Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Економічна криза

 1. Визначення економічної кризи
 2. Основні ознаки
 3. Види економічних криз
 4. Причини економічних криз
 5. Циклічність економіки, як основа криз
 6. Наслідки економічних криз
 7. Шляхи виходу з кризи
 8. Історія економічних криз в світі
 9. 1873, Австрія, Німеччина
 10. 1914 Перша Світова Війна
 11. 1929-1933
 12. 1957 США, Канада, Бельгія
 13. 1973 США
 14. 1994-1995, Мексика
 15. 1 997
 16. Історія економічних криз в Росії
 17. 1914-1923
 18. 1932-1933
 19. 1941-1945
 20. 80-і роки
 21. 1994
 22. 1998
 23. 2014-2015

Спостерігати погіршення рівня життя в країні здатний практично будь-який громадянин. А ось зрозуміти причини виникнення такої ситуації можливо тільки при наявності певних знань в галузі економічної теорії і супутньої термінології. У цій статті ми розглянемо поняття економічної кризи, передумови до його виникнення, варіанти вирішення цієї проблеми.

У цій статті ми розглянемо поняття економічної кризи, передумови до його виникнення, варіанти вирішення цієї проблеми

Визначення економічної кризи

Економічна криза - це різке зменшення кількості економічних показників держави, підсумком якого є зниження добробуту, рівня життя громадян.

Процесами, чітко демонструють виникнення кризи, є:

 1. істотне зниження обсягів виробництва;
 2. Фінансова неспроможність і, як наслідок, банкрутство підприємств;
 3. розрив зв'язків, що склалися у виробництві;
 4. зростання безробіття в країні.

Основні ознаки

Ознаками кризи є зміни в гіршу сторону нормальних властивостей суб'єктів економічної діяльності: виробників, покупців, банківських структур, ринків і бірж, держ. установ та ін. Наведемо приклад таких змін:

Ринки і біржі починають демонструвати стратегічне загальне зниження вартостей. В діях учасників ринку простежується певна «нервозність», непередбачуваність поведінки. Спостерігається загальна дестабілізація, наслідком якої стає зниження обсягів кредитування банками реального сектора, оскільки вкладати в нестабільні об'єкти - це неминучий ризик, на який банки йдуть неохоче. Відповідно, зростає тенденція вкладів в валюти інших, більш економічно розвинених країн, а отже, падає обсяг витрат на забезпечення обміну вартостями, вираженими в товарі.

Наступним підсумком стає девальвація внутрішньої валюти і штучне завищення котирувань «твердих» валют. Починається паніка серед інвесторів: динаміка вартості акцій стає непередбачуваною, все падає в ціні.

В результаті, боязнь і невпевненість в суспільстві призводять до значного зниження споживання, зміщення переваг у бік накопичення . А це, в свою чергу, веде до скорочення обсягів виробництва і пропозиції.

Можна сказати, що головною характеристикою кризових явищ є загальна нестабільність, що виникає внаслідок нерозуміння причин виникнення кризи і способів подолання його.

Види економічних криз

Економічна наука в даний час виділяє види криз в залежності від проблематики і масштабу (локальні, які зачіпають лише деяку частину системи, і глобальні, що впливають на всі галузі економіки). До основних видів криз відносять:

 • Фінансовий (грошово-кредитний), що характеризується банкрутством банків, підвищенням процентних ставок, скороченням обсягів кредитування, падінням котирувань і вилученням вкладів;
 • Циклічний. Глобальна криза, що передує початку нового циклу економіки і обумовлений надвиробництвом;
 • Структурний. Виникає при необхідності істотних змін в самій структурі економіки. Триває кілька циклів;
 • Галузевий. Зачіпає певну галузь і деякі їй супутні. Викликається подорожчанням сировини, проблемою нестачі кадрів і загальним «старінням» галузі;
 • Проміжний. Криза локального характеру. Є реакцією на тимчасове порушення пропорцій в економіці.

