6. Відсутність з касиром договору, що встановлює його повну матеріальну відповідальність. Якщо така угода не укладена, то виявлення недостачі не матиме жодних юридичних наслідків.
 7. Наявність фактів підписання ордерів замість бухгалтера і керівника третіми особами, не уповноваженими письмовим розпорядженням директора господарюючого суб'єкта на це.
 8. Покладання обов'язків касира в разі його тимчасової відсутності (через хворобу, у зв'язку з відпусткою і з інших причин) на службовця без згоди керівника. У таких ситуаціях має бути прийнято не тільки письмове розпорядження директора, а й укладено відповідний договір зі співробітником про його повну матеріальну відповідальність. В іншому випадку таке призначення буде незаконним.

Які наслідки порушень?