Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Ухвалення ПДВ до відрахування щодо компенсації втрат електроенергії. Ухвала Верховного суду від 29.07.2015

29 липня 2015 року колегія суддів судової палати у економічних спорів Верховного суду Російської Федерації винесла ухвалу у справі № А51-5267 / 2013 і підтримала платника податків - ТОВ Артемівська електромережу - в суперечці з податковим органом про можливість прийняття до відрахування сум ПДВ в частині електроенергії, придбаної для компенсації втрат 29 липня 2015 року колегія суддів судової палати у економічних спорів Верховного суду Російської Федерації винесла ухвалу у справі № А51-5267 / 2013 і підтримала платника податків - ТОВ "Артемівська електромережу" - в суперечці з податковим органом про можливість прийняття до відрахування сум ПДВ в частині електроенергії, придбаної для компенсації втрат.

Суд вказав, що купується електромережної організацією електроенергія для компенсації втрат в своїх об'єктах мережевого господарства безпосередньо пов'язана з транспортуванням електроенергії, тобто з операцією, що обкладається ПДВ [1] . Відповідно, при наявності інших умов, передбачених статтями 171 і 172 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ) [2] , Платник податків має право на прийняття до відрахування сум ПДВ щодо електроенергії, придбаної для компенсації втрат.

Зазначена справа є першим [3] , Розглянутим по суті і отримав правову оцінку вищої судової інстанції з питання прийняття ПДВ до відрахування по електроенергії, придбаної для компенсації втрат.

Нагадаємо, що раніше судова практика складалася неоднозначно. Навіть незважаючи на опубліковані листи Мінфіну Росії від 29.09.2014 № 03-07-15 / 48602 і ФНС Росії від 31.10.2014 № ГД-4-3 / 22544 @ про правомірність застосування відрахувань ПДВ у зв'язку з придбанням (компенсацією) мережевими організаціями втрат електроенергії, що виникли в об'єктах мережевого господарства при її транспортуванні, деякі суди, в тому числі по даній справі, дотримувалися зворотного позиції.

суть спору

ТОВ "Артемівська електромережу" (заявник) відповідно до договору набувало у ВАТ "Далекосхідна енергетична компанія" (далі - ВАТ "ДЕК") електричну енергію для компенсації фактичних втрат електроенергії, що виникли в його об'єктах електромережевого господарства при наданні послуг з її передачі. Договором було передбачено підтвердження реалізованого обсягу актами, відомостями енергоспоживання і розрахунками придбаного фактичного обсягу електричної енергії на компенсацію фактичних втрат.

На обсяг електроенергії, реалізованої платнику податків з метою компенсації втрат, ВАТ "ДЕК" виставляло на адресу ТОВ "Артемівська електромережу" рахунки-фактури з виділенням ПДВ за податковою ставкою 18%. Дані суми ПДВ приймалися останнім до податкового відрахування.

Податковий орган визнав, що придбана ТОВ "Артемівська електромережу" у ВАТ "ДЕК" електроенергія на компенсацію втрат на адресу абонентів не передавалася і самим платником податків не споживалася, в зв'язку з чим з урахуванням положень статей 39, 146 НК РФ об'єкт оподаткування по ПДВ був відсутній, а, отже, у платника податків відсутнє право на податкове вирахування в зазначеній сумі, виходячи з положень пункту 2 статті 171 НК РФ [4] .

Історія розгляду спору

21 листопада 2013 року Арбітражний суд Приморського краю задовольнив вимоги платника податків в даній частині, вказавши наступне:

  • з нормативних правових актів в галузі електроенергетики випливає обов'язок ТОВ "Артемівська електромережу" щодо несення витрат з оплати ВАТ "ДЕК" фактичних втрат в своїх мережах;
  • в даному випадку відбувається передача на оплатній основі права власності на електроенергію, придбану в цілях компенсації втрат, як на необхідну складову частину матеріальних витрат для здійснення ТОВ "Артемівська електромережу" діяльності з передачі електричної енергії, що є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до статті 146 НК РФ.

03 вересня 2014 року П'ятий арбітражний апеляційний суд також підтримав платника податків в зазначеній частині, додатково аргументувавши свою позицію наступним:

  • в даному випадку електроенергія на компенсацію фактичних втрат реалізується не абонентам, а безпосередньо ТОВ "Артемівська електромережу", яке є споживачем електричної енергії, які купують її за регульованими тарифами (цінами) з урахуванням збутової надбавки гарантує постачальника для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ - надання послуг по передачі електричної енергії;
  • вартість електроенергії, пред'явлена ​​ВАТ "ДЕК" платнику податків в спірних рахунках-фактурах, вже врахована в цінах (тарифах) на електричну енергію для юридичних і фізичних осіб (кінцевих споживачів), так як ця електроенергія необхідна для здійснення діяльності з передачі електричної енергії (технологічні втрати ).

