Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Дебет-Кредит № 31 :: Повернення товару - облік по-новому

Дебет-Кредит № 31 (1.8.2005)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

У «ДК» №13 / 2005 ми розглянули порядок повернення товару в роздрібній торгівлі з використанням РРО. В продовження теми - податковий та бухгалтерський облік можливих варіантів операції з повернення товарів з урахуванням останніх змін Закону про ПДВ та Інструкції про бухоблік цього податку.

Як це було

Операція з повернення товару1 стала звичайною як для оптової, так і для роздрібної торгівлі.

Роздрібна торгівля йде назустріч покупцям для підтримки свого іміджу і зменшення кількості скарг в управління захисту прав споживачів, оптові торговці враховують побажання партнерів або допомагають таким чином оптимізувати податкові платежі колег по бізнесу2.

Чергові зміни, внесені Законом №2505 до Закону про прибуток і Закон про ПДВ, стосуються і порядку оподаткування операції з повернення товару. Для порівняння нагадаємо, як операція здійснювалася до внесення змін. Відповідно до старої редакції п. 4.5 Закону про ПДВ:

«У разі коли після поставки товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за поставку товарів (робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, ... податок, нарахований у зв'язку з такою поставкою, перераховується відповідно до змін бази оподаткування. При цьому продавець зменшує суму податкового зобов'язання на суму надмірно нарахованого податку, а покупець відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцю ».

Таким чином, до 31.03.2005 р при поверненні товару від покупця продавець - платник ПДВ зменшував суму податкових зобов'язань у тому звітному періоді, в якому відбулося повернення. У податковому обліку це документально оформлялося так: продавець виписував розрахунок коригувань до податкової накладной3 і суму ПДВ, на яку зменшувалися податкові зобов'язання, відбивав у додатку 2 до декларації «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» або «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) »4 і в рядку 8 (зі знаком« мінус ») повної або скороченої декларації з ПДВ.

При здійсненні операції з повернення товарів у платників ПДВ виникали дві проблеми.

1. Як правильно відобразити операцію з повернення товару, якщо і реалізація, і повернення відбулися в одному звітному періоді. Існувало неправильне, як ми вважаємо, думка - не відображати в податковому обліку з податку на прибуток валових доходів від реалізації та їх коригування при поверненні товару за результатами звітного періоду. Хоча це і не було грубим порушенням податкового обліку (заниження об'єкта оподаткування не відбувалося), вважаємо, що слід було відобразити і валові доходи (при реалізації) і відкоригувати їх шляхом зменшення (при зворотному оприбуткуванні товару).

2. Набагато серйозніше - облік повернення товару від неплатників ПДВ. Користуючись можливістю неоднозначно трактувати іншу норму п. 4.5 Закону про ПДВ, ДПАУ безпідставно позбавляла продавців - платників ПДВ права на коригування податкових зобов'язань при поверненні товару від покупців - неплатників ПДВ. Процитуємо:

«Порядок, передбачений цим пунктом, не застосовується для перегляду цін за операціями, якщо хоч одна із сторін такої операції не є платником податків, за винятком операції з перегляду цін, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань».

ДПАУ стверджувала, що порядок коригування не поширювався і на операції з повернення товару від покупців-неплатників. Найбільше від цього страждала роздрібна торгівля: виконуючи відповідні норми Закону про захист прав потребітелей5 або щоб залучити клієнтів, роздрібні торговці брали повернутий покупцями товар. Суми ПДВ при цьому могли бути значними, і заборона коригувати податкові зобов'язання вельми негативно впливав на фінансовий стан і наявність оборотних коштів, адже при подальшому продажі повернутого товару у підприємств, прислухатися до думки ДПАУ, податкові зобов'язання виникали двічі.

Така позиція ДПАУ, на нашу думку, була безпідставною. Адже в процитованої норми п. 4.5 Закону про ПДВ мався на увазі не повернення товарів, а перегляд цін, якого в разі повернення товару не було. Згодом (на сьомому році дії Закону про ПДВ!) ДПАУ змінила позицію, в листах і від 23.09.2004 р №8427 / 6 / 15-2415-4 і від 17.01.2005 р №417 / 6 / 15-2415 -20 однозначно визнала право на коригування податкового кредиту при поверненні товару від покупця - неплатника ПДВ.

