Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

причини інфляції

 1. Сутність і причини інфляції
 2. Види, форми прояву та причини інфляції
 3. Причини інфляції попиту і витрат (покупців і продавців)
 4. наслідки інфляції
 5. Корисна інформація

Розглядаючи поняття інфляції, слід в першу чергу оцінити причини, які провокують її появу. Без розуміння стимулюючих факторів державних інституцій складно впливати на ситуацію і приймати адекватні рішення.

Сутність і причини інфляції

Інфляція - це порушення закону звернення грошей , Їх знецінення, при якому спостерігається стрімке зростання вартості різних товарів і послуг. Сутність, причини, форми прояву інфляції розглядаються в мікро- і макроекономіці. Аналіз факторів, що викликали дане явище, дозволить відповідальним особам держави оцінити прогнозований збиток і вибрати правильні заходи для ухвалення антиінфляційних заходів.

Аналіз факторів, що викликали дане явище, дозволить відповідальним особам держави оцінити прогнозований збиток і вибрати правильні заходи для ухвалення антиінфляційних заходів

Причини виникнення інфляції бувають внутрішніми і зовнішніми. До внутрішніх відносяться:

 • залучення відчутної частини ресурсів у військову промисловість (мілітаризація);
 • надмірний випуск грошей;
 • прискорення грошового обігу;
 • циклічні процеси в економіці (періодичні коливання, що склалися історично);
 • неефективні капіталовкладення;
 • монополізація виробництва;
 • нестача гос.бюджета, зростання гос.займов через збільшення витрат держави;
 • криза фінансово-кредитної системи (перенасичення позиковими коштами);
 • недотримання пропорцій відтворення: невідповідність між випуском продукції і її споживанням; між попитом і пропозицією; між цінами і грошима в обороті.

Зовнішніми причинами прояву інфляції є:

 • криза валютної системи в світі;
 • структурні кризи на світовій арені;
 • зниження доходу від зовнішньої торгівлі;
 • імпортована інфляція (наплив ін.валюти в країну, збільшення цін на закордонну продукцію).

Крім того, існують не економічні чинники, що провокують виникнення інфляції. Сюди можна віднести революцію, військові дії тощо.

Причинами інфляції є грошові та негрошові фактори. Перший вид причин призводить до порушення грошового потоку. Грошей стає набагато більше, ніж існує потреба в них. Через це відбувається збільшення попиту, що провокує підвищення цін.

Негрошові фактори призводять до збільшення виробничих витрат. Підвищення витрат (на сировину, енергоносії, зарплату тощо.) Викликає зростання цін на продукцію. Подорожчання товарів провокує появу зайвих грошей.Зазвичай інфляція з'являється не по якійсь одній причині, а при наявності декількох факторів одночасно. Це призводить не тільки до зростання цін, зменшення асортименту продукції, а й до погіршення її якості.

Види, форми прояву та причини інфляції

Види інфляції можна оцінити за окремими параметрами Види інфляції можна оцінити за окремими параметрами. По фактору передбачуваності виділяють:

 • очікувану;
 • неочікувану інфляцію.

Причиною очікуваної інфляції зазвичай служить політика уряду. Цей вид може прогнозуватися, передбачали. При неочікуваною інфляції відбувається раптовий стрибок цін. Якщо населення передбачає, що назріває інфляція, може відбутися збільшення попиту.

Якщо громадяни впевнені, що це тимчасове погіршення, і скоро все повернеться в звичайний режим (в тому числі і ціни), можна спостерігати зворотний ефект. Попит різко знижується, покупки відкладаються на більш сприятливий період. При цьому виробники знижують вартість товарів (щоб стимулювати продажі) і процес врівноважується.

У сучасній економіці з'явилося нове поняття інфляції - стагінфляція. Вона характеризується різким скороченням обсягів виробництва, безробіттям, зростанням цін. Ця інфляція (види, причини, наслідки) тісно пов'язана з інфляцією попиту. Причиною її появи може служити монополізація виробництва. Відсутність конкуренції робить ринок недосконалим, тому що виробник не зацікавлений зменшувати витрати.

За темпами підвищення цін виділяють три види інфляції:

 • «Повзучу»;
 • «Галопуючу»;
 • гіперінфляцію.

