Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Загальнообов'язковий стандарт для програм дошкільного виховання

Дошкільна освіта - це навчання, розвиток, виховання, нагляд і догляд за дитиною віком від трьох до семи років Дошкільна освіта - це навчання, розвиток, виховання, нагляд і догляд за дитиною віком від трьох до семи років. Метою дошкільного виховання і навчання є формування первинних знань, умінь і навичок, необхідних для становлення особистості на даному віковому етапі. Здавалося б, що до семи років діти ще дуже малі, щоб серйозно чомусь вчитися, але насправді дитині буде складно далі вчитися в школі без ретельної підготовки.

Заняття в дошкільних установах сильно відрізняються від занять в школах. Маленькі діти фізично не здатні просидіти сорок-сорок п'ять хвилин, сконцентрувавшись на вивченні якогось питання. Тому заняття в дитячих садах і центрах розвитку зазвичай короткі, їх тривалість не перевищує тридцяти хвилин.

Знання подаються дітям в ігровій формі, так найпростіше привернути увагу дошкільника і зробити заняття цікавими для нього. У формі гри формуються необхідні навички, а в ході гри відпрацьовуються. При цьому основний акцент викладачі роблять на формуванні навичок, які стануть в нагоді при навчанні в школі.

Загальноосвітні навчальні програми дошкільного виховання і навчання розробляються на основі державного загальнообов'язкового стандарту . На їх основі в державних і недержавних дитячих дошкільних установах проходить дошкільне виховання і навчання дітей від 2-3 років до 6-7 років. Дуже важливо вже в дошкільному віці прищепити малюкові основи культури, а також загальноприйняті моделі поведінки та спілкування, що значно полегшить його подальшу адаптацію в початковій школі. Через дошкільне виховання і навчання дитина отримує початкові уявлення про себе і своїх можливостях, у нього формується повноцінна картина навколишнього світу і правильне ставлення до нього. У дошкільному віці закладається фундамент інтелектуальних, моральних, фізичних, естетичних і особистісних якостей дитини.

Друга частина навчання і виховання - підготовка до школи - починається з 4-5 річного віку, коли у дитини формуються елементарні навички читання, письма, рахунку, розвивається досвід мовного спілкування. Цей вид дошкільного закладу охоплює основну частину дітей у віці до 6-7 років.

У дитячих садках дітей поділяють за віковими групами: група дітей раннього віку - від 1 року до 2 років; перша молодша група - від 2 до 3 років; друга молодша група - від 3 до 4 років; середня - від 4 до 5 років; предшкольном групи: старша - для дітей від 5 до 6 років і підготовча до школи - від 6 до 7 років.

В даний момент існує багато державних і приватних дитячих садів. Але якщо в приватний дитячий сад можна визначити дитини в найкоротші терміни, то для державного дитсадка існує загальна черга, на яку необхідно поставити дитину з моменту його народження. Поставити дитину в чергу в дитячий сад , а також переглянути номер черги можна на порталі електронного уряду.

Навчання дітей в дошкільних організаціях допомагають стати їм фізично розвиненими, допитливими, активними, емоційно чуйними, котрі оволоділи засобами спілкування і способами взаємодії з дорослими і однолітками, котрі оволоділи необхідними вміннями та навичками для навчання в школі.

Зміст дошкільного виховання і навчання засноване на п'яти освітніх областях: "Здоров'я", "Комунікація", "Пізнання", "Творчість", "Соціум", яке реалізується шляхом їх інтеграції через організацію різних видів діяльності.

Освітня галузь "Здоров'я".

Освітня галузь "Здоров'я" спрямована на розвиток фізичних якостей, удосконалення основних видів рухів, формування рухових навичок, організацію і проведення різних рухливих ігор, виконання спортивних вправ (катання на санках, лижах, велосипеді, плавання); знайомство з елементами спортивних ігор (футбол, баскетбол, бадмінтон та ін.).

Зміст освітньої галузі "Здоров'я" направлено на охорону і зміцнення здоров'я дитини; формування навичок безпечної поведінки в побуті, на вулиці, в умовах природи та збагачення рухового досвіду дітей через вдосконалення основних рухів, вдосконалення у вихованців потреби в руховій активності, використовуючи творчі, пізнавальні та мовні здібності.

Організована навчальна діяльність в освітній галузі "Здоров'я":

 • фізична культура;
 • основи безпечної поведінки.

Освітня галузь "Комунікація".

Освітня галузь "Комунікація" включає розвиток усного та зв'язного мовлення дітей в різних формах і видах дитячої діяльності, творчої мовленнєвої діяльності, виховання звукової культури мовлення, збагачення активного словника, формування граматичної сторони мовлення, розвиток знайомства з дитячою літературою, виразне читання і переказування, розвиток державної, російської, англійської та інших мов.

Зміст освітньої галузі "Комунікація" направлено на розвиток навичок вільного спілкування з дорослими і дітьми, уваги, інтересу до слова, дитячу літературу.

Організована навчальна діяльність в освітній галузі "Комунікація":

 • розвиток мовлення;
 • художня література;
 • основи грамоти;
 • казахську мову (в групах з російською мовою навчання), російська мова (у групах з казахською мовою навчання) і один з іноземних мов;
 • драма.

Освітня галузь "Пізнання".

Освітня галузь "Пізнання" включає формування елементарних математичних уявлень: вдосконалення уявлень про безліч, навички кількісного рахунку, формування уявлень про геометричні фігури, орієнтування в просторі і часі; конструювання з будівельного, природного і непридатної матеріалів та деталей конструктора; розширення знань про предмети і явища живої і неживої природи, знання про сезонні явища, розширення знань про рослини, уявлень про соціокультурні цінності казахського та інших народів, традиції і свята, планеті Земля як спільному домі людей, особливості її природи.

Організована навчальна діяльність в освітній галузі "Пізнання":

 • формування елементарних математичних уявлень, сенсорика в групах ясельного віку (від 1 року до 3 років);
 • конструювання;
 • природознавство.

Освітня галузь "Творчість".

Освітня галузь "Творчість" включає малювання; ліплення, аплікацію, розвиток сприйняття і розуміння творів мистецтва, становлення естетичного ставлення до навколишнього світу; формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, творів вітчизняних композиторів, національних музичних інструментів, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей.

Організована навчальна діяльність в освітній галузі "Творчість":

 • малювання;
 • ліплення;
 • аплікація;
 • музика.

Освітня галузь "Соціум".

Освітня галузь "Соціум" включає в себе засвоєння моральних норм поведінки в суспільстві, а також загальнолюдських цінностей, уміння дитини спілкуватися з дорослими і однолітками; вміння бути самостійним, відповідати за свої вчинки, цілеспрямованості і регулювання своїх дій; розвиток моральних якостей: чуйності, співпереживання, шанобливого ставлення до своїх рідних і близьким, почуття прихильності до своєї сім'ї; дотримання традицій і звичаїв, знання і повагу історії, побуту казахського народу; розширення уявлення про те, що Казахстан наш спільний дім, а так само повагу традицій, культури інших народів; формування інтересу до різних видів праці і творчості; виховання основ безпечної поведінки в побуті, суспільстві і природі.

Організована навчальна діяльність в освітній галузі "Соціум":

 • самопізнання;
 • ознайомлення з навколишнім світом;
 • основи екології.

Відстеження рівня виховання і навчання дітей здійснюється на основі моніторингу досягнень дитини відповідно до віку дитини:

 • 1-рівень - дитина відтворює ті або інші дію і знання;
 • 2-рівень - дитина розуміє, що робить, володіє певним запасом знань;
 • 3-рівень - дитина застосовує те, що він знає і вміє, самостійно і творчо використовує знання.

Індикатори, як показники, забезпечують моніторинг розвитку дитини і є основою планування його індивідуального розвитку.

Термін освоєння загальноосвітніх навчальних програм дошкільного виховання і навчання - 5 (6) років. Вікова періодизація і вікові групи наступні:

 1. Ясельний вік - від 1 року до 3 років:
 • ранній вік - від 1 року до 2 років (група раннього віку);
 • молодший вік - від 2 до 3 років (перша молодша група);
 1. Дошкільний вік - від 3 до 6 (7) років:
 • молодший дошкільний вік - від 3 до 4 років (друга молодша група);
 • середній дошкільний вік - від 4 до 5 років (середня група);
 • старший дошкільний вік - від 5 до 6 (7) років (від 5 до 6 років - старша група в дошкільній організації, від 6 до 7 років - клас предшкольном підготовки в загальноосвітній школі, ліцеї, гімназії).

Максимальний допустимий обсяг тижневого навчального навантаження вихованців і учнів, тривалості організованої навчальної діяльності запроваджується з метою захисту здоров'я і психіки дитини.

Тривалість організованої навчальної діяльності становить:

 • для дітей раннього віку - 7-15 хвилин;
 • для дітей середнього дошкільного віку - 15-20 хвилин;
 • для дітей старшого дошкільного віку - 25-30 хвилин.