Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Як скласти акт приймання виконаних робіт, форма КС-2

  1. Порядок застосування акта за формою КС-2
  2. Зразок заповнення акту приймання виконаних робіт по форма КС-2
  3. Завантажити бланк акту - форма КС-2

Відповідно до укладеного договору підряду, будівельно-монтажна організація зобов'язується для свого замовника виконати передбачені в угоді визначені роботи як в цілому, так і поетапно. Після їх здійснення вона повинна здати результати організації, яка найняла її для їх виконання. З цією метою може використовуватися цілий пакет документів, серед яких важливе місце займає акт виконаних робіт.

Зміст статті

Порядок застосування акта за формою КС-2

[Ads-pc-3] [ads-mob-3]

Акт має велике значення, так як прийом-передача робіт по ньому здійснюється не тільки в фізичних, а й у вартісних показниках. Його роль підвищується при здачі певних етапів робіт або об'єктів, так як в них фіксується фактична дата виконання їх.

В ході здійснення замовлення з будівництва та монтажу об'єктів фірма-виконавець повинна вести журнал обліку виконання робіт, для якого передбачена форма КС-6а. На підставі даних цього регістру, бухгалтерія після закінчення робіт або їх етапів оформляє акт, законодавством для якого встановлена ​​форма КС-2. Будівельне підприємство може на його основі розробити самостійно свій бланк відповідно до наявних потреб і специфікою діяльності.

Однак, як правило, компанії використовують дану форму документа. Так як саме вона представлена ​​в спеціалізованих комплексах програм, де формується разом з іншими документа пакету в автоматичному режимі.

Заповнення КС 2 можливо і вручну, шляхом внесення всіх необхідних даних в існуючий шаблон.

Акт за формою КС 2 може складатися також при здійсненні виробничих, житлово-комунальних робіт і т.д.

Акти на виконані роботи виписують в потрібній кількості примірників - для кожної сторони укладеного договору. Примірник може оформлятися і для зацікавлених осіб, наприклад банку, інвестора і т. Д.

Після цього акт КС-2 візується виконавцем, проставляється печатка, якщо вона існує. Всі екземпляри передаються для візування замовнику, який оформляє акт зі свого боку. Якщо при прийомі існують претензії вони пред'являються виконавцю і після врегулювання даних розбіжностей, форма КС 2 підписується. Далі замовник повертає будівельно-монтажної організації її примірник.

Після підписання акту на його даних заповнюється такий документ, як довідка про вартість робіт за формою КС-3 . Якщо було оформлено кілька актів на виконані роботи, довідка може бути виписана на їх загальну суму.

Зразок заповнення акту приймання виконаних робіт по форма КС-2

[Ads-pc-3] [ads-mob-3]

Розглянемо зразок заповнення акту, форма КС-2.

У верхній частині визначаються сторони договору.

Тут вказуються назви компаній, які виступають інвесторами, замовниками, підрядниками, а також їх повні адреси місцезнаходження, телефони Тут вказуються назви компаній, які виступають інвесторами, замовниками, підрядниками, а також їх повні адреси місцезнаходження, телефони. Обов'язково в таблиці праворуч потрібно вписати коди, присвоєні підприємствам при постановці на облік в статистиці.

Далі вказується точна адреса місця проведення будівельних або монтажних робіт, а нижче - назва об'єкта відповідно до укладеного договору.

Потім в табличній частині записується код виду діяльності згідно з класифікатором ОКПД і реквізити контракту на будівельно-монтажні роботи - номер і дата оформлення Потім в табличній частині записується код виду діяльності згідно з класифікатором ОКПД і реквізити контракту на будівельно-монтажні роботи - номер і дата оформлення. Якщо необхідно, вноситься також запис про вид операції.

Нижче посередині рядка вказується назва документа і проставляються його реквізити - номер і дата. При оформленні обов'язково потрібно вказати кордону звітного періоду.

Ці елементи акту є невід'ємною його частиною, тому без них він може бути визнаний недійсним.

У наступному рядку треба прописом вказати кошторисну або договірну вартість виконаних робіт. Тут же можна заповнити відомості про нормативної трудомісткості робіт і кошторисній розмірі зарплати.

Якщо акт формується програмним комплексом «Гранд-кошторис», то перед таблицею записується дата, на яку беруться базисні ціни для заповнення акту.

У табличній частині документів записується номер рядка за порядком, а також номер даної позиції в кошторисі У табличній частині документів записується номер рядка за порядком, а також номер даної позиції в кошторисі. У наступних графах вказується назва виконуваних робіт, номер або шифр одиничної розцінки.

Потім проставляється одиниця виміру відповідно до довідника.

У розділі «Виконано робіт» потрібно вказати їх кількість, ціну за одиницю в рублях, а також загальну вартість даного виду роботи.

Коли укладеним контрактом передбачено, що замовник повинен надати для виконання робіт матеріальні цінності, їх вартість не повинна враховуватися в сумі виконаних робіт.

Кожному виду робіт відводиться окремий рядок. Якщо акт оформляється на декількох аркушах, то внизу кожної сторінки визначається підсумкова вартість всіх робіт, зазначених на цій стороні аркуша.

На останньої сторінки крім підсумку, також підводиться загальна сума виконаних робіт по даному документу.

Якщо акт оформляється в «Грант-кошторисі» розписуються також загальними сумами накладні витрати, прибуток виконавця за кошторисом.

При заповненні його в базових цінах на певну дату, можливо використання коефіцієнта подорожчання, на який потрібно перерахувати суму розрахованої за актом вартості робіт.

Коли організація застосовує загальний режим оподаткування, окремим рядком потрібно виділити суму ПДВ, а також загальну вартість з урахуванням даного податку.

В іншому випадку робиться запис «ПДВ не обкладається» або «Без ПДВ».

Внизу акта за формою КС 2 ставляться візи і друку кожної зі сторін. При цьому вказується обов'язково посаду і розшифровка підписи представників замовника і виконавця, які мають право здійснювати дану дію.

Завантажити бланк акту - форма КС-2

Завантажити бланк акта за формою КС-2 в форматі Word Завантажити бланк акта за формою КС-2 в форматі Word.

Завантажити зразок акта виконаних робіт за формою КС-2 в форматі Pdf Завантажити зразок акта виконаних робіт за формою КС-2 в форматі Pdf.