Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Заповнення графи 16 ДТ. Інструкція щодо заповнення митної декларації

 1. як заповнювати
 2. Особливості для імпорту (ввезення)
 3. Особливості для експорту (вивезення)
 4. Зверніть увагу

Графа 16 ДТ призначена для вказівки короткого назви країни походження товарів, що декларуються відповідно до класифікатором країн світу . Графа 16 ДТ призначена для вказівки короткого назви країни походження товарів, що декларуються відповідно до  класифікатором країн світу

як заповнювати

Якщо нанесена на товар маркування або надані документи не вказують на конкретну країну походження товарів, а містять інформацію про походження товарів з території Європейського союзу, в графі робиться запис: "ЄВРОСОЮЗ».

Якщо в одній ДТ декларується кілька товарів, що походять з різних країн (союзів або спільнот), або якщо країна походження хоча б одного товару невідома, в графі робиться запис: "РІЗНІ».

Якщо країна походження всіх декларованих в ДТ товарів невідома, в графі робиться запис: "НЕВІДОМА».

Графа не заповнюється при декларуванні готівкової валюти (виручки і розмінною валюти у вигляді банкнот і монет), що переміщується в зв'язку з реалізацією товарів на бортах повітряних суден, а також на залізничному та інших видах транспорту.

Особливості для імпорту (ввезення)

Визначення походження товарів, що ввозяться на митну територію Союзу, здійснюється з метою і за правилами визначення походження товарів, які передбачені згідно з Договором про Союзі (Далі - правила визначення походження товарів, що ввозяться).

Особливості для експорту (вивезення)

Визначення походження товарів, що вивозяться з митної території Союзу, здійснюється за правилами, встановленими Комісією, якщо інші правила не встановлені міжнародними договорами в рамках Союзу, міжнародними договорами Союзу з третьою стороною або міжнародними договорами держав-членів з третьою стороною (далі - правила визначення походження вивозяться товарів).

Зверніть увагу

1. Походження товарів підтверджується у всіх випадках, коли застосування заходів митно-тарифного регулювання, заборон і обмежень, заходів захисту внутрішнього ринку залежить від походження товарів, за винятком випадків, передбачених наступним пунктом (2).

2. Підтвердження походження товарів не потрібно в наступних випадках:

 • ввезені на митну територію Союзу товари поміщаються під митну процедуру митного транзиту;
 • товари переміщуються через митний кордон Союзу для особистого користування;
 • інші випадки, передбачені правилами визначення походження товарів, що ввозяться або правилами визначення походження товарів, що вивозяться.

3. Незважаючи на положення попереднього пункту (2) походження товарів підтверджується, якщо митним органом виявлено ознаки того, що товари походять з такої країни (групи країн, митного союзу країн, регіону або частини країни), товари, що походять з якої заборонені:

 • до ввезення на митну територію Союзу або на територію держави-члена відповідно до встановлених відповідно до Договору про Союз заборонам і обмеженням;
 • до вивезення з митної території Союзу або з території держави-члена відповідно до встановлених відповідно до Договору про Союз заборонам і обмеженням;
 • до ввезення на територію держави - члена Союзу відповідно до законодавства цієї держави - члена Союзу;
 • до транзиту по території держави - члена Союзу відповідно до міжнародних договорів цієї держави - члена Союзу з третьою стороною.

З метою отримання тарифних пільг і преференцій при ввезенні / вивезенні товарів, для правильного визначення походження товарів, рекомендуємо ознайомитися з наступними документами: