Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

15.3. Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку

15.3. Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку

Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку формуються у навчальній діяльності, тому їх зміст і якість визначаються змістом і особливостями організації навчальної діяльності, рівнем її сформованості у молодшого школяра. В. В. Давидов [34] сформулював положення про те, що зміст і форми організації навчальної діяльності проектують певний тип свідомості і мислення учня. Якщо зміст навчання - емпіричні поняття, то результатом стає формування емпіричного мислення. Якщо навчання спрямоване на засвоєння системи наукових понять, то у дитини формується теоретичне відношення до дійсності і на його основі теоретичне мислення і основи теоретичного свідомості. Л. С. Виготський пов'язував із засвоєнням системи науч-

214 ■ Вікова психологія 214 ■ Вікова психологія. конспект лекцій

них понять в молодшому шкільному віці докорінне перетворення системного будови свідомості дитини в напрямку формування системи вищих психічних функцій, що утворюють ієрархію на чолі з понятійним мисленням них понять в молодшому шкільному віці докорінне перетворення системного будови свідомості дитини в напрямку формування системи вищих психічних функцій, що утворюють ієрархію на чолі з понятійним мисленням.

Центральною лінією розвитку виступає інтелектуалізація і, відповідно, формування опосередкування і довільності всіх психічних процесів. Сприйняття перетворюється в спостереження, пам'ять реалізується як довільне запам'ятовування і відтворення з опорою на мнемотехнические кошти (наприклад, план) і стає смисловий, мова стає довільною, побудова мовних висловлювань здійснюється з урахуванням мети і умов мовної комунікації, увага стає довільним. Центральними новоутвореннями є словесно-логічне мислення, вербальне дискурсивне мислення, довільна смислова пам'ять, довільна увага, письмова мова.

В рамках діяльнісного підходу виділяють наступні новоутворення молодшого шкільного віку: аналіз, рефлексію, планування (реалізацію внутрішнього плану дій), здатність до генералізації відносин в образній формі в сприйнятті [78]. Залежно від змісту і способів організації навчальної діяльності кожне із зазначених розумових дій може приймати одну з двох форм, що відповідають рівням теоретичного та емпіричного мислення. Вони можуть розглядатися як вищий і нижчий рівні розвитку.

Аналіз - виділення в цілому його частин, компонентів, «одиниць». Може здійснюватися у вигляді теоретичного та емпіричного аналізу. Емпіричний аналіз - виділення рядоположнимі елементів на основі зовнішньої схожості і відмінності без розрізнення ступеня їх суттєвості. Теоретичний аналіз передбачає диференціацію умов на необхідні і випадкові, з виділенням «одиниць», складових загальну основу всіх зовні різних явищ даного класу і розкривають закономірності їх відносин.

Рефлексія - розгляд і усвідомлення людиною підстав свого дії. Можна виділити два види рефлексії - формальну і змістовну. Формальна рефлексія передбачає усвідомлення конкретного приватного дії і умов його виконання, які носять зовнішній і ситуативний характер. Іншими словами, рефлексія дає відповідь на питання: «Як це робити?», «Що потрібно враховувати?». Змістовна рефлексія відображає залежність дії від загальних і суттєвих умов його виконання, отве-

Лекція 15. Молодший шкільний вік ■ 215

чаю на питання: «Чому потрібно робити саме так чаю на питання: «Чому потрібно робити саме так?», «Які причини успішності і неуспішності дії?». Змістовна рефлексія складає основу критичності діяльності людини і чіткого усвідомлення меж і можливостей її здійснення.

Планування - кількість «кроків» і варіантів реалізації дії, які може передбачити і проконтролювати суб'єкт у внутрішньому плані в процесі виконання дій. Особливість планування полягає в тому, що дія «програється» в розумовому внутрішньому плані до реального виконання, що дозволяє уникнути проб і помилок і забезпечити високу ефективність дій. Планування в залежності від рівня розвитку виступає в двох видах: покрокове (пооперационное) і планування цілісного дії. Більш низький рівень покрокового планування характеризується тим, що окремі ланки не пов'язує воєдино, і елементи планування перемежовуються виконанням. На цьому рівні дія здійснюється зі значним числом помилок. На рівні цілісного планування суб'єкт вбачає відносини і залежності між окремими кроками і операціями, може простежити і співвіднести різні варіанти виконання дії і вже у внутрішньому плані віддати перевагу більш ефективному варіанту дій.

Залежно від змісту навчання пам'ять розвивається або в переважно образній формі (емпіричний тип мислення), або в рівній мірі ефективно розвиваються образна і вербальна пам'ять (теоретичний тип мислення). Рівень розвитку мені-вів дій виявляється в прямій залежності від сформи-вання розумових дій аналізу, рефлексії і планування.

Розвиток самооцінки також визначається сформованістю навчальної діяльності. Стійка, адекватна і рефлексивна, усвідомлена самооцінка спостерігається у молодших школярів з високим рівнем сформованості навчальної діяльності [40]. Так, чим вище рівень рефлексивності, тим більше широта діапазону критеріїв оцінки і самооцінки особистісних якостей, вище вміння співвідносити ці критерії, більше стриманості і критичності в оцінці іншої людини і самого себе, вище готовність до прийняття особистості іншого і менше категоричності і однозначності в судженнях.

59

Іншими словами, рефлексія дає відповідь на питання: «Як це робити?
», «Що потрібно враховувати?
», «Які причини успішності і неуспішності дії?