Повернення товару по-новому

Розглянемо зміни, що стосуються податкового обліку повернення товарів. Врахувавши всі можливості для оптимізації податкових платежів, які містив п. 4.5 Закону про ПДВ, законодавець встановив дещо інші правила гри.

1. На законодавчому рівні встановлено обов'язок продавця направити покупцеві «розрахунок відкоригованого значення податку». Тепер форма такого документа не разработана6.

2. Покупець коригує податковий кредит тільки за умови, що на момент його здійснення він зареєстрований як платник ПДВ і в момент придбання збільшив суму податкового кредиту. Причому, як випливає з норм п. 4.5, ці дві умови повинні бути виконані одночасно. Фактично, якщо покупець на момент придбання товарів не був зареєстрований платником ПДВ, подальшого коригування при поверненні товару він не здійснює, навіть якщо на момент придбання був платником ПДВ.

3. Продавець коригує податкові зобов'язання також тільки в тому випадку, якщо на момент повернення товарів він зареєстрований як платник ПДВ. Зрозуміло, що коригування не може бути здійснена ні продавцем, ні покупцем, якщо на момент продажу продавець не був платником ПДВ.

4. Якщо на момент продажу покупець не зареєстрований платником ПДВ, при поверненні товару продавець може скоригувати податковий кредит тільки при дотриманні умов, встановлених пп. 4.5.3 Закону про ПДВ. Згідно з цим підпунктом, коригування податкових зобов'язань продавця можлива, якщо покупцеві повністю компенсована коштами вартість товару, що повертається. Зрозуміло, що для виконання цієї умови покупець повинен до моменту повернення повністю розрахуватися з продавцем. А взагалі - можливі варіанти.

Варіант однозначний. Покупець - неплатник ПДВ до моменту повернення повністю розрахувався з продавцем коштами. Право на коригування ПЗ у продавця буде тільки тоді, коли він поверне покупцеві повністю всю суму коштів. При часткові повернення право на коригування виникне після остаточного розрахунку.

Варіанти неоднозначні. Покупець-неплатник на момент повернення не сплатив товар, що повертається. На нашу думку, в цьому випадку право на коригування виникає автоматично: адже покупець на оплатив товар, значить, і надавати будь-яку компенсацію йому не потрібно.

Сподіваємося, що ДПАУ роз'яснить цей неоднозначний момент, як і інші, наприклад - повернення товару, частково оплаченого покупцем-неплательщіком2 або отриманого покупцем-неплатником в рамках бартерної операції.

5. Цікавою є ситуація, коли:

- продавець і на момент продажу, і на момент повернення - платник ПДВ;

- покупець в момент придбання був платником ПДВ, а на момент повернення їм не є. В цьому випадку статус покупця на момент повернення товару значення не має (і вимоги пп. 4.5.3 не діють). Продавець в будь-якому випадку повинен направити покупцеві «розрахунок відкоригованого значення податку». Точні терміни не встановлені, тому покупцеві, якщо він на момент повернення залишається платником ПДВ, дуже важливо навіть при відсутності розрахунку зменшити самостійно розмір свого податкового кредиту.

Крім того, покупцеві може бути вигідно придбати товар, будучи платником ПДВ, і повернути його, знявшись з реєстрації, і спробувати, наприклад, отримати бюджетне відшкодування.

Однак для цього слід виконати кілька умов, що непросто, але практично можливо.

Уявімо описані зміни у вигляді таблиці (див. Таблицю 1 на с. 20).

Приклад 1 Продавець - платник ПДВ здійснив в червні 2005 р поставку товару, що підлягає обкладенню ПДВ, підприємству - платнику ПДВ на суму 12000,00 грн, в т. Ч. ПДВ - 2000,00 грн. Собівартість товару - 9000,00 грн. І продавець, і покупець - платники ПДВ з звітним податковим періодом, який дорівнює місяцю.

У липні 2005 року покупець повернув товар. До моменту повернення покупець здійснив часткову оплату в розмірі 4000,00 грн.

Бухгалтерський і податковий облік за умовами прикладу буде таким, як у таблиці 2 на с.21.

У податкових деклараціях покупця і продавця за липень 2005 р сталася коригування ПДВ слід відобразити так.

У продавця

1. Заповнити та подати разом з декларацією «розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації» (для скороченої форми декларації використовується свій «розрахунок»), в якому заповнити рядок 8 зі знаком «мінус» на суму 2000,00 грн.

2. Заповнити колонки А ( «-» 10 000) і Б ( «-» 2000,00) рядка 8.3 (яка є однією зі складових, що формують показник рядка 8) повної або скороченої форми декларації.

У покупця

1. Заповнити та подати разом з декларацією «розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації» (для скороченої форми декларації використовується свій «розрахунок»), в якому заповнити рядок 16 зі знаком «мінус» на суму 2000,00 грн.

2. Заповнити колонки А (- 10000) і Б (- 2000,00) рядка 16.2 (яка є однією зі складових, що формують показник рядка 16) повної або скороченої форми декларації.

Приклад 2 Продавець - платник ПДВ здійснив в червні 2005 р поставку товару, що підлягає обкладенню ПДВ, підприємству - неплатнику ПДВ на суму 24000,00 грн, в т. Ч. ПДВ - 4000,00 грн. Собівартість товару - 18000,00 грн. Покупець повністю оплатив товар в червні. Продавець - місячний платник ПДВ.

У липні 2005 року покупець повернув товар, і оплату за товар він повернув в той же місяць.

Бухгалтерський і податковий облік за умовами прикладу буде таким, як у таблиці 3 на с.23.

При здійсненні операції з продажу товару продавець в будь-якому випадку виписує оригінал та копію податкової накладної, але залишає їх у себе.

У податковій декларації покупця за липень 2005 р сталася коригування ПДВ слід відобразити так.

1. Заповнити та подати разом з декларацією «розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації» (для скороченої форми декларації використовується свій «розрахунок») в якій заповнити рядок 8 зі знаком «мінус» на суму 4000,00 грн.

2. Заповнити колонки А (- 20000) і Б (- 4000,00) рядка 8.3 (яка є однією зі складових, що формують показник рядка 8) повної або скороченої форми декларації.

Покупець, навіть якщо він зареєструвався платником ПДВ на момент повернення товару, жодних коригувань в обліку цього податку не проводить і в звітності не відображає.

1 Мова йде про операції з повернення товарів в межах договорів купівлі-продажу і подібних. Порядок повернення товару внаслідок гарантійних замін товару або посередницьких операцій в статті не розглядається.

2 Тобто, при наявності «резерву» податкового кредиту, реалізовували ТМЦ тим, хто відчував у певному звітному періоді потреба в тому ж таки податковий кредит. Крім цього безпечного для бюджету способу, завдяки неоднозначності п. 4.5 Закону про ПДВ використовувалися і більш складні методи із залученням осіб, які з моменту продажу / покупки до моменту повернення міняли свій статус платників ПДВ.

3 Форма розрахунку коригувань (додаток 2 до податкової накладної) затверджена наказом ДПАУ від 30.05.97 р №165.

4 Форми розрахунків затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р №166.

5 Закон України від 12.05.91 р №1023-XII «Про захист прав споживачів».

6 Є надія, що мається на увазі все ж існуюча форма розрахунку коригувань (додаток 2 до податкової накладної), затверджена наказом ДПАУ від 30.05.97 р №165.

7По нашу думку, право на коригування виникне після повернення цієї часткової оплати.

Як відображається повернення товарів

4.5. Якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

4.5.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податків постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів (послуг).

4.5.3. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податків-постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

а) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості.

<... readability = "104.45996387718"> Пункт 4.5 Закону про ПДВ (витяг)

Таблиця 1

Коли виникає право на коригування ПЗ у продавця і ПК у покупця

Зміна статусу продавця і покупця Коригування Продаж товару Повернення товару Продавець Покупець Продавець Покупець Покупець Продавець Неплатник ПДВ Неплатник ПДВ В цих випадках коригування не здійснюється незалежно від статусу продавця або покупця на момент повернення товару Неплатник ПДВ платник ПДВ платник ПДВ платник ПДВ платник ПДВ платник ПДВ проводить проводить платник ПДВ Неплатник ПДВ проводить Чи не проводить * Н еплательщік ПДВ Платник ПДВ Чи не проводить ** Чи не проводить Неплатник ПДВ Неплатник ПДВ Чи не проводить ** Чи не проводить Платник ПДВ Неплатник ПДВ *** Неплатник ПДВ Платник ПДВ Чи не проводить ** Чи не проводить Чи не платник ПДВ Неплатник ПДВ Чи не проводить ** Чи не проводить Платник ПДВ неплатник ПДВ проводить Чи не проводить Платник ПДВ Платник ПДВ проводить Чи не проводить * Краща ситуація для покупця - нарахований податковий кредит при поверненні товару не коригується.

