Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Знижені тарифи страхових внесків до ФСС, ПФР, ФОМС

 1. Зі статті Ви дізнаєтесь:
 2. Умови застосування знижених тарифів і відображення в звітності
 3. Підтвердження права застосовувати знижені тарифи страхових внесків
 4. Перевірки ФСС і ПФР страхувальників, які використовують знижені тарифи
 5. Законодавчі і нормативні акти

Зі статті Ви дізнаєтесь:

1. Які організації та індивідуальні підприємці мають право застосовувати знижені тарифи страхових внесків до ПФР і ФСС і за яких умов.

2. Чим підтверджується право застосовувати знижені тарифи страхових внесків.

3. Як застосування пільгових тарифів по страхових внесках впливає на проведення перевірок ФСС і ПФР.

4. Які законодавчі та нормативні акти регламентують порядок застосування знижених тарифів страхових внесків.

В даний час загальний розмір страхових внесків до ПФР, ФФОМС і ФСС становить 30% виплат, що входять в базу для нарахування страхових внесків (без урахування внесків до ФСС від нещасних випадків і професійних захворювань). Однак деякі страхувальники мають можливість абсолютно законно зекономити на страхових внесках. У Федеральному законі від 24.07.2009 № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування» закріплено право певних категорій платників страхових внесків застосовувати знижені тарифи. У цій статті ми розглянемо особливості та умови застосування знижених тарифів за страховими внесками.

З повним переліком категорій страхувальників, які мають право на пільги по страхових внесках, а також зі зниженими ставками страхових внесків Ви можете ознайомитися в розділі Знижені тарифи страхових внесків .

Як видно із зазначеного переліку, в основному знижені тарифи встановлені для вузькопрофільних категорій платників страхових внесків, наприклад, для громадських організацій інвалідів, для сільськогосподарських товаровиробників і т.д. У даній статті ми зупинимося на найбільш поширених випадках застосування знижених тарифів страхових внесків, зокрема для:

 • організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, основний вид діяльності яких названий в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ (докладніше про види діяльності та КВЕД в розділі Знижені тарифи страхових внесків) (п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ);
 • аптечних організацій і індивідуальних підприємців, які мають ліцензію на фармацевтичну діяльність, які сплачують єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності (п. 10 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ);
 • індивідуальних підприємців, які застосовують патентну систему оподаткування, за винятком окремих видів діяльності (докладніше в розділі Знижені тарифи страхових внесків) (п. 14 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ);
 • організацій, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій (п. 6 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ).

! Зверніть увагу: знижені тарифи страхових внесків встановлено для організацій і індивідуальних підприємців лише щодо виплат та інших винагород фізичним особам (ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ). Внески за себе індивідуальні підприємці сплачують в загальному порядку, до них знижені тарифи не застосовуються.

Умови застосування знижених тарифів і відображення в звітності

Категорія

УмовиВідображення в звітності4-ФСС

ПФР

Організації та індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, основний вид діяльності яких названий в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ

 • Застосування УСНО;
 • Частка доходів за видом діяльності, передбаченій п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ, становить не менше 70% від загальної суми доходів за підсумками звітного періоду (в цьому випадку цей вид діяльності визнається основним) (ч. 1.4 ст. 58 Закону 212-ФЗ).
 • Титульний лист - шифр страхувальника приймає значення «121/01 / ...»
  (Додатки №1, №2 до Порядку заповнення форми 4-ФСС)
 • Розділ 1 таблиця 1 - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначену в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ
 • Розділ 1 таблиця 4.3 - необхідно заповнити розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків
 • Розділ 2 таблиця 6 - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначену в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ
 • Титульний лист - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначену в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закону 212-ФЗ
 • Розділ 2.1 - Код тарифу приймає значення «07» (Додаток №1 до Порядку заповнення форми РСВ-1)
 • Розділ 3.5 - необхідно заповнити розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків

Аптечні організації та індивідуальні підприємці, які мають ліцензію на фармацевтичну діяльність, які сплачують єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності

 • застосування ЕНВД
 • Наявність ліцензії на здійснення фармацевтичної діяльності

 • Титульний лист - шифр страхувальника приймає значення «141/02 / ...»
  (Додатки №1, №2 до Порядку заповнення форми 4-ФСС)
 • Розділ 1 таблиця 1 -ОКВЕД повинен відповідати виду діяльності аптечної організації
 • Розділ 2 таблиця 6 - КВЕД повинен відповідати виду діяльності аптечної організації
 • Титульний лист - КВЕД повинен відповідати виду діяльності аптечної організації
 • Розділ 2.1 - Код тарифу приймає значення «11»
  (Додаток №1 до Порядку заповнення форми РСВ-1)

Індивідуальні підприємці, які застосовують патентну систему оподаткування, за винятком ІП на ПСНО, які здійснюють види діяльності, зазначені в підпунктах 19, 45 - 47 пункту 2 статті 346.43 НК РФ (докладніше див. Знижені тарифи страхових внесків)

 • Застосування патентної системи оподаткування;
 • Здійснення видів діяльності, що не становлять виняток.
 • Титульний лист - шифр страхувальника приймає значення «171 / ... / ...»
 • Розділ 1 таблиця 1 - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначеного в патенті
 • Розділ 1 таблиця 4.5 - необхідно заповнити розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків
 • Розділ 2 таблиця 6 - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначеного в патенті
 • Титульний лист - код КВЕД повинен відповідати виду діяльності, зазначеного в патенті
 • Розділ 2.1 - Код тарифу приймає значення «16» (Додаток №1 до Порядку заповнення форми РСВ-1)

Організації, які здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій.

 • Наявність документа про державну акредитацію організації, що здійснює діяльність в області ІТ;
 • Частка доходів від діяльності в області ІТ становить не менше 90% всіх доходів за підсумками 9 місяців року, що передує звітному (році переходу на знижені тарифи)
 • Середня чисельність працівників за 9 місяців року, що передує звітному (році переходу на знижені тарифи) становить не менше 7 осіб
  (Ч. 2.1, 2.2 ст. 57 Закону 212-ФЗ)
 • Таблиця 4.2 - необхідно заповнити розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків
 • Титульний лист - шифр страхувальника приймає значення «091 / ... / ...»
  (Додатки №1, №2 до Порядку заповнення форми 4-ФСС)
 • Титульний лист - КВЕД повинен відповідати діяльності ІТ-організації
 • Розділ 3.3 - необхідно заповнити розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків
 • Розділ 2.1 - Код тарифу приймає значення «06»
  (Додаток №1 до Порядку заповнення форми РСВ-1)

Підтвердження права застосовувати знижені тарифи страхових внесків

Застосування знижених тарифів страхових внесків носить заявний характер, це означає, що якщо організація або індивідуальний підприємець відповідає вимогам ст. 58 Закону № 212-ФЗ, вона має право обчислювати внески за зниженими ставками, передбаченими в законі. При цьому подавати повідомлення або чекати дозволу від ФСС і ПФР не потрібно. Те, що платник страхових внесків обчислює страхові внески за зниженими ставками, а також підстава для такого нарахування контролюючі органи побачать зі звітів 4-ФСС і РСВ-1. Які саме дані слід відображати в звітах - дивіться таблицю вище. При цьому контролюючі органи не мають права відмовити в прийомі звітів страхувальників, які застосовують пільгові тарифи, мотивуючи це необхідністю надання додаткових документів, що підтверджують таке право (Лист ФСС РФ від 18.12.2012 N 15-03-11 / 08-16893).

Однак в деяких випадках право на застосування знижених тарифів страхових внесків необхідно підтверджувати документально. При проведенні камеральних і виїзних перевірок представники ФСС і ПФР можуть запросити будь-які документи, що підтверджують правильність нарахування і повноту перерахування страхових внесків. І в першу чергу запитують саме документи, що підтверджують право страхувальника на застосування знижених тарифів страхових внесків. Отже, до таких документів належать:

1. Підтвердження застосовуваної системи оподаткування:

 • для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують УСН - повідомлення податкової інспекції про можливість застосовувати спрощену систему оподаткування
 • для індивідуальних підприємців, які застосовують ПСНО - патент на право застосування патентної системи оподаткування;
 • для аптечних організацій і індивідуальних підприємців, що займаються фармацевтичною діяльністю - повідомлення податкової інспекції про можливість застосовувати систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності.

2. Підтвердження основного виду діяльності:

 • для індивідуальних підприємців, які застосовують ПСНО; для аптечних організацій і індивідуальних підприємців, що займаються фармацевтичною діяльністю - Інформаційний лист про присвоєння кодів, видане органом Росстата; виписка з ЕГРЮЛ / ЕГРІП; Заява про підтвердження основного виду економічної діяльності, Довідка-підтвердження основного виду економічної діяльності (Додатки № 1, 2 до Наказу Міністерства охорони здоров'я РФ від 31.01.2006 № 55 «Про затвердження Порядку підтвердження основного виду економічної діяльності страхувальника по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань - юридичної особи, а також видів економічної діяльності підрозділів страхувальника, що є самостійними Классификаци оннимі одиницями »);
 • для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують УСН; для організацій, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій, основний вид діяльності для цілей використання знижених тарифів визначається за часткою доходів, отриманих від цієї діяльності. Тому документами, що підтверджують основний вид діяльності для таких організацій та ВП можуть служити: декларації з податку на прибуток (з ПДФО для індивідуальних підприємців), декларації з ССО, довідки-розрахунки в довільній формі, облікові регістри за рахунками 90, 91 (в основному регістри бухгалтерського обліку запитують при виїзних перевірках).

3. Підтвердження права займатися певною діяльністю:

 • для аптечних організацій і індивідуальних підприємців, що займаються фармацевтичною діяльністю - ліцензія на здійснення фармацевтичної діяльності;
 • для організацій, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій - виписка з реєстру акредитованих організацій, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій.

4. Підтвердження середньої чисельності працівників

 • для організацій, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій середня чисельність працівників повинна становити не менше 7 осіб (до 2014 року - не менше 30 осіб). Підтвердити показник середньої чисельності працівників можна на підставі даних звітів до органів Росстату: за формою 1-Т «Відомості про чисельність та заробітну плату працівників», за формою П-4 «Відомості про чисельність та заробітну плату працівників», за формою ПМ «Відомості про основні показники діяльності малого підприємства ». Крім того при виїзних перевірках ФСС і ПФР також можуть запросити в якості підтвердження табелі обліку робочого часу за період, що перевірявся.

Перевірки ФСС і ПФР страхувальників, які використовують знижені тарифи

Якщо Ви потрапляєте в категорію страхувальників, які мають право застосовувати знижені тарифи страхових внесків, і використовуєте це право, то потрібно бути готовим до підвищеного інтересу з боку контролюючих органів.

По-перше, після того, як Ви здали звіти до ФСС і ПФР, в перший раз застосувавши знижені тарифи внесків, щодо Вашої організації буде ініційована камеральна перевірка за фактом застосування знижених тарифів страхових внесків. Це пов'язано з тим, що в базі страхувальників в ФСС і ПФР організація числиться як платник внесків за основним тарифом, щоб внести зміни в шифр страхувальника, інспектори повинні перевірити відповідність умовам застосування знижених тарифів. Як правило, така камеральна перевірка проводиться щорічно після надання звітів за перший квартал. Підтверджуючі документи, запитувані при її проведенні, ми розглянули раніше.

! Зверніть увагу: ФСС і ПФР не має права відмовити в прийомі звітів, запитуючи додаткових підтверджуючих документів і відомості одночасно зі звітами. При цьому страхувальник може за власною ініціативою надати підтверджуючі документи разом зі звітами, не чекаючи офіційного запиту.

По-друге, потрібно мати на увазі, що застосування знижених тарифів страхових внесків є одним із критеріїв відбору страхувальників для проведення виїзних перевірок (П. 2.1 Розпорядження Правління ПФ РФ від 03.02.2011 № 34р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення виїзних перевірок платників страхових внесків»). Крім того, якщо однією з умов застосування зниженого тарифу є дотримання встановленої частки доходів від основного виду діяльності, то виїзні перевірки ФСС і ПФР проводяться найчастіше спільно з податковими органами (п. 2 ч. 5 ст. 33, п. 2 ч. 2.1 , п. 2 ч. 2.2, ч. 2.3 ст. 57 Закону № 212-ФЗ). Участь податкових органів у таких перевірках направлено на встановлення відповідності розрахунку частки доходів нормам податкового законодавства.

Однак, незважаючи на високу ймовірність проведення перевірок, можливість істотно заощадити на сплаті страхових внесків з виплат працівникам без сумніву повинна бути використана. Тим більше, що тепер Ви знаєте, як відстояти своє право застосовувати знижені тарифи перед контролюючими органами!

Чи вважаєте статтю корисною і цікавою - діліться з колегами в соціальних мережах!

Є коментарі і питання - пишіть, будемо обговорювати!

Законодавчі і нормативні акти

1. Федеральний закон від 24.07.2009 № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування»

2. Постанова Правління Пенсійного фонду Російської Федерації від 16.01.2014 № 2п «Про затвердження форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду Російської Федерації і на обов'язкове медичне страхування в Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування платниками страхових внесків, що виробляють виплати та інші винагороди фізичним особам, та Порядку її заповнення »

см. Форми і порядок заповнення звітності

3. Наказ Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації від 19.03.2013 № 107н «Про затвердження форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством і по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення та Порядку її заповнення »

см. Форми і порядок заповнення звітності

Як ознайомитися з офіційними текстами документів, Ви дізнаєтеся в розділі Корисні сайти