Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Зміна колективного договору | статті | Pro-персонал

 1. Зміна колективного договору Якщо колективний договір був укладений до вступу в силу Федерального...
 2. Порядок зміни колективного договору
 3. Зміна колективного договору
 4. Яким чином в колективний договір вносяться зміни і доповнення?
 5. Порядок зміни колективного договору
 6. Зміна колективного договору
 7. Яким чином в колективний договір вносяться зміни і доповнення?
 8. Порядок зміни колективного договору

Зміна колективного договору

Якщо колективний договір був укладений до вступу в силу Федерального закону № 421-ФЗ і в компанії працюють співробітники, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці віднесені до шкідливих 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, вам доведеться внести в договір зміни.

Однак доцільніше буде зробити це після того, як в галузі, до якої відноситься компанія, буде укладено галузеву угоду або ж в нього внесуть зміни з урахуванням поправок в ТК РФ.

Наприклад, Угодою № 1 внесено зміни і доповнення до Галузевої угоди по організаціям залізничного транспорту на 2014-2016 рр., Затверджені Російським профспілкою залізничників і транспортних будівельників, Загальноросійським галузевим об'єднанням роботодавців залізничного транспорту 01.03.2014.

У ньому встановлені наступні зміни, що діють з 01.03.2014:

1. Порядок, умови і розмір грошової компенсації за заміну частини додаткової відпустки за шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що перевищує 7 календарних днів, встановлюються колективними договорами організацій, але вона повинна бути не меншою, ніж сума, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку.

Прочитайте корисні статті по темі:

2. Працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 3-й або 4-го ступеня або небезпечним, установлено скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень.

3. Порядок, розміри та умови виплати грошової компенсації за збільшення тривалості робочого часу визначаються колективними договорами організацій, але у всіх випадках розмір повинен бути не нижче 10% годинної тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки до заробітної плати, грошова компенсація виплачується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок.

4. Для співробітників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, де встановлена скорочена тривалість робочого часу, на підставі письмової згоди працівника, оформленого шляхом укладення додаткової угоди до трудового договору, максимально допустима тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена:

 • при 36-годинному робочому тижні - до 12 годин;
 • при 30-годинному і менш робочому тижні - до 8 годин за умови дотримання граничної щотижневої тривалості робочого часу, встановленої відповідно до ч. 1-3 ст. 92 ТК РФ.

Прочитайте корисні статті по темі:

Відповідно, в колективний договір ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. були внесені наступні зміни:

 1. Якщо умови праці на робочих місцях за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, то додаткова відпустка становить 7 календарних днів (п. 4.1.2). Відпустка тривалістю 14 календарних днів надається машиністам і помічникам машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.13).
 2. Розміри додаткових оплачуваних відпусток, що надаються за станом на 1 січня 2014 р зберігаються працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним при збереженні відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.2).
 3. Частина щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівників, зайнятих у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, що перевищує 7 календарних днів, може бути замінена грошовою компенсацією, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.12. 2007 року № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку (п. 4.1.2).
 4. Встановлено 36-годинний робочий тиждень для співробітників, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих 3-й або 4-го ступеня або небезпечним (п. 4.1.13). При цьому 36-годинний робочий тиждень також встановлюється поїзним диспетчерам, які працюють на ділянках I групи, черговим по залізничних станціях I класу і позакласних, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.14).
 5. Зберігається скорочений робочий час, яке надавалося за станом на 1 січня 2014 р працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним, за умови збереження відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.13).
 6. При збільшенні тривалості робочого часу співробітнику виплачується щомісячна грошова компенсація в розмірі 10% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації, Положенням про корпоративну системі оплати праці працівників філій і структурних підрозділів ВАТ «РЖД» до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки, грошова компенсація збільшується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок (п. 4.1.13).

Прочитайте корисні статті по темі:

Зразок колективного договору

Зразок колективного договору

Яким чином в колективний договір вносяться зміни і доповнення?

Відповідно до ст. 44 ТК РФ зміна і доповнення колективного договору виробляються в порядку, встановленому Кодексом для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором.

