Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Акт пусконалагоджувальних робіт - зразок, про закінчення, форма 14, проведення, по вентиляції, пожежної сигналізації

 1. Основні поняття
 2. В чому полягає суть робіт
 3. Законодавча база
 4. призначення документа
 5. на проведення
 6. Форма 14 про закінчення робіт
 7. приклад заповнення
 8. за електроустаткування
 9. за вентиляції
 10. За пожежної сигналізації

Завершення пусконалагоджувальних робіт, передбачених договором, підтверджується актом. Підписують документ обидві взаємодіючі сторони.

Як складається акт пусконалагоджувальних робіт? Закінчення монтажу складного технічного обладнання завершується проведенням пускових випробувань.

Такі свідчать про повну і якісної збірці, правильному монтажі і працездатності обладнання в цілому. Перевірка повинна бути документально оформленою. Як правильно оформити акт пусконалагоджувальних робіт?

Складання документації щодо підтвердження виконання пуско-налагоджувальних робіт однаково важливо і для замовника, і для виконавця. Замовник переконується в належній якості виконання завдання.

У виконавця з'являється документальне обгрунтування на вимогу оплати. До того ж наявність офіційного документа виключає виникнення в майбутньому претензій щодо якості та працездатності обладнання.

Акт про завершення пусконалагоджувальних робіт є підсумковим бухгалтерським документом. Він зараховується до форм первинної бухгалтерської документації.

На його підставі замовник здійснює оплату виконаної роботи. Без оформлення даного акту не представляється можливим виставити підсумковий рахунок на перерахування коштів виконавцю.

Крім того замовник цілком обгрунтовано може порахувати роботи не виконані. При цьому виконавцю доведеться звертатися в суд і доводити факт виконання робіт в належному обсязі і належної якості.

Акт пусконалагоджувальних робіт стає підтвердженням виконання договору і підставою оформлення операцій в бухобліку.

Основні поняття

Пусконалагоджувальні роботи (ПНР) це комплекс заходів, який включає в себе підготовку до пуску і наступний пуск змонтованого обладнання.

При цьому навантаження устаткування доводиться до номінального режиму, також здійснюється налагодження та оптимізація складових обладнання.

Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт виступає підтвердженням того, що монтаж обладнання закінчено і можна вводити його в експлуатацію.

Форма акта звичайно домовляються сторонами на етапі узгодження співпраці і стає невід'ємним додатком договору.

Складається акт по прикладеної формі, але при необхідності може доповнюватися конкретними відомостями, характеристиками та іншими важливими нюансами.

Але хоча єдиної форми акта не передбачено, існують деякі загальні вимоги, що застосовуються до документа:

 • найменування акта має відповідати назві, передбаченому договором;
 • обов'язково зазначаються реквізити основного договору;
 • відображається дата створення акта і період виконання робіт;
 • прописуються відомості про сторони угоди;
 • вказується обсяг робіт і їх вартість з окремим зазначенням ПДВ ;
 • проставляються підписи всіх відповідальних осіб.

Складають акт після перевірки функціональності обладнання та підтвердження готовності його до роботи. Як приклад типовий шаблон і заповнений зразок акта пусконалагоджувальних робіт можна скачати тут .

До запуску обладнання обов'язково перевіряється відповідність параметрів технічної документації, проекту, робочим вимогам. Також перевірці підлягає вся документація, яка супроводжувала виконання робіт.

В чому полягає суть робіт

Закінчення монтажу будь-якого складного обладнання вимагає проведення перевірки на справність і придатність до експлуатаційного використання.

В цілому пусконалагоджувальні роботи можна поділити на чотири етапи:

 • підготовчий;
 • поєднаний з пусконалагоджувальними роботами електромонтаж;
 • індивідуальне тестування обладнання;
 • комплексна перевірка.

На етапі підготовки розробляється програма ПНР і проект. Ця функція зазвичай закріплюється за підрядником. Від замовника вимагається надання документації, що стосується даного питання.

Також на підготовчому етапі формується комісія. До завдань такої входить прийом обладнання після закінчення ПНР і встановлення терміну виконання робіт.

Етап другий здійснюється за умови подачі електроенергії за тимчасовою схемою підключення. При цьому потрібно зазначити, що початок ПНР неможливо раніше закінчення будівельно-монтажних робіт .

Після закінчення даного етапу підрядник надає замовнику протокол результатів перевірки функціонування змонтованого обладнання при подачі підвищеної напруги.

В процесі третього етапу здійснюється обкатка обладнання в індивідуальному порядку.

Характерно, що до цього моменту обладнання вже введено в режим експлуатації. Обслуговуванням устаткування займається персонал, призначений безпосереднім замовником.

Завершується індивідуальна перевірка прийомом в експлуатацію. На цій стадії складаються документи про технічну готовність до комплексного випробування працездатності.

Проведення останнього етапу передбачає настройку всіх систем щодо належного їх взаємодії. Тестування здійснюється в різних режимах експлуатації.

Обслуговування обладнання і в даному випадку забезпечується замовником. Завершується перевірка досягненням проектних параметрів.

Закінчення всіх етапів пусконалагоджувальних робіт підтверджується складанням акта. Документ офіційно підтверджує відповідність виконаних робіт умовам договору.

Складає акт підрядник, вказуючи детальний перелік виконаних робіт та їх вартість. За дотримання умов безпеки при випробуванні обладнання відповідальність несе замовник.

Законодавча база

Законодавство не передбачає уніфікованої форми акта пусконалагоджувальних робіт. Але оскільки цей документ фіксує факт завершення робіт і на його підставі здійснюється оплата, то акт зараховується до первинної бухгалтерської документації.

Отже, необхідно дотримуватись вимог щодо оформлення первинних документів. Зокрема це стосується обов'язкових реквізитів.

Перелік таких наведено в ФЗ №402 . Відсутність обов'язкових реквізитів не дозволяє визнати акт дійсним документом.

Відсутність єдиного зразка акту ПНР дозволяє формувати форму документа з урахуванням конкретних обставин. Сторони на свій розсуд можуть включати в документ потрібні пункти.

Але при цьому основна база документа залишається незмінною. Орієнтовна схема акту виглядає наступним чином:

 • Назва документу;
 • дата його складання;
 • період виконання робіт (початок і закінчення);
 • сторони договору;
 • реквізити основного договору;
 • види виконаних робіт і їх обсяг;
 • розмір оплати за весь обсяг робіт;
 • ПДВ;
 • підписи уповноважених представників з розшифровкою.

До акта додаються документи, що фіксують проведення всіх етапів пусконалагоджувальних робіт. При необхідності можуть складатися проміжні акти прийняття окремих виконаних робіт .

Всі проміжні документи також стають додатком до основного акту. По відношенню до договору акт ПНР стає завершальним документом, що свідчить про виконання умов укладеного сторонами договору.

призначення документа

Акт пусконалагоджувальних робіт це документ офіційного характеру. Його оформлення свідчить про дотримання виконавцем обумовлених умов і логічному закінчення договірних відносин.

Складають документ не раніше, ніж підрядник змонтує обладнання, налагодить його і перевірить працездатність. Підтвердження правильного функціонування обладнання і стає підставою складання акта.

Для сторін договору акт стає підставою подальших дії - виконавець може вимагати оплати, замовник виплачує заздалегідь обумовлену суму.

Отримання і перерахування коштів в бухгалтерському обліку сторін також відображається на підставі акта ПНР. Призначення акту пусконалагоджувальних робіт може дещо відрізнятися.

Так акт може складатися на проведення ПНР. У цьому випадку документ відображає, які етапи повинні бути здійснені виконавцем. Наводиться повний перелік майбутніх заходів.

Складати документ може як замовник, так і виконавець. Підписання документа означає, що всі перераховані роботи виконані в повному обсязі.

Також може формуватися акт завершення ПНР. Документ складає виконавець за підсумками вже виконаних робіт. Зміст документів в цілому практично аналогічне.

У будь-якому випадку завершальним етапом стає підписання документа замовником. Проведення ПНР може бути передбачено в складі загального договору підряду або обумовлюватися окремим договором.

Акт на проведення ПНР звичайно стає додатком загального договору. Акт про завершення частіше стає невід'ємною частиною договору про проведення ПНР.

на проведення

Акт на проведення ПНР докладно описує, які саме роботи повинні бути виконані. Наприклад, акт проведення пусконалагоджувальних робіт системи опалення відображає перевірку герметичності, працездатності і функціональності системи.

Дії всіх етапів відображаються в суворій послідовності. Виконавець не може перейти до наступного етапу робіт, поки не закінчено попередній.

В цілому комплекс пусконалагоджувальних робіт для виконавця полягає в наступному:

Розробка підрядником Робочої програми і проекту ПНР Отримання від замовника затвердженої технічної та експлуатаційної документації виробників Узгодження термінів Виконання робіт з монтажу обладнання - Проведення попередніх випробувань працездатності обладнання З подачею напруги за тимчасовою схемою Випробування електрообладнання Із застосуванням підвищеної напруги

А також:

 1. Оформлення протоколів випробувань.
 2. Опробирование експлуатаційного режиму обладнання.
 3. Введення обладнання в експлуатацію.
 4. Передача замовнику протоколів випробувань.
 5. Оформлення ПНР актом технічної готовності до комплексних випробувань.
 6. Виконання пусконалагоджувальних робіт із застосуванням різних режимів.
 7. Налаштування параметрів, передбачених проектом.
 8. Підписання акту пусконалагоджувальних робіт.

Як приклад, акт на проведення пусконалагоджувальних робіт, можна скачати тут .

Форма 14 про закінчення робіт

Закінчення пусконалагоджувальних робіт може оформлятися актом, бланк якого спільно розроблений сторонами. Але в деяких випадках може застосовуватися уніфікована форма.

Так в будівельній сфері монтаж обладнання та його приймання часто оформляється затвердженої Постановою Держкомстату №71а від 30.10.1997 типовий міжгалузевий формою КС-14.

Повна її назва «Акт приймання закінченого будівництвом об'єкта приймальною комісією».

призначення форми КС-14 оформлення приймання і введення закінченого об'єкта житлово-цивільного та виробничого призначення, а також зарахування його у склад основних фондів усіх форм власності.

Під об'єктами маються на увазі будівлі, споруди, в тому числі і пускові комплекси.

приклад заповнення

Типова форма КС-14 містить в собі такі дані:

 • назва;
 • гриф затвердження (посада, підпис, розшифровка);
 • реєстраційний номер акта;
 • дата складання документа;
 • код форми по ОКУД (0336004);
 • назва організації (підрядника) із зазначенням ОКПО;
 • дата складання, код виду операції, коди будівельної організації, ділянки і об'єкта (таблиця);
 • місце розташування об'єкта;
 • орган, який призначив приймальної комісії;
 • посилання на наказ про призначення комісії;
 • об'єкт, пред'явлений для прийняття;
 • документи, що дозволяють виконувати конкретний вид робіт;
 • організації, які брали участь (субпідрядники);
 • організація, що розробила проектну документацію;
 • орган, який затвердив проектно-кошторисну документацію;
 • період виконання робіт;
 • назва об'єкта, що перевіряється;
 • основні показники (потужність, продуктивність і т.д.) за проектом і фактично;
 • вартість об'єкта за кошторисом;
 • перелік додається документації;
 • рішення комісії;
 • підписи сторін та інших зацікавлених осіб.

Зміст акта пусконалагоджувальних робіт залежить від конфігурації конкретного об'єкта. Порядок заповнення визначається послідовністю проведення ПНР.

Якщо обладнання складається з декількох одиниць, то спочатку перевіряється кожна з таких окремо з обов'язковим складанням акта. Потім перевіряється обладнання в цілому і готується висновок про його експлуатаційної придатності.

за електроустаткування

Комплекс електромонтажних робіт завершується роботами з налагодження електрообладнання. Пусконалагоджувальні роботи цього профілю забезпечують:

Випробування електрообладнання і перевірку його на відповідність Проекту, технічної документації виробників, з діючими правилами пристрої електричного обладнання та іншим нормативам і регламентам Надійність роботи і відповідність Проекту технологічних показників Налаштування параметрів і режимів роботи Які дозволяють випробувати обладнання як повністю, так і в окремій його частині

Починаються роботи з пуску і налагодження електрообладнання після того, як етап монтажу цілком завершиться.

Комплекс ПНР електротехнічних пристроїв відповідно до положень СНиП 3.05.06-85 відбувається в чотири етапи:

Розробка на підставі проектної та технічної документації робочої програми ПНР Повідомлення замовника про зауваження до проекту. Підготовка випробувального устаткування та вимірювальної апаратури Виконання пусконалагоджувальних робіт за умови тимчасової подачі напруги Перевірка відповідності технічним параметрам безпеки. На даному етапі повинні бути закінчені всі будівельні роботи, встановлення електрообладнання та виконання заземлення Проведення індивідуальних випробувань електрообладнання зведенням експлуатаційного режиму Налаштовуються параметри робочого режиму, випробовується схеми управління, захисту та сигналізації. Електрообладнання перевіряється підвищеною напругою зі складанням протоколів. По завершенні створюється акт про технічну готовність Проводиться комплексне випробування всього устаткування за затвердженим порядком Настроюється взаємодія систем електрообладнання та електросхем в різних режимах. Забезпечуються робочі характеристики електрообладнання при повному навантаженні

На завершення всіх даних етапів складається акт пусконалагоджувальних робіт електрообладнання. Акт запевняють всі безпосередні учасники договору і перевірки. На цьому монтаж електрообладнання вважається закінченим.

за вентиляції

Перелік запитів, що пред'являються до вентиляційних систем досить значний. Тому при складанні акта увага приділяється лише основними параметрами.

Пусконалагоджувальні роботи здійснюються в два етапи:

Кожна вентиляційна установка Перевіряється відокремлено Оформляється акт здачі в експлуатаційне використання Всією вентиляційної системи

Акт запевняють представники самого підрядника і безпосередньо монтажника.

При здачі вентиляції виробничих приміщень в приймальну комісію включені начальник відповідного цеху, головний енергетик або механік і експерт з техніки безпеки.

Якщо обсяг виконаної роботи великий додатково залучають техінспектор і фахівця з СЕС. Монтажні роботи по вентиляції виконуються в злагоді з проектом і СНиП 3.05.01-85 .

Перед підписуванням акта виконуються аеродинамічні випробування і перевірка працездатності всієї вентиляційної системи.

Акт про введення вентиляції в експлуатацію оформляється як при монтажі нової системи, так і при реконструкції або заміні.

За пожежної сигналізації

Прийом в експлуатацію технічних засобів сигналізації виповнюється комісією, призначеної наказом керівника організації-замовника.

Прийом в експлуатацію технічних засобів сигналізації виповнюється комісією, призначеної наказом керівника організації-замовника

Як виглядає зразок акта про невідповідність якості товару дізнайтеся зі статті: акт невідповідності .

Як створити акт-допуск для виконання робіт на території організації, читайте тут .

Зразок акту перевірки фінансово-господарської діяльності, дивіться тут .

При цьому до складу комісії входять представники технагляду організації, охоронного підрозділу, органів державного пожежного нагляду.

При потребі залучаються і інші фахівці. Тривалість і послідовність роботи робочої комісії визначає замовник, керуючись РД 78.145-93 і СНиП 3.01.04-87 .

При прийманні пожежної сигналізації монтажно-налагоджувальні організаціяпред'являє комісії виконавську та технічну документацію, технічні паспорти, сертифікати та інші документи.

Також пред'являються акти закінчення робіт, попередніх випробувань, прихованих робіт і т.д.

Робочою комісією перевіряється відповідність об'єкта перевірки всім вимогам і параметрам, перевіряється інженерно-технічний стан об'єкта, виконуються випробування на працездатність.

Якщо претензії відсутні, складається і підписується акт ПНР вентиляційної системи.

Після того як акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт підписаний, визнається виконання робіт в належному обсязі і належної якості.

Устаткування готове до експлуатації. Виконавець знаходить право на виставлення замовнику рахунки на оплату.

Як складається акт пусконалагоджувальних робіт?
Як правильно оформити акт пусконалагоджувальних робіт?