** Найгірші ситуації для продавця - нараховані податкові зобов'язання при поверненні товару не зменшуються.

*** Якщо на момент продажу покупець не зареєстрований як платник ПДВ, продавець може скоригувати суму податкових зобов'язань тільки при дотриманні умов, передбачених пп. 4.5.3 Закону про ПДВ.

Таблиця 2

Бухгалтерський і податковий облік операції з повернення товару між платниками ПДВ

№ п / п Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік Д-т К-т Сума ПК ПЗ ВВ ВД Облік у продавця Червень 2005 1. Відвантажено товар покупцеві 361 702 12000,00 - - - 10000,00 2. Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ 702 641 / ПДВ 2000,00 - 2000,00 - - 3. Списано собівартість відвантаженого товару 902 281 9000,00 - - 9000,001 - 4. Отримано від покупця часткову оплату 311 361 4000,00 - - - - 5. Визнано дохід від реалізації товару 791 702 10000,00 - - - - 6. Списано на зменшення доходу собівартість реалізованого товару 791 902 9000,00 - - - - липень 2005 г. 7. Покупець повернув товар 704 361 12000,00 - 10000,002 8 . Скориговані н лігво зобов'язання і надіслано покупцю «розрахунок відкоригованого значення податку» (сторно) 7043 641 / ПДВ 2000,00 - - 2000,00 - - 9. Вартість поверненого товару вирахувано з доходу 791 704 10000,00 - - - - 10. Собівартість поверненого товару вирахувана зі складу фінансових результатів (сторно) 902 791 281 902 9000,00 9000,00 - - - - 11. Повернено покупцю часткову оплату за повернений товар 361 311 4000,00 - - - - Облік у покупця Червень 2005 1. Оприбутковано придбаний товар 281 631 10000,00 - - 10000,00 - 2. Відображено податковий кредит 641 / ПДВ 631 2000,00 2000,00 - - - 3. Здійснено часткову оплату приоб етенного товару 631 311 4000,00 - - - - 4. Валові витрати зменшені відповідно до п. 5.9 Закону про прибуток (приріст) - - - - - - 10000,00 - липень 2005 г. 5. Відображено повернення товару (сторно) 281 631 10000,00 - - - 10000,021 - 6. Відкориговано податковий кредит (незалежно від наявності «розрахунку відкоригованого значення податку» (сторно) 641 / ПДВ 631 2000,00 - 2000,00 - - - 7. В кінці III кварталу відображено валові витрати згідно з п. 5.9 Закону про прибуток - - - - - 10000,00 - 1 Перерахунок валових витрат здійснюється відповідно до п. 5.10 Закону про прибуток.

1 За умовами прикладу поставка і повернення відбулися в різних кварталах. Валові витрати виникли згідно п. 5.9 Закону про прибуток (збиток ТМЦ).

2 Перерахунок валових доходів здійснюється огласно п. 5.10 Закону про прибуток.

3 Оновлена Інструкція про бухоблік ПДВ вимагає замість правильної, на нашу думку, проводки (сторно Д-т 704 К-т 641 / ПДВ) сторнувати проводку Д-т 702 К-т 641 / ПДВ. Якщо діяти відповідно до вимог цієї Інструкції, ми, по-перше, порушимо вимоги П (С) БО 3 та інструкції №291, по-друге, спотворити значення рядків 010, 015, 030 Звіту про фінансові результати (форма №2) або рядків 010, 020 Звіту про фінансові результати (форма №2-м).

Таблиця 3

Бухгалтерський і податковий облік операції з повернення товару між платником (продавцем) і неплатником ПДВ (покупцем)

№ п / п Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік Д-т К-т Сума ПК ПЗ ВВ ВД Облік у продавця Червень 2005 1. Відвантажено товар покупцю 361 702 24000,00 - - - 20000,00 2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 702 641 / ПДВ 4000,00 - 4000,00 - - 3. Списано собівартість відвантаженого товару 902 281 18000,00 - - 18000,001 - 4. Отримано від покупця оплата 311 361 24000,00 - - - - 5. Визнано дохід від реалізації товару 791 702 20000,00 - - - - 6. Списано на зменшення доходу собівар мість реалізованого товару 791 902 18000,00 - - - - липень 2005 г. 7. Покупець повернув товар 704 361 24000,00 - 20000,002 8. Повернуто покупцеві оплата за повернутий товар 361 311 24000,00 - - - - 9. Скориговані податкові зобов'язання і направлен4 покупцеві «розрахунок відкоригованого значення податку» (сторно) 7043 641 / ПДВ 4000,00 - - 4000,00 - - 10. Вартість поверненого товару вирахувано з доходу 791 704 20000,00 - - - - 11. Собівартість поверненого товару вирахувана зі складу фінансових результатів (сторно) 902 791 281 902 18000,00 18000,00 - - - - Облік у покупця Червень 2005 1. Оприбутковано придбаний товар 281 631 24000,00 - - 24000,00 - 2. Оплачено придбаний товар 631 311 24000,00 - - - - 3. Валові витрати зменшені відповідно до п. 5.9 Закону про прибуток (приріст) - - - - - - 24000,00 - липень 2005 г. 4. Відображено повернення товару (сторно) 281 631 24000,00 - - - 24000,001 - 5. Отримано кошти від продавця 311 631 24000,00 - - - 6. В кінці III кварталу відображено валові витрати згідно п. 5.9 Закону про прибуток - - - - - 24000,00 - 1 Валові витрати перераховуються відповідно до п. 5.10 Закону про прибуток.

1 За умовами прикладу поставка і повернення відбулися в різних кварталах. Валові витрати виникли згідно п. 5.9 Закону про прибуток (збиток ТМЦ).

2 Валові доходи перераховуються згідно з п. 5.10 Закону про прибуток.

3 Оновлена Інструкція про бухоблік ПДВ вимагає замість правильної, на нашу думку, проводки (сторно Д-т 704 К-т 641 / ПДВ) сторнувати проводку Д-т 702 К-т 641 / ПДВ. Якщо діяти відповідно до вимог цієї Інструкції, ми, по-перше, порушимо вимоги П (С) БО 3 та Інструкції №291, по-друге, спотворити значення рядків 010, 015, 030 Звіту про фінансові результати (форма №2) або рядків 010, 020 Звіту про фінансові результати (форма №2-м).

4 Вимога направити покупцеві цей документ міститься в п. 4.5 Закону про ПДВ. Практичної користі покупцеві (навіть якщо він на момент повернення зареєструвався платником ПДВ) не буде: якщо на момент продажу товару він не був платником ПДВ, то не матиме права на яку б то не було коригування податкового кредиту.

нормативна база

Закон про прибуток - Закон України від 28.12.94 р №334 / 94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р №168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість».

Закон про захист прав споживачів - Закон України від 12.05.91 р №1023-XII «Про захист прав споживачів».

Закон №2505 - Закон України від 25.03.2005 р №2505 «Про внесення змін до Закону України« Про Державний бюджет України на 2005 рік »та деяких інших законодавчих актів України».

П (С) БО 3 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну від 31.03.99 р №87.

Інструкція про бухоблік ПДВ - Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р №141.

Інструкція №291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р №291.

Олег КОРУЖИНЕЦЬ, «Дебет-Кредит»

ПДВ і туристична діяльність: знову зміни   Суть справи :: Податковий облік   Не так давно ми коментували зміни, внесені Законом №2505 до порядку справляння ПДВ з діяльності суб'єктів турдіяльності ПДВ і туристична діяльність: знову зміни
Суть справи :: Податковий облік
Не так давно ми коментували зміни, внесені Законом №2505 до порядку справляння ПДВ з діяльності суб'єктів турдіяльності. І ось - чергові нововведення у податковому обліку туроператорів і турагентів, пов'язані з появою Закону №2642 ...

ПДВ з мінусом: подальша доля   № 20 (18 ПДВ з мінусом: подальша доля
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року Було Важко Звітним періодом для тих платників ПДВ,
Які малі за станом на 01.02.2015 р від'ємне значення по
цього податку. Альо даже после здачі звітності з ПДВ за лютий у багатьох
платників податку залішається ...

Комунальні Платежі у «єдиноподатника»   № 20 (18 Комунальні Платежі у «єдиноподатника»
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП - платник єдиного податку Другої групи (в свідоцтві платника
єдиного податку зазначилися вид ДІЯЛЬНОСТІ з кодом 68.20 «Надання в
оренду и експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна »)
отрімує дохід по до ...

</ ...>