16 грудня 2014 року Арбітражний суд Далекосхідного округу скасував судові акти першої і апеляційної інстанцій у даній частині і відмовив платнику податків у задоволенні вимог, вказавши наступне:

  • в даному випадку мережева організація набувала електричну енергію для компенсації втрат, понесених енергозбутової організацією. Підстави для висновку про те, що товар (електрична енергія) купувався для здійснення операцій, визнаних об'єктом оподаткування ПДВ, а саме для подальшої реалізації, відсутні;
  • встановлений законодавцем порядок відшкодування мережевий організацією втрат, понесених енергозбутової організацією, яка не свідчить про виникнення в даній ситуації об'єкта оподаткування ПДВ, не змінює встановлений податковим законодавством порядок застосування податкових відрахувань з цього податку.

26 лютого 2015 року Арбітражний суд Далекосхідного округу відмовив ТОВ "Артемівська електромережу" в перегляд ухвали суду касаційної інстанції від 26.12.2014 за нововиявленими обставинами.

Суд вказав, що обставина, на яке посилається платник податків, а саме лист ФНС Росії від 31.10.2014 № ГД-4-3 / 22544 @ "Про направлення листа Мінфіну Росії", який роз'яснює порядок обліку ПДВ по компенсаційним втрат електроенергії, не є підставою для перегляду судового акта.

25 травня 2015 року Суддя Верховного суду Російської Федерації передала касаційну скаргу до Судової колегії з економічних спорів Верховного суду Російської Федерації.

29 липня 2015 року колегія суддів судової палати у економічних спорів Верховного суду Російської Федерації задовольнила скаргу платника податків і залишила в силі судові акти судів першої та апеляційної інстанцій.

* * *

Звертаємо увагу, що наявність розглянутого визначення Судової колегії з економічних спорів Верховного суду Російської Федерації від 29.07.2015 у справі № А51-5267 / 2013, листів Мінфіну Росії від 29.09.2014 № 03-07-15 / 48602 і ФНС Росії від 31.10. 2014 № ГД-4-3 / 22544 @, що підтверджують правомірність прийняття ПДВ до відрахування щодо придбання енергії для компенсації втрат, не виключає можливість донарахування податків, пені і штрафів у разі встановлення податковим органом спрямованості дій платника податків на отримання необгрунтованої податкової вигоди.

Зокрема, Верховний суд Російської Федерації визначеннями від 26.01.2015 у справі № А15-566 / 2013 і від 28.01.2014 у справі № А15-1380 / 2013 відмовив платнику податків у передачі справ для розгляду Судової колегією з економічних спорів Верховного суду Російської Федерації, тим самим залишивши в силі судові акти на користь податкового органу.

У зазначених справах суди виходили з того, що діяльність товариства, як мережевий організації з надання послуг з передачі електроенергії, здійснювалася за допомогою взаємовідносин суспільства з взаємозалежними і афільованими особами, в тому числі в рамках оренди мережевого обладнання і надання послуг з передачі електроенергії, і зазначена діяльність не пов'язана з наміром суспільства отримати економічний ефект в результаті реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, а спрямована виключно на отриманий е податкової вигоди у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

При прийнятті рішень суди врахували викладене, а також встановлені в ході розгляду спору обставини, що свідчать про багаторазове перевищення обсягу наднормативних втрат електроенергії над обсягом електроенергії, переданої енергії по високовольтних електромережах суспільства, і взяли до уваги відсутність доказів, що обсяг наднормативних втрат електроенергії, заявлених товариством, відповідає дійсному обсягу втрат електроенергії стосовно загального обсягу, переданому по високовольтних електромережах суспільства, який в силу дію його законодавства товариство зобов'язане було компенсувати замовникові.

В результаті, керуючись положеннями статей 169 , 171 , 172 НК РФ, положеннями Пленуму Вищого арбітражного суду Російської Федерації від 12.10.2006 № 53 "Про оцінку арбітражними судами обгрунтованості одержання платником податку податкової вигоди", суди прийшли до висновку про відсутність у суспільства підстав для застосування спірних податкових відрахувань по ПДВ, оскільки спірні господарські операції були враховані суспільством для цілей оподаткування не у відповідності з їх дійсним економічним змістом.

З урахуванням викладеного, не дивлячись на наявність позитивної судової практики та роз'яснень Мінфіну Росії і ФНС Росії, з метою мінімізації податкових ризиків рекомендуємо приділяти підвищену увагу взаєминам з контрагентами та документування операцій при придбанні електроенергії з метою компенсації втрат понад затверджений нормативу.


[1] Відповідно до пункту 2 статті 171 НК РФ платник податків має право прийняти до відрахування ПДВ тільки в разі, якщо придбані товари будуть використовуватися для операцій, що оподатковуються ПДВ.

[2] Наявність належним чином оформленого рахунку-фактури, прийняття товарів до обліку.

[3] Частина арбітражних справ вже доходила до Вищого арбітражного суду і Верховного суду, але в передачі скарги для розгляду по суті раніше відмовлялося.

[4] Також податковий орган посилався на наявні між ТОВ "Артемівська електромережу" і ВАТ "ДЕК" розбіжності щодо обсягу придбаної енергії і недоведеність фактичного розміру втрат.