Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Історія розвитку та еволюції концепцій управління маркетингом - PowerBranding.ru

 1. Коротка історична довідка
 2. Концепція вдосконалення виробництва
 3. Концепція вдосконалення товару
 4. Концентрація на збуті продукту
 5. споживча концепція
 6. Концепція соціально-етичного маркетингу
 7. Відео-лекція

Котлер виділяє п'ять основних етапів розвитку теорії маркетингу, кожен з яких представляє самостійну концепцію управління маркетингом в компанії:

 1. Перша концепція маркетингу: вдосконалення виробництва
 2. Друга концепція маркетингу: вдосконалення товару
 3. Третя концепція маркетингу: концентрація на збуті продукту
 4. Четверта концепція маркетингу: споживча концепція
 5. Плямуючи концепція маркетингу: соціально-етичний маркетинг

Перша концепція маркетингу: вдосконалення виробництва  Друга концепція маркетингу: вдосконалення товару  Третя концепція маркетингу: концентрація на збуті продукту  Четверта концепція маркетингу: споживча концепція  Плямуючи концепція маркетингу: соціально-етичний маркетинг

Представлені Котлером 5 концепцій маркетингу повністю описують історичний розвиток теорії маркетингу. Перед тим, як розглянути детальну характеристику кожної концепції маркетингу, пропонуємо подумати над тим, коли і навіщо виник маркетинг.

Коротка історична довідка

Розуміння причин і передумов виникнення маркетингу допомагає сформувати правильне ставлення до даної науці. Маркетинг виник разом з народженням ринку. Становлення ремесла, поява попиту на товари, розвиток торговельних відносин привело до того, що виникла необхідність в методах, що стимулюють торгівлю, які допомагають розповісти про товар і продати товар. Маркетинг завжди був наукою, яка допомагала зіставити потреби ринку з можливостями виробництва.

Існує безліч теорій про те, де вперше виник маркетинг. Насправді не має значення з'явився він вперше в Греції або Японії, важливим є той факт, що маркетинг допомагав продавцям зрозуміти ринок і продати товар з максимальною користю для бізнесу.

Вважається, що в самостійну концепцію і науку маркетинг виділився в 18-19вв, в розквіт промислової еволюції, значущих соціальних змін, розвитку масового виробництва, транспортної інфраструктури і появи перших ЗМІ.

Концепція вдосконалення виробництва

Еволюція маркетингу починається з концепції вдосконалення виробництва або виробничої концепції маркетингу. Удосконалення виробництва є найстарішою маркетингової концепцією, але при цьому залишається досі ефективної для ринків з низьким рівнем конкуренції.

Виробнича концепція управління маркетингом вважає, що споживачі виберуть то товар, який буде відповідати двом критеріям: широка поширеність на ринку і привабливість роздрібної ціни. Відповідно, лідером ринку стане той виробник, якому вдасться побудувати масову дистрибуцію свого товару, встановити найпривабливішу ціну на продукт і при цьому залишитися в плюсі.

Як ми розуміємо, для даної концепції маркетингу упор робиться на високу продуктивність, однорідність товару і низьку собівартість. Відповідно, основними функціями відділу маркетингу на даному етапі еволюції маркетингової концепції стають:

 • підвищення продуктивності
 • зниження витрат на виробництво і розподіл продукту (що частково можливо при максимальній однорідності товару)
 • установка вигідної ціни на продукт
 • забезпечення максимальної дистрибуції продукту

Концепція вдосконалення товару

Наступним етапом розвитку маркетингу є концепція вдосконалення товару або товарна концепція маркетингу. Даний вид маркетингу абсолютно неефективний при відсутності масштабного розподілу і просування товару . Концепція часто призводить до зайвого вдосконалення продукту, надмірного збільшення вартості товару для клієнта, і зниження попиту на товар.

Товарна концепція управління маркетингом вважає, що споживачі вибирають найякісніший товар на ринку, що пропонує кращу продуктивність і ефективність. Концепція ґрунтується на повному розумінні споживача і абсолютних інноваціях, вимагає високих інвестицій в НДДКР. Функціями відділу маркетингу на даному етапі еволюції стають: =

 • детальне вивчення потреб аудиторії
 • створення ідеального продукту
 • постійне вивчення нових технологій і вдосконалення продукту

Концентрація на збуті продукту

Третім етапом еволюції маркетингу є перехід до збутової концепції маркетингу. Концепція збутового маркетингу заснована на технології «жорстких продажів» і виникла в період період перенасичення ринків в 1930-х роках. Така маркетингова концепція не враховує довгостроковий аспект розвитку компанії, так як мета «продати будь-яку ціну» призводить до навмисного обману клієнта і викликає відмова від повторної покупки.

Суть збутової теорії маркетингу полягає в наступному твердженні: споживач вибере той товар, який продадуть йому найкраще. А значить основними функціями відділу маркетингу на даному етапі розвитку є:

 • концентрація на підтримки продажів
 • максимальне стимулювання пробної покупки продукту
 • програми по зниженню товарних залишків

споживча концепція

Четвертим і найважливішим етапом розвитку теорії маркетингу є народження традиційної концепції маркетингу, часто званої також маркетингової концепцією управління. Концепція традиційного маркетингу виникла в 1950-х роках і стала першим клієнто-орієнтованим підходом.

Дана модель маркетингу до сих пір використовується багатьма сучасними компаніями і полягає з наступного: споживач вибере товар, який найкращим чином вирішує його потреби в продукті. Наведене твердження означає, що будь-яка компанія може забезпечити собі довгостроковий успіх на ринку, якщо зможе зрозуміти ключові потреби клієнтів і задовольнити ці потреби краще за всіх. Функціями відділу маркетингу на етапі клієнто орієнтованого підходу стають:

Концепція соціально-етичного маркетингу

Найсучаснішою концепцією маркетингової діяльності є теорія соціально-етичного маркетингу або холістичний маркетинг. Концепція виникла спочатку 21 століття з ростом популяризації необхідності турботи про навколишнє середовище, обмеженості природних ресурсів та розвитком нових норм етики і взаємодії в суспільстві. Основна суть соціальної теорії маркетингу:

 • споживач вибере товар, який найкращим чином вирішує його потреби і одночасно поліпшує добробут всього суспільства
 • на ринку стає успішною та компанія, яка усвідомлює важливість тісної співпраці з усіма посередниками, які беруть участь в розробці і продажу її товару

Читайте докладніше про сучасну теорії маркетингу в статті: «Сучасна концепція соціально-етичного маркетингу»

Відео-лекція

Матеріал доступний у форматі відео-лекції:

Дивитися інші відео-лекції з базового курсу «Основи маркетингу»

comments powered by