Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Причини надзвичайних ситуацій техногенного характеру та захист від них

  1. Небезпеки аварій і катастроф
  2. Забезпечення особистої безпеки при техногенних аваріях
  3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Головна | Основи безпеки життєдіяльності | Матеріали до уроків | Матеріали до уроків ОБЖ для 8 класу | План проведення занять на навчальний рік |

Небезпеки аварій і катастроф


Аварії і катастрофи за характером їх прояви поділяють на кілька груп.

Транспортні аварії (катастрофи) можуть бути двох видів: що відбуваються на виробничих об'єктах, не пов'язаних безпосередньо з переміщенням транспортних засобів (в депо, на станціях, в портах, на аеровокзалах), і трапляються під час їх руху. Для другого виду аварій зазвичай характерні віддаленість місця катастрофи від великих населених пунктів, складність доставки туди рятувальних формирова ний і велика чисельність постраждалих, які потребують термінової медичної допомоги.

Пожежі і вибухи - найпоширеніші надзвичайні події в сучасному індустріальному суспільстві. Найбільш часто і, як правило, з важкими соціальними та економічними наслідками вони відбуваються на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах. Це, перш за все, промислові підприємства, які використовують у виробничих процесах вибухові і легковозгораемие речовини, а також залізничний і трубопровідний транспорт, що несе найбільше навантаження по переміщенню пожежо- та вибухонебезпечних вантажів.

Аварії з викидом (загрозою викиду) аварійно хімічно небезпечних речовин. Це події, пов'язані з витоком шкідливих хімічних продуктів в процесі їх виробництва, зберігання, переробки і транспортування.

Зазвичай аварії з викидом таких речовин носять комбінований характер. Крім того, деякі речовини в певних умовах (скажімо, при пожежах) в результаті хімічних реакцій можуть утворювати отруйні сполуки.

Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин. Виникнення їх можливо на радіаційно небезпечних об'єктах: атомних станціях, підприємствах з виготовлення та переробки ядерного палива, захоронення радіоактивних відходів і ін.

Аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин - не часте явище. Пояснюється це, по-видимому, суворої засекреченими робіт в цій області і в той же час продуманістю заходів щодо попередження виникнення таких надзвичайних ситуацій. Однак, з огляду на тяжкість наслідків у разі попадання біологічно небезпечних речовин в навколишнє середовище, такі аварії найнебезпечніші для населення.

Раптове обвалення будівель, споруд. Подібного типу події найчастіше відбуваються не самі по собі, а викликаються побічними факторами: великим скупченням людей на обмеженій площі; сильною вібрацією, викликаної проходять залізничними складами або великовантажними автомобілями; надмірним навантаженням на верхні поверхи будинків і т. д. Зазвичай обвалення призводять до великих людських жертв.

Аварії на електроенергетичних системах та комунальних системах життєзабезпечення рідко призводять до загибелі людей. Однак вони суттєво ускладнюють життєдіяльність населення (особливо в холодну пору року), можуть стати причиною серйозних порушень і навіть припинення роботи об'єктів промисловості і сільського господарства.

Аварії на промислових очисних спорудах можуть призвести не тільки до різкого негативного впливу на обслуговуючий персонал цих об'єктів і жителів довколишніх населених пунктів, а й до залповим викидам отруйних, токсичних та просто шкідливих речовин в навколишнє середовище.

Гідродинамічні аварії виникають в основному при руйнуванні (прориві) гідротехнічних споруд, найчастіше гребель. Їх наслідки - пошкодження і руйнування гідровузлів, інших споруд, ураження людей, затоплення великих територій, порушення судноплавства, знищення значних матеріальних цінностей.

Найбільша кількість аварій і катастроф відбувається на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах, на підприємствах, які використовують у виробничому процесі хімічно небезпечні і радіоактивні речовини, на гідротехнічних спорудах. Такі підприємства називають потенційно небезпечними об'єктами.

В даний час на території Російської Федерації постійно функціонують близько 45 тис. Потенційно небезпечних промислових виробництв та об'єктів, від аварій на яких продовжують страждати і гинути люди.

Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт народного господарства або іншого призначення, на підводному човні на якому може статися загибель людей, сільськогосподарських тварин і рослин, виникнути загроза здоров'ю людей або буде завдано шкоди економіці та навколишньому природному середовищу.

Основною причиною, викликає АВАРІЇ І КАТАСТРОФИ техногенного ХАРАКТЕРУ:
• знос технологічного обладнання, транспортних засобів і основних виробничих фондів, що досягає в деяких галузях промисловості 90% і більше;
• недостатній випуск і низький рівень якості приладів виявлення та контролю небезпечних і шкідливих факторів, а також засобів колективного та індивідуального захисту від цих чинників;
• недостатня технологічна надійність систем забезпечення безпеки в промисловості, на транспорті, в енергетиці, сільському господарстві, а також систем управління;
• недостатня культура виробництва, зниження рівня компетенції та відповідальності фахівців шкідливих і потенційно небезпечних підприємств;
• збільшення масштабів використання вибухо-, пожежо-, хімічно, радіаційно, біологічно небезпечних речовин і технологій;
• недостатність і неузгодженість в здійсненні заходів із запобігання аваріям та катастрофам, зменшення можливих людських втрат і матеріальних збитків;
• розміщення шкідливих виробництв і потенційно небезпечних об'єктів в безпосередній близькості від житлових зон і систем їх життєзабезпечення;
• недостатній контроль за станом потенційно небезпечних виробництв і об'єктів;
• різке зменшення обсягів будівництва та виробництва колективних та індивідуальних засобів захисту для персоналу об'єктів економіки і населення;
• відсутність необхідної кількості локальних систем оповіщення про аварії на потенційно небезпечних об'єктах.

Істотно збільшують небезпеку шкідливого впливу на населення можливі при таких аваріях паніка, поширення неправдивих і провокаційних чуток, непокору посадовим особам і представникам влади.

Забезпечення особистої безпеки при техногенних аваріях


Що потрібно зробити кожному, щоб забезпечити особисту безпеку і безпеку членів своєї сім'ї на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру?

1. Аналізуючи різні джерела інформації (передачі місцевого радіо і телебачення, свідоцтва сусідів і товаришів по службі та ін.), Постаратися з'ясувати ступінь потенційної техногенної небезпеки свого місця проживання (роботи, навчання), а також перелік надзвичайних ситуацій, що мали місце в цій місцевості в минулому .

Потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій створюють:
• наявність неподалік від місця проживання або роботи підприємств, які виробляють, переробляють або зберігають шкідливі хімічні речовини або радіоактивні матеріали;
• наявність пожежо- та вибухонебезпечних об'єктів, вантажних залізничних станцій, вантажних портів, аеродромів, газо-, нафто- і продуктопроводів, гідротехнічних споруд, поховань хімічних та радіоактивних відходів, звалищ та ін .;
• наявність в повітрі, річках і водоймах району, прилеглого до місця проживання, роботи, навчання, шкідливих речовин в кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації;
• наявність підвищеного радіоактивного фону в районі проживання.

Наведений перелік типових причин можливих надзвичайних ситуацій може бути уточнений в залежності від особливостей місцевості проживання.

Знаючи характер і причини можливих у вашій місцевості надзвичайних ситуацій, можна приблизно оцінити її потенційну небезпеку і зрозуміти, які запобіжні заходи варто прийняти.

2. По кожному виду реально можливих у вашій місцевості надзвичайних ситуацій потрібно з'ясувати, яку потенційну небезпеку вони представляють.

Небезпека надзвичайних ситуацій техногенного характеру полягає у впливі на людину і навколишнє середовище таких факторів, як повітряна ударна хвиля, радіація, шкідливі хімічні речовини, високі і низькі температури, вода, хвороботворні мікроби і т. Д.

Щоб повніше оцінити небезпеку, потрібно мати уявлення про загальні соціально-економічні наслідки, в тому числі довгострокових, до яких призводить надзвичайна ситуація. Для людини вони в основному зводяться до нанесення шкоди здоров'ю, втрати працездатності, матеріального і фінансового збитку, зниження рівня життєзабезпечення, погіршення умов життєдіяльності та іншим негативним соціальним наслідкам.

3. Треба завчасно вжити заходів з попередження надзвичайних ситуацій та підготуватися до прийняття заходів для захисту при їх виникненні, для чого необхідно:
• освоїти курс за програмою «Основи безпеки життєдіяльності»;
• знати сигнали оповіщення і порядок інформування населення при надзвичайних ситуаціях;
• знати організації, в які в разі надзвичайної ситуації можна звернутися за допомогою, розташування найближчих захисних споруд, пунктів видачі засобів індивідуального захисту і збору евакуйованих, телефони протипожежної служби, міліції, швидкої допомоги, органу управління ГОЧС або іншого спеціального органу;
• мати засоби індивідуального захисту і вміти виготовити найпростіші з них власними силами;
• знати порядок своїх практичних дій, дій сім'ї і колективу при різних видах можливих надзвичайних ситуацій; при очевидної небезпеки вміти вжити заходів до самопорятунку;
• дотримуватися правил пожежної та інших видів безпеки в житло (навчальному закладі, на робочому місці), транспортних засобах і місцях масових відвідувань; стежити за справністю протипожежних та інших протиаварійних систем, встановлених в будинку (навчальному закладі, на робочому місці);
• вміти ізолювати житло або окремі його приміщення від зовнішнього середовища і мати для цього необхідні матеріали;
• застрахувати життя, здоров'я і майно від надзвичайних ситуацій;
• передбачити на випадок евакуації мінімальний набір предметів першої необхідності (документи, одяг, взуття, зміна білизни, продукти харчування, запас посуду і кип'яченої води, засоби для надання першої медичної допомоги і ліків для хворих, предмети гігієни, гроші, цінні папери та ін. ).

4. Коли почуєте попереджувальний сигнал «Увага всім!», Що подається сиренами, гудками підприємств і транспорту, негайно увімкнути радіо, телевізор і прослухати інформацію про небезпеку, що виникла і порядку дій. Оскільки сигнал і інструкції можуть не дійти до кожної людини, треба повідомити про них сусідам і знайомим.

При отриманні повідомлення про надзвичайну ситуацію кожен повинен діяти відповідно до раніше набутими знаннями і навичками, допомагаючи членам своєї сім'ї, сусідам і товаришам.

Залишаючи оселю на підводному човні, необхідно подбати про безпеку і збереження залишеного майна: відключити газ, опалення, погасити вогонь, відключити електроприлади, прибрати швидкопсувні продукти, закрити вікна, надійно замкнути двері.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


1. До яких надзвичайних ситуацій відносяться аварії та катастрофи?

2. Дайте визначення аварії і катастрофи. Чим вони відрізняються?

3. Назвіть типи надзвичайних ситуацій та місця їх можливого виникнення ..

4. Як класифікують надзвичайні ситуації в залежності від зони ураження?

5. Які об'єкти відносяться до потенційно небезпечним?

6. Які потенційно небезпечні об'єкти розташовані в вашому місті, районі? Яку небезпеку вони представляють для населення?

7. Розкажіть про реальні аваріях і катастрофах, що відбулися у вашій області, місті, районі, і причини їх виникнення.

8. У яких організаціях (органах управління) можна дізнатися про потенційну небезпеку місцевості, де ви проживаєте? Яку потенційну небезпеку можуть представляти можливі у вашій місцевості надзвичайні ситуації?

9. Назвіть завчасні заходи щодо попередження та у справах захисту від надзвичайних ситуацій.

10. З якою метою передають попереджувальний сигнал «Увага всім!»? Що треба робити, почувши такий сигнал?

1. До яких надзвичайних ситуацій відносяться аварії та катастрофи?
Чим вони відрізняються?
4. Як класифікують надзвичайні ситуації в залежності від зони ураження?
5. Які об'єкти відносяться до потенційно небезпечним?
6. Які потенційно небезпечні об'єкти розташовані в вашому місті, районі?
Яку небезпеку вони представляють для населення?
8. У яких організаціях (органах управління) можна дізнатися про потенційну небезпеку місцевості, де ви проживаєте?
Яку потенційну небезпеку можуть представляти можливі у вашій місцевості надзвичайні ситуації?
»?
Що треба робити, почувши такий сигнал?