Прочитайте корисні статті по темі:

Наприклад, в уже згадуваному колективному договорі ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. в п. 9.2 зазначено, що зміни і доповнення до договору вносяться рішенням двосторонньої комісії з підготовки колективного договору і контролю за його виконанням без проведення колективних переговорів, але після взаємних консультацій шляхом підписання сторонами додаткової угоди, яке є невід'ємною частиною колективного договору і доводиться до відома працівників.

У колективному договорі ВАТ «Уралелектромедь» на 2014-2016 рр. в п. 4.2 зазначено, що в договір можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін, не пов'язані зі зміною чинного законодавства. У цьому випадку будь-яка сторона може представити інший письмові пропозиції про внесення в колективний договір бажаних змін і доповнень. У 15-денний строк з дня внесення пропозиції комісія за колективним договором розглядає його і приймає рішення, роз'яснюючи його в трудових колективах. Узгоджене рішення оформляється спільною постановою, підписаним представниками сторін (з боку працівників головою СТК, головою профкому, з боку роботодавця - директором ВАТ).

Порядок зміни колективного договору

Якщо ж особливий порядок внесення змін і доповнень не передбачений, він повинен бути аналогічний укладення колективного договору і виглядати, наприклад, наступним чином.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 1. Ініціатива щодо внесення змін до колективного договору

Проявити ініціативу щодо внесення змін до колективний договір можуть як представники роботодавця, так і працівників. Для цього представники сторони-ініціатора направляють представників іншої сторони письмову пропозицію про початок колективних переговорів. Представники сторони, що отримали таку пропозицію, зобов'язані вступити в переговори протягом 7 календарних днів з дня його отримання (ч. 2 ст. 36 ТК РФ).

Етап 2. Формування комісії

Якщо для розробки колективного договору була створена постійно діюча комісія, саме вона і буде визначати терміни, місце, порядок проведення переговорів та розробляти проект змін договору. Якщо ж діяльність комісії була обмежена в часі або багато з членів постійно діючої комісії вибули з її складу, комісія формується заново з представників обох сторін на паритетній основі.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 3. Проведення колективних переговорів

Сторони повинні внести зміни і доповнення до колективного договору протягом трьох місяців з дня початку переговорів (ч. 2 ст. 40 ТК РФ). Якщо в ході переговорів між сторонами виникнуть розбіжності по всіх або окремих питань, що плануються для включення в колективний договір, то складається протокол розбіжностей. Надалі розбіжності вирішуватимуться або через продовження переговорів, або ж працівники вправі розпочати процедуру колективного трудового спору.

Етап 4. Складання проекту змін до колективного договору

Спосіб прийняття змін і доповнень до колективного договору визначається сторонами, т. Е. Комісією. Найчастіше проект обговорюється по структурних підрозділах, а потім проводяться загальні збори (конференція) працівників, на якому приймається рішення про затвердження або відхилення внесених до колективного договору поправок. ЕТАП 1 ЕТАП 2

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 5. Підписання змін

Якщо проект змін прийнятий, він підписується представниками роботодавця і працівників. З боку роботодавця його підписує керівник організації або уповноважена ним особа, а з боку працівників - голова виборного органу первинної профспілкової організації або інший представник, обраний на загальних зборах таємним голосуванням.

Етап 6. Реєстрація змін

Внесені до колективного договору зміни повинні бути зареєстровані у відповідному органі по праці. Причому зміни направляє на реєстрацію роботодавець протягом семи днів з моменту підписання сторонами змін.

Прочитайте корисні статті по темі:

При реєстрації змін відповідного органу по праці виявляє умови, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, і повідомляє про це представникам сторін, що підписали зміни до колективного договору, а також в відповідну державну інспекцію праці. При цьому зміни, що погіршують становище працівників, є недійсними і не підлягають застосуванню (ст. 50 ТК РФ).

На закінчення відзначимо, що останнім часом у роботодавців нерідко виникає таке питання: чи повинні ми, бачачи зрослу роль колективного договору, укладати його в обов'язковому порядку і не є порушенням його відсутність?