У країнах з розвиненою економікою річна інфляція коливається в межах 3-4% (не більше 10%). Її називають «повзучої» або помірною. При цьому не настає криза, не відбуваються різкі погіршення в економіці. Причинами такої інфляції може послужити природне перерозподіл попиту і пропозиції, рівня зарплат і цін в економіці.

Управляти галопуючої інфляцією досить складно Управляти галопуючої інфляцією досить складно. Відбувається швидке зростання цін, до 100% щорічно. Цей вид інфляції зустрічається зазвичай в країнах, що розвиваються, він істотно знижує рівень життя, робить вклади неприбутковими, а інвестиції - ризикованими. Причин виникнення галопуючої інфляції може бути безліч, але серед них зазвичай виділяють перенасичення світової кредитної системи знецінилася валютою.

Гіперінфляцією називають дуже стрімке зростання цін, вище 100% щорічно (в окремих випадках він може досягати навіть 1000% на рік). Така ситуація призводить до повного знецінення грошей, грошовий обіг замінюється бартером, загальний рівень добробуту неухильно падає.

Причиною гіперінфляції зазвичай є урядові заходи впливу. При спробі покрити гос.расходов додатковим випуском грошей (емісійна інфляція) виникає невідповідність господарських потреб і обсягу валюти в обороті. З'являється така кількість грошової маси, яке значно випереджає обсяги виробництва суспільних благ. Таким чином, провокатором порушення грошового закону виступає безпосередньо Центральний Банк. Купюри стають незабезпеченими.

Виділяють дві форми прояву інфляції:

 • приховану (пригнічену);
 • відкриту.

Будь-який вид інфляції буде помітний в тому випадку, якщо вона приймає відкриту форму. Відкрита інфляція виникає в країнах з ринковою економікою, де ціни встановлюються вільно, на підставі балансу попиту і пропозиції. Тому в цій формі притаманні всі відомі причини, що викликають появу інфляції.

Якщо інфляція проявляється в закритій формі, збільшення цін не спостерігається. Гроші знецінюються за допомогою дефіциту пропозиції. Тобто кошти у населення є, але купити за них нічого. Причиною виникнення пригніченою інфляції є економіка з адміністративно-командним контролем доходів і цін. Така інфляція (сутність, причини, наслідки в принципі можуть збігатися з іншими видами інфляції) фіктивно стримується урядом.

Існує два типи інфляції за ступенем збалансованості: Існує два типи інфляції за ступенем збалансованості:

 • збалансована (співвідношення цін різних груп товарів не змінюється);
 • незбалансована (пропорція цін на різні товари постійно змінюється).

Наприклад, якщо хліб коштував 15 рублів, а молоко - 30 рублів, при підвищенні цін до 30 і 60 рублів відповідно можна говорити про збалансовану інфляції. Якщо ж вартість хліба залишилася практично незмінною, а молоко подорожчало в 3 рази - це ознака незбалансованої інфляції.

Причиною незбалансованої інфляції можуть виступати державні заходи регулювання. Прийняття нових законів, що обмежують інвестиційну діяльність, зміни в податковій сфері - все це може спровокувати негативні зміни в певній галузі економіки.

Причини інфляції попиту і витрат (покупців і продавців)

Основні причини інфляції можна розділити на грошові і негрошові. Вони тісно пов'язані між собою, їх не можна розглядати окремо один від одного. Переважання тих чи інших факторів дозволяє виділити два типи інфляції:

 • інфляція попиту;
 • інфляція витрат.

Інфляція попиту виникає, коли підвищується попит на продукцію Інфляція попиту виникає, коли підвищується попит на продукцію. Це говорить про те, що населення може платити більше за певну групу товарів. Виробник в такому випадку може збільшити обсяги виробництва або завищити вартість товарів (зазвичай реалізується друга схема). Така інфляція (поняття, причини тісно переплітаються з економікою конкретної країни) провокується монетарними факторами:

 • надлишкове кредитування (позикові кошти перевищують потреби товарообігу; створюється надлишковий попит на товари і послуги);
 • нестача гос.бюджета, зростання держ. зобов'язань;
 • приплив валюти іноземних держав;
 • мілітаризація (зростання військових витрат);
 • зовнішньоекономічні причини (спроба держави врегулювати курс іноземних валют за допомогою емісії грошей, обсяг якої перевищує розумні рамки).

Інфляція витрат виникає як наслідок зростання виробничих витрат. При поточному стабільному попиті це призводить до зростання цін на продукцію через збільшення собівартості. Як наслідок, попит падає. Інфляція витрат може бути викликана наступними причинами:

 • монополізація освіти цін;
 • збільшення витрат на комунальні, транспортні послуги, сировину та ін.
 • порушення оптимальних пропорцій суспільного виробництва;
 • надмірний ріст зарплат в порівнянні з низьким збільшенням темпів продуктивності праці - це призводить до зростання витрат на одиницю продукції;
 • збільшення податків, які закладені у вартість товарів;
 • зовнішньоекономічні причини (падіння курсу нац.валюті; світова тенденція до підвищення цін на товари).

Будь-який тип інфляції (сутність, причини, види потрібно розглядати детально в кожному окремому випадку) призводить до дестабілізації економіки.

наслідки інфляції

Причини і наслідки інфляції тісно пов'язані між собою Причини і наслідки інфляції тісно пов'язані між собою. Виділяють кілька груп наслідків.

1. В області розподілу доходів:

 • частина населення, яка отримує фіксований дохід, страждає від знецінення грошей;
 • падає купівельна спроможність нац.валюті;
 • знижується рівень споживання через скорочення доходів громадян;
 • дохід людини оцінюється не рівнем зарплати, а набором продуктів, які він може придбати;
 • росте прибуток тих, хто оплачує фіксовані відсотки, а дохід кредиторів зменшується.

2. У виробничій сфері:

 • знецінення кредитів;
 • знецінення фонду накопичення;
 • зниження рівня зайнятості;
 • порушення процесів регулювання економіки;
 • зростання спекуляції, уповільнення темпів виробництва.

3. Наслідки для грошей:

 • вони втрачають цінність;
 • не є мірою вартості.

4. У сфері економічних відносин:

 • кредитори не хочуть видавати позики ;
 • переважає бартер (постачальники обмінюють товар на товар), так як гроші швидко знецінюються;
 • виробник не знає, яка ціна на його товар адекватна;
 • покупці не розуміють, які товари їм вигідно купувати.

Інфляція (сутність, форми, прічінимогут відрізнятися в різних країнах) не завжди робить негативний вплив Інфляція (сутність, форми, прічінимогут відрізнятися в різних країнах) не завжди робить негативний вплив. Окремо можна розглянути позитивні наслідки помірної інфляції:

 • збільшена швидкість обігу грошей сприятливо позначається на діяльності комерційних банків (громадяни намагаються активно витрачати кредитні кошти);
 • збільшується дохід держави від сеньйоражу (мито за додатковий випуск грошей);
 • монополії отримують підвищений дохід: створюючи штучний дефіцит (притримуючи товар на складах), вони стимулюють підвищення попиту, що веде до зростання цін.

Тому інфляцію, причини та економічні наслідки якої можуть бути різними, не можна вважати абсолютним злом. Незначний рівень інфляції (її «повзучий» тип) можна розглядати як метод стимулювання зростання економіки, підвищення норми прибутку, пожвавлення кон'юнктури. Але якщо інфляція стає неконтрольованою (гіперінфляція, галопуюча), - порушується процес відтворення, настає криза.

Корисна інформація

 1. Причини зростання інфляції не завжди лежать на поверхні. Щоб виявити справжні чинники, слід детально проаналізувати розвиток економіки і її окремих частин в динаміці.
 2. Під час інфляції зберігати гроші вдома невигідно - вони швидко знеціняться. При стрімкому темпі зростання цін навіть відсотки по депозиту не завжди покривають втрати. Вкладати гроші вигідно в антикваріат, дорогоцінні метали, нерухомість.
 3. Основними причинами інфляції в Росії в 2014-2015 роках є:
 • зростання податків, які збільшують вартість товарів (зокрема, алкогольних і тютюнових акцизів);
 • збільшення тарифів природних монополій (світло, тепло, газ);
 • сучасний попит забезпечується в основному за рахунок банківських кредитів , Спостерігається рецесія (спад виробництва);
 • монополізація великих торгових мереж (особливо в містах);
 • заборона на імпорт продуктів (пропозиція зменшилася, внутрішні продавці стали монополістами, ціни підвищуються).

Читайте також