Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Дивіденди для учасників ТОВ

 1. Коли дивіденди розподіляти не можна
 2. Що таке чисті активи
 3. Як часто ТОВ може виплачувати дивіденди
 4. Як розподіляються дивіденди
 5. оподаткування дивідендів

Дивіденди - це дохід, який отримують учасники організації при розподілі прибутку, що залишається після оподаткування. Заради отримання прибутку і затівається створення бізнесу, тому для власника ТОВ важливо знати, яким саме чином він може її отримати.

Нагадаємо, що індивідуальний підприємець може вільно розпоряджатися отриманим доходом в особистих потребах, тобто знімати гроші з розрахункового рахунку, брати їх з каси, переводити безготівковим шляхом. Єдина умова - він не повинен мати заборгованостей по податках і внесках.

Учасник ТОВ може отримати гроші від бізнесу у вигляді зарплати, якщо він працює за трудовим договором у своїй організації, або у вигляді дивідендів, але за умови, що діяльність товариства була успішною.

Коли дивіденди розподіляти не можна

Зрозуміло, дивідендів до виплати не буде, якщо суспільство не проводила діяльність або вона виявилася збитковою. Не можна розподілити у вигляді прибутку і такі засоби як, наприклад, кредит, взятий організацією на певні цілі, або виплачувати дивіденди, коли є непогашені збитки минулих років.

Прибуток від діяльності товариства неможливо розподілити і в наступних ситуаціях (ст. 29 закону «Про ТОВ»):

 • в повному обсязі оплачений статутний капітал;
 • суспільство відповідає ознаками банкрутства на момент прийняття рішення про видачу дивідендів або буде мати такі ознаки після їх видачі;
 • вартість чистих активів ТОВ менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті прийняття рішення про виплату дивідендів;
 • до виплати дійсної вартості частки або частини частки учасника товариства;
 • інші випадки, передбачені законом або кредитними зобов'язаннями організації.

Якщо зазначені обставини припиняються, то ТОВ зобов'язане виплатити своїм учасникам прибуток, про розподіл якої між учасниками товариства було прийнято рішення.

Що таке чисті активи

Фондам і чистими активами товариства з обмеженою відповідальністю присвячена окрема стаття 30 закону «Про ТОВ», тому в двох словах варто дізнатися, що це таке.

Чисті активи -це різниця між активами і пасивами організації за даними бухгалтерського балансу. До активів відноситься все майно компанії у всіх його видах: грошові кошти, запаси (сировина та матеріали, готова продукція, відвантажені товари, витрати в незавершеному виробництві), основні засоби, дебіторська заборгованість, фінансові вкладення та ін. Пасиви - це борги організації (по позиками і кредитами, кредиторська заборгованість, резерви майбутніх витрат і ін.).

Розраховує чисті активи бухгалтер, і не завжди думка власника на те, яку частину прибутку можна отримати у вигляді дивідендів, буде збігатися з даними балансу.

У річному звіті товариства станом чистих активів повинен бути присвячений окремий розділ. У ньому відображають динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу за останні завершені фінансові роки. Якщо вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу, то треба провести аналіз причин і факторів, що призвели до такого стану.

Повинні бути вжиті заходи, щоб привести вартість чистих активів у відповідність розміру статутного капіталу. Якщо така відповідність не буде досягнуто протягом шести місяців після закінчення фінансового року, то треба прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або ліквідувати ТОВ.

Як часто ТОВ може виплачувати дивіденди

Стаття 28 закону «Про ТОВ» дозволяє розподіл дивідендів учасникам товариства щоквартально, раз на півроку або раз на рік. Періодичність виплат дивідендів повинна бути прописана в статуті ТОВ. Дивіденди, які розподіляють не за підсумками року (а раз в квартал або півроку) називають ще проміжними.

Щодо такої періодичності є наступний нюанс - якщо за підсумками року діяльність організації виявиться збитковою, то дивіденди розподіляти не можна. В цьому випадку ті суми, що вже були виплачені учасникам, будуть визнаватися не дивідендами, а виплатами фізичним особам, на які треба нараховувати страхові внески. Крім того, доведеться вносити зміни в уже здану звітність, тому розподіляти прибуток між учасниками щоквартально має сенс тільки при стабільному доході.

Як розподіляються дивіденди

Розподіляти дивіденди можна тільки на підставі рішення загальних зборів учасників (або рішення єдиного учасника ТОВ). На загальних зборах затверджується бухгалтерська звітність організації, визначається сума, яка буде розподілена у вигляді дивідендів, і конкретний розмір виплат по кожному учаснику. Оформляється рішення протоколом в звичайному порядку.

У загальному випадку прибуток ТОВ, спрямована на виплату дивідендів, розподіляється між учасниками пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі, але статутом товариства може бути встановлений інший порядок розподілу прибутку між учасниками товариства. Виплатити дивіденди учасникам ТОВ треба не пізніше 60 днів з дня прийняття такого рішення.

Отриману за підсумками року прибуток необов'язково виплачувати у вигляді дивідендів, можна залишити її нерозподіленого або створити резервний фонд для розвитку організації (на відміну від акціонерного товариства, створювати резервний фонд ТОВ має право, але не зобов'язана).

Дивно, що, на думку Мінфіну, висловлену в деяких листах, нерозподілений прибуток минулих років не може бути спрямована на виплату дивідендів за підсумками звітного року. Виразно прокоментувати свою відповідь міністерство не змогло, а після декількох судових рішень з цього питання на користь учасників ТОВ легітимність розподілу прибутку минулих років вже не піддається сумніву.

оподаткування дивідендів

На суми дивідендів, що виплачуються учасникам - фізичним особам, страхові внески не нараховуються, але з отриманої суми утримується ПДФО. До 1 січня 2015 року ставка н алогія на дивіденди для резидентів РФ (тобто, що знаходяться на території Росії не менше 183 днів у році), становила 9%, в 2016 та 2017 років роках - 13%. утримує ПДФО з дивідендів бухгалтерія організації, самостійно перераховувати його не треба.

Якщо дивіденди отримує учасник, який є юридичною особою, то дивіденди обкладаються податком на прибуток. При цьому дивіденди учасників, які є російськими організаціями, які мають не менше 50% частки участі і терміном безперервного володіння часткою не менше 365 днів, оподатковуються за пільговою нульовою ставкою.

Детальніше:  Як відобразити дивіденди в 6-ПДФО Детальніше: Як відобразити дивіденди в 6-ПДФО