Прочитайте корисні статті по темі:

Підхід законодавця до обов'язковості укладення колективного договору не змінився: ст. 24 ТК РФ як і раніше трактує добровільність прийняття на себе зобов'язань сторонами як один з основних принципів соціального партнерства, а в ст. 40 ТК РФ закріплено, що колективний договір може укладатися в організації в цілому, в її філіях, представництвах та інших відокремлених структурних підрозділах.

Переговори стають обов'язковими тільки тоді, коли від протилежної сторони отримано пропозицію про початок колективних переговорів (ст. 37 ТК РФ). Якщо ж роботодавець або особа, яка його представляє, буде необгрунтовано відмовлятися від укладання колективного договору, тоді він може бути притягнутий до відповідальності на підставі ст. 5.30 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення у вигляді попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 3 до 5 тис. Руб.

Прочитайте корисні статті по темі:

Вважаємо, однак, що для запобігання трудових спорів, які, безсумнівно, будуть нерідко виникати в зв'язку з оновленими редакціями ст. 92, 94 і 117 ТК РФ, роботодавцю все ж слід зробити висновок колективний договір , Враховуючи, що галузеві (міжгалузеві) угоди поширюються не на всіх роботодавців. Е

Стаття опублікована в журналі "Довідник кадровика" №11, 2014р.

Зміна колективного договору

Якщо колективний договір був укладений до вступу в силу Федерального закону № 421-ФЗ і в компанії працюють співробітники, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці віднесені до шкідливих 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, вам доведеться внести в договір зміни.

Однак доцільніше буде зробити це після того, як в галузі, до якої відноситься компанія, буде укладено галузеву угоду або ж в нього внесуть зміни з урахуванням поправок в ТК РФ.

Наприклад, Угодою № 1 внесено зміни і доповнення до Галузевої угоди по організаціям залізничного транспорту на 2014-2016 рр., Затверджені Російським профспілкою залізничників і транспортних будівельників, Загальноросійським галузевим об'єднанням роботодавців залізничного транспорту 01.03.2014.

У ньому встановлені наступні зміни, що діють з 01.03.2014:

1. Порядок, умови і розмір грошової компенсації за заміну частини додаткової відпустки за шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що перевищує 7 календарних днів, встановлюються колективними договорами організацій, але вона повинна бути не меншою, ніж сума, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку.

Прочитайте корисні статті по темі:

2. Працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 3-й або 4-го ступеня або небезпечним, установлено скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень.

3. Порядок, розміри та умови виплати грошової компенсації за збільшення тривалості робочого часу визначаються колективними договорами організацій, але у всіх випадках розмір повинен бути не нижче 10% годинної тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки до заробітної плати, грошова компенсація виплачується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок.

4. Для співробітників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, де встановлена скорочена тривалість робочого часу, на підставі письмової згоди працівника, оформленого шляхом укладення додаткової угоди до трудового договору, максимально допустима тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена:

 • при 36-годинному робочому тижні - до 12 годин;
 • при 30-годинному і менш робочому тижні - до 8 годин за умови дотримання граничної щотижневої тривалості робочого часу, встановленої відповідно до ч. 1-3 ст. 92 ТК РФ.

Прочитайте корисні статті по темі:

Відповідно, в колективний договір ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. були внесені наступні зміни:

 1. Якщо умови праці на робочих місцях за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, то додаткова відпустка становить 7 календарних днів (п. 4.1.2). Відпустка тривалістю 14 календарних днів надається машиністам і помічникам машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.13).
 2. Розміри додаткових оплачуваних відпусток, що надаються за станом на 1 січня 2014 р зберігаються працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним при збереженні відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.2).
 3. Частина щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівників, зайнятих у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, що перевищує 7 календарних днів, може бути замінена грошовою компенсацією, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.12. 2007 року № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку (п. 4.1.2).
 4. Встановлено 36-годинний робочий тиждень для співробітників, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих 3-й або 4-го ступеня або небезпечним (п. 4.1.13). При цьому 36-годинний робочий тиждень також встановлюється поїзним диспетчерам, які працюють на ділянках I групи, черговим по залізничних станціях I класу і позакласних, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.14).
 5. Зберігається скорочений робочий час, яке надавалося за станом на 1 січня 2014 р працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним, за умови збереження відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.13).
 6. При збільшенні тривалості робочого часу співробітнику виплачується щомісячна грошова компенсація в розмірі 10% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації, Положенням про корпоративну системі оплати праці працівників філій і структурних підрозділів ВАТ «РЖД» до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки, грошова компенсація збільшується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок (п. 4.1.13).