Причини економічних криз

Фактори, що зумовлюють виникнення кризової ситуації дуже різноманітні. Вони можуть бути суб'єктивними (що відображають помилки управління), об'єктивними (пов'язані з потребами вдосконалення і реструктуризації), природними (наприклад - землетрус або інші кліматичні явища).

За характером напрямку розрізняють кризи внутрішні і зовнішні. Перші пов'язані з недосконалістю управління, помилками в стратегії маркетингу, в політиці інвестицій та інновацій, другі - із загальною стратегією розвитку макроекономіки, станом конкуренції, ситуацією на політичній арені.

Узагальнюючи, можна виділити кілька основних причин виникнення кризи:

 • неконтрольована інфляція ,
 • похибки в управлінні,
 • орієнтування на певну галузь економіки на шкоду увазі до інших сфер,
 • переривання стабільності в політичній ситуації,
 • недостатні темпи модернізації виробництва.

Циклічність економіки, як основа криз

Історія доводить, що будь-яка економіка не може перебувати в стані спокою. У своєму розвитку вона проходить кілька стадій, які складаються в повторюваний цикл: за кризою настає депресія, потім - пожвавлення економіки і, нарешті, підйом. Розглядаючи кризу, як фазу циклу, можна виділити кілька основних моментів:

 1. Правильне розуміння кризових процесів можливо тільки при системному дослідженні всього циклу економіки, всіх стадій.
 2. Криза не тільки є порушенням пропорцій виробництва і споживання, а й служить поштовхом до відновлення балансу економіки.
 3. Будучи причиною морального зносу основного капіталу, криза каталізує масові інвестиції на більш високому технічному рівні.
 4. Для своєчасної реалізації комплексу заходів щодо подолання кризи, кризовий процес, в свою чергу, також необхідно розділити на різні стадії і на кожному окремому етапі приймати певні, конкретні заходи.

Висновок: криза є неминучою фазою економічного циклу і в якості такої, стає передумовою для подальшого розвитку економіки.

Наслідки економічних криз

Наслідки економічної кризи для соціуму великі і різноманітні. Вони зачіпають всі сфери цивільних відносин. Базою для цієї передумови є процеси, неминучі при будь-якій кризі:

 • скорочення доходів населення,
 • зростання інфляції, знецінення заощаджень,
 • безробіття.

В умовах кризи спостерігається зростання популярності держави, як роботодавця. Оскільки держ. інститути завжди забезпечені фінансовим запасом, населення віддає перевагу стабільності заробітної плати, навіть на шкоду її обсягу. Збільшення впливу держави на економіку стає при цьому причиною зростання корупції.

Неминучим наслідком в цій ситуації є і культурний занепад. Інтереси населення до нематеріальних цінностей різко зменшуються, знижується кількість замовлень акторам, художникам, музикантам і т.д. Те ж саме стосується і сфери туризму: розваги і відпочинок користуються попитом тільки при достатньому матеріальному забезпеченні. Однак, як показує практика, криза не робить негативного впливу на релігію. Навпаки, при кризі в цій області спостерігається значне зростання.

Логічним аспектом наслідків кризи є зростання популярності державної військової служби. В умовах тотального безробіття служба в армії для багатьох стає реальним виходом з ситуації, що склалася.

Висновок: Криза є причиною зміни способу життя, пріоритетів і навіть світогляду населення.

Шляхи виходу з кризи

Незважаючи на загальні передумови до виникнення і підсумкові наслідки, будь-яка криза є індивідуальним. Тому єдиної системи виходу з кризи не існує. Тим не менш, деякі кроки, які сприяють вирішенню цієї проблеми, позначити можна:

 1. Збільшення ступеня контролю держави над ключовими секторами економіки. Перерозподіл бюджетних коштів на користь більш важливих галузей.
 2. Технологічна і технічна модернізація в промисловій сфері.
 3. Зменшення безробіття за допомогою створення додаткових робочих місць.
 4. Проведення комплексу ознайомлювальних і рекомендаційних заходів для населення.
 5. Контроль у фінансовій сфері (процентні ставки і обмінні курси).
 6. Бюджетна диверсифікація. Пошук оптимальних шляхів отримання доходів.
 7. Докладний аналіз причин виникнення кризової ситуації та розробка програми вирішення проблеми.

Історія економічних криз в світі

Тисяча вісімсот п'ятьдесят-сім, США і Європа

Криза почалася з банкрутства ж / д компаній в США. Масовий обвал на ринку акцій став каталізатором краху банківської системи. Уже через рік подібна тенденція спостерігається в Англії, Франції, Німеччини. Основним наслідком є ​​зменшення обсягу виробництва в сталеливарній галузі і суднобудуванні.

1873, Австрія, Німеччина

Світова криза фінансової системи. Передумова - спекуляція на нерухомості в Австрії. У Німеччині та Нідерландах спостерігається колапс фондового ринку . Згодом криза перекидається на Латинську Америку. Зменшення експорту призводить до скорочення доходів бюджетів. Криза тривав до 1878 року.

1914 Перша Світова Війна

Різке збільшення фінансування військової промисловості в країнах Антанти і Німеччини призводить до краху товарних і грошових ринків. Спостерігається масова паніка в банківській сфері.

1929-1933

«Чорний четвер» Нью-Йоркської фондової біржі. Вартості цінних паперів падають на 70%. Закриваються заводи, настає масове безробіття.

1957 США, Канада, Бельгія

Зниження виробництва промислової продукції, безробіття.

1973 США

Один з найважчих в історії криз. Масовий занепад промисловості та, як наслідок, зменшення реальних доходів населення. Криза охопила США, Японію, більшість країн Європи.

1994-1995, Мексика

Залучення великого обсягу іноземного капіталу і подальший відтік капіталу з країни, крах банківської системи.

1 997

Азіатська криза. Падіння фондового ринку, відхід інвесторів з країн південного сходу Азії. Девальвація валют в регіоні і дефіцит платіжного балансу.

Історія економічних криз в Росії

1899-1903

Бурхливий розвиток економіки Російської імперії закінчується обвалом котирувань акцій вітчизняних компаній і збільшенням припливу іноземного капіталу.

1914-1923

У передчутті військового конфлікту, вже в 1914 році починається паніка на біржі, а у воєнні роки (і особливо в період революції) спостерігається абсолютний застій будь-яких операцій з цінними паперами . Криза частково долається шляхом введення «нової економічної політики».

1932-1933

Голод в СРСР. Зміна економічного курсу в країні, хоча і супроводжувалося приростом ВВП і нарощуванням промислового потенціалу, спровокувало голод в Україні, Білорусії, на Кавказі, Сибіру і Уралі.

1941-1945

Крім мільйонів загиблих, Велика Вітчизняна Війна принесла Радянському Союзу масштабні руйнування промислових центрів. Крім того, більшість потужностей, звичайно ж, були спрямовані на забезпечення потреб фронту.

80-і роки

Перебудова провокує кризу системи управління. Спостерігається дефіцит товарів широкого вжитку, з боку США і країн Західної Європи вводяться санкції відносно СРСР.

1994

Криза, викликаний зміною державного ладу і перепрофілюванням економіки в бік ринкових відносин. Стрімка девальвація рубля.

1998

Після нетривалого зростання знову настає період економічного занепаду країни. Різке падіння цін на нафту. 17 серпня 1998 року відбувається дефолт, наслідки якого вдається усунути тільки до кінця 2000-го року.

2014-2015

Криза спровокована санкціями і відтоком капіталу. Девальвація рубля і значне зростання інфляції.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що в даний час існує теорія, яка визначає економічну кризу як позитивний процес. Незважаючи на явні негативні аспекти в різних сферах - промислової, соціальної, політичної - криза все ж є тим фактором, який змушує економіку рухатися вперед, дає поштовх перебували в застої позитивним процесам.