Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Акти КС-2, КС-3 як підтвердження проведення експертизи

Чи є акти виконаних робіт (КС-2, КС-3) документами, що підтверджують проведення експертизи?

Як працювати з електронними торговими майданчиками

Оксана Баландіна, шеф-редактор Системи Держзамовлення Оксана Баландіна, шеф-редактор Системи Держзамовлення

З 1 липня 2018 року по 1 січня 2019 року біля замовників перехідний період - дозволено проводити і електронні, і паперові процедури. З 2019 року конкурси, аукціони, котирування і запити пропозицій на папері заборонять, крім восьми винятків.
Читайте, які закупівлі проводити на ЕТМ, як вибрати ділянку та отримати електронний підпис, за якими правилами укладати контракти в перехідний період і після.

Дізнатися більше

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 94 Закону про контрактну систему виконання контракту включає в себе наступний комплекс заходів, реалізованих після укладення контракту і спрямованих на досягнення цілей здійснення закупівлі шляхом взаємодії замовника з постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до цивільного законодавства та цим законом, в тому числі:

  • приймання поставленого товару, виконаної роботи (її результатів), наданої послуги, а також окремих етапів поставки товару, виконання роботи, надання послуги (далі - окремий етап виконання контракту), передбачених контрактом, включаючи проведення відповідно до цього ж закону експертизи поставленого товару, результатів виконаної роботи, наданої послуги, а також окремих етапів виконання контракту.

Таким чином, експертиза поставленого товару, результатів виконаної роботи, наданої послуги, а також окремих етапів виконання контракту є елементом приймання поставленого товару, виконаної роботи (її результатів), наданої послуги, а також окремих етапів виконання контракту, передбачених контрактом.

В силу ч. 3 ст. 94 Закону про контрактну систему для перевірки наданих постачальником (підрядником, виконавцем) результатів, передбачених контрактом, в частині їх відповідності умовам контракту замовник зобов'язаний провести експертизу. Експертиза результатів, передбачених контрактом, може проводитися замовником своїми силами або до її проведення можуть залучатися експерти, експертні організації на підставі контрактів, укладених відповідно до цього ж закону.

Відзначаємо, що випадки, в яких замовник зобов'язаний залучати експертів, експертних організацій до проведення експертизи поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги, визначені ч. 4, 4.1 ст. 94 Закону про контрактну систему.

Увага:

Тобто, така приймальна комісія може не створюватися замовником.

Виходячи з ч. 7 ст. 94 Закону про контрактну систему приймання результатів окремого етапу виконання контракту, а також поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги здійснюється в порядку і в терміни, які встановлені контрактом, і оформляється документом про приймання, який підписується замовником (в разі створення приймальної комісії підписується всіма членами приймальної комісії і затверджується замовником), або постачальнику (підряднику, виконавцю) в ті ж терміни замовником направляється в письмовій формі мотивовану відмову від під Ісані такого документа. У разі залучення замовником для проведення зазначеної експертизи експертів, експертних організацій при прийнятті рішення про приймання або про відмову в прийманні результатів окремого етапу виконання контракту або поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги приймальна комісія повинна враховувати відображені в ув'язненні за результатами зазначеної експертизи пропозиції експертів, експертних організацій, залучених для її проведення.

Короткий аналіз Закону про контрактну систему, в тому числі його ст. 94, показав, що даний закон:

  • не зобов'язує оформляти результати вищевказаної експертизи у вигляді взяття, якщо названа експертиза проводиться замовником своїми силами. Тобто такий висновок можна не оформляти, якщо названа експертиза проводиться замовником своїми силами. Разом з тим, дана експертиза повинна бути проведена обов'язково. Її непроведення буде порушувати положення ст. 94 Закону про контрактну систему;
  • не містить форму документа про приймання (наприклад, акт виконаних робіт), а також не містить вичерпний перелік відомостей, які повинні бути відображені в документі про приймання.

Тому, на наш погляд, документ про приймання може містити інформацію про проведення замовником своїми силами експертизи результатів, передбачених контрактом.

Таким чином, якщо не створена приймальна комісія, тоді акт виконаних робіт, який містить інформацію про проведення замовником своїми силами експертизи результатів, передбачених контрактом, і підписаний керівником замовника або іншим уповноваженим посадовою особою замовника, буде вважатися документом, що підтверджує проведення внутрішньої експертизи.

У свою чергу, якщо створена приймальна комісія, тоді акт виконаних робіт, який містить інформацію про проведення замовником своїми силами експертизи результатів, передбачених контрактом, і підписаний всіма членами приймальної комісії та затверджений керівником замовника або іншим уповноваженим посадовою особою замовника, буде вважатися документом, що підтверджує проведення внутрішньої експертизи.

Разом з тим, короткий аналіз Закону про контрактну систему показав, що даний закон не забороняє оформити результати вищевказаної експертизи, проведеної замовником своїми силами, окремим документом як в разі, якщо не створена приймальна комісія, так і в разі якщо така приймальна комісія буде створена. У цих випадках документ про приймання (наприклад, акт виконаних робіт) нічого очікувати бути документом, що підтверджує проведення внутрішньої експертизи, так як результати експертизи будуть оформлені окремим документом.

Короткий аналіз Закону № 44-ФЗ, в тому числі його ст. 94, показав, що даний закон не містить форму документа про приймання (наприклад, акт виконаних робіт), а також не містить вичерпний перелік відомостей, які повинні бути відображені в документі про приймання.

Таким чином, можна зробити висновок, що акти виконаних робіт КС-2 і КС-3 можна вважати документами, що підтверджують проведення експертизи.

Журнал «Госзакупкі.ру» - єдиний журнал, на сторінках якого практичні роз'яснення дають не тільки провідні експерти галузі, а й фахівці ФАС Росії і Мінекономрозвитку Росії.
Підписатися по акції >>

Журнал «Госзакупкі.ру» - це журнал, на сторінках якого практичні роз'яснення дають провідні експерти галузі, а матеріали готуються за участю фахівців ФАС і Мінфіну. Всі статті журналу - це вища ступінь достовірності.

Довідкова Система Держзамовлення - незамінний помічник для тисяч замовників і постачальників завдяки грамотним рекомендаціям, чітким відповідям на питання і унікальним шаблонами. Онлайн-помічник, зручні сервіси та розраховувачі значно спростять вашу роботу.

Асистент замовника - онлайн-сервіс, який допомагає автоматизувати документообіг з планування закупівель. Ви швидко і правильно сплануєте закупівлі, перевірите план на предмет помилок, створите електронну і друковану форму звіту по закупкам у едпоставщіка і завантажте готові документи в ЄІС.

Чи є акти виконаних робіт (КС-2, КС-3) документами, що підтверджують проведення експертизи?