Прочитайте корисні статті по темі:

Зразок колективного договору

Зразок колективного договору

Яким чином в колективний договір вносяться зміни і доповнення?

Відповідно до ст. 44 ТК РФ зміна і доповнення колективного договору виробляються в порядку, встановленому Кодексом для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором.

Прочитайте корисні статті по темі:

Наприклад, в уже згадуваному колективному договорі ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. в п. 9.2 зазначено, що зміни і доповнення до договору вносяться рішенням двосторонньої комісії з підготовки колективного договору і контролю за його виконанням без проведення колективних переговорів, але після взаємних консультацій шляхом підписання сторонами додаткової угоди, яке є невід'ємною частиною колективного договору і доводиться до відома працівників.

У колективному договорі ВАТ «Уралелектромедь» на 2014-2016 рр. в п. 4.2 зазначено, що в договір можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін, не пов'язані зі зміною чинного законодавства. У цьому випадку будь-яка сторона може представити інший письмові пропозиції про внесення в колективний договір бажаних змін і доповнень. У 15-денний строк з дня внесення пропозиції комісія за колективним договором розглядає його і приймає рішення, роз'яснюючи його в трудових колективах. Узгоджене рішення оформляється спільною постановою, підписаним представниками сторін (з боку працівників головою СТК, головою профкому, з боку роботодавця - директором ВАТ).

Порядок зміни колективного договору

Якщо ж особливий порядок внесення змін і доповнень не передбачений, він повинен бути аналогічний укладення колективного договору і виглядати, наприклад, наступним чином.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 1. Ініціатива щодо внесення змін до колективного договору

Проявити ініціативу щодо внесення змін до колективний договір можуть як представники роботодавця, так і працівників. Для цього представники сторони-ініціатора направляють представників іншої сторони письмову пропозицію про початок колективних переговорів. Представники сторони, що отримали таку пропозицію, зобов'язані вступити в переговори протягом 7 календарних днів з дня його отримання (ч. 2 ст. 36 ТК РФ).

Етап 2. Формування комісії

Якщо для розробки колективного договору була створена постійно діюча комісія, саме вона і буде визначати терміни, місце, порядок проведення переговорів та розробляти проект змін договору. Якщо ж діяльність комісії була обмежена в часі або багато з членів постійно діючої комісії вибули з її складу, комісія формується заново з представників обох сторін на паритетній основі.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 3. Проведення колективних переговорів

Сторони повинні внести зміни і доповнення до колективного договору протягом трьох місяців з дня початку переговорів (ч. 2 ст. 40 ТК РФ). Якщо в ході переговорів між сторонами виникнуть розбіжності по всіх або окремих питань, що плануються для включення в колективний договір, то складається протокол розбіжностей. Надалі розбіжності вирішуватимуться або через продовження переговорів, або ж працівники вправі розпочати процедуру колективного трудового спору.

Етап 4. Складання проекту змін до колективного договору

Спосіб прийняття змін і доповнень до колективного договору визначається сторонами, т. Е. Комісією. Найчастіше проект обговорюється по структурних підрозділах, а потім проводяться загальні збори (конференція) працівників, на якому приймається рішення про затвердження або відхилення внесених до колективного договору поправок. ЕТАП 1 ЕТАП 2

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 5. Підписання змін

Якщо проект змін прийнятий, він підписується представниками роботодавця і працівників. З боку роботодавця його підписує керівник організації або уповноважена ним особа, а з боку працівників - голова виборного органу первинної профспілкової організації або інший представник, обраний на загальних зборах таємним голосуванням.

Етап 6. Реєстрація змін

Внесені до колективного договору зміни повинні бути зареєстровані у відповідному органі по праці. Причому зміни направляє на реєстрацію роботодавець протягом семи днів з моменту підписання сторонами змін.

Прочитайте корисні статті по темі:

При реєстрації змін відповідного органу по праці виявляє умови, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, і повідомляє про це представникам сторін, що підписали зміни до колективного договору, а також в відповідну державну інспекцію праці. При цьому зміни, що погіршують становище працівників, є недійсними і не підлягають застосуванню (ст. 50 ТК РФ).

На закінчення відзначимо, що останнім часом у роботодавців нерідко виникає таке питання: чи повинні ми, бачачи зрослу роль колективного договору, укладати його в обов'язковому порядку і не є порушенням його відсутність?

Прочитайте корисні статті по темі:

Підхід законодавця до обов'язковості укладення колективного договору не змінився: ст. 24 ТК РФ як і раніше трактує добровільність прийняття на себе зобов'язань сторонами як один з основних принципів соціального партнерства, а в ст. 40 ТК РФ закріплено, що колективний договір може укладатися в організації в цілому, в її філіях, представництвах та інших відокремлених структурних підрозділах.

Переговори стають обов'язковими тільки тоді, коли від протилежної сторони отримано пропозицію про початок колективних переговорів (ст. 37 ТК РФ). Якщо ж роботодавець або особа, яка його представляє, буде необгрунтовано відмовлятися від укладання колективного договору, тоді він може бути притягнутий до відповідальності на підставі ст. 5.30 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення у вигляді попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 3 до 5 тис. Руб.

Прочитайте корисні статті по темі:

Вважаємо, однак, що для запобігання трудових спорів, які, безсумнівно, будуть нерідко виникати в зв'язку з оновленими редакціями ст. 92, 94 і 117 ТК РФ, роботодавцю все ж слід зробити висновок колективний договір , Враховуючи, що галузеві (міжгалузеві) угоди поширюються не на всіх роботодавців. Е

Стаття опублікована в журналі "Довідник кадровика" №11, 2014р.

Зміна колективного договору

Якщо колективний договір був укладений до вступу в силу Федерального закону № 421-ФЗ і в компанії працюють співробітники, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці віднесені до шкідливих 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, вам доведеться внести в договір зміни.

Однак доцільніше буде зробити це після того, як в галузі, до якої відноситься компанія, буде укладено галузеву угоду або ж в нього внесуть зміни з урахуванням поправок в ТК РФ.

Наприклад, Угодою № 1 внесено зміни і доповнення до Галузевої угоди по організаціям залізничного транспорту на 2014-2016 рр., Затверджені Російським профспілкою залізничників і транспортних будівельників, Загальноросійським галузевим об'єднанням роботодавців залізничного транспорту 01.03.2014.

У ньому встановлені наступні зміни, що діють з 01.03.2014:

1. Порядок, умови і розмір грошової компенсації за заміну частини додаткової відпустки за шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що перевищує 7 календарних днів, встановлюються колективними договорами організацій, але вона повинна бути не меншою, ніж сума, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку.

Прочитайте корисні статті по темі:

2. Працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 3-й або 4-го ступеня або небезпечним, установлено скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень.

3. Порядок, розміри та умови виплати грошової компенсації за збільшення тривалості робочого часу визначаються колективними договорами організацій, але у всіх випадках розмір повинен бути не нижче 10% годинної тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки до заробітної плати, грошова компенсація виплачується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок.

4. Для співробітників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, де встановлена скорочена тривалість робочого часу, на підставі письмової згоди працівника, оформленого шляхом укладення додаткової угоди до трудового договору, максимально допустима тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена:

 • при 36-годинному робочому тижні - до 12 годин;
 • при 30-годинному і менш робочому тижні - до 8 годин за умови дотримання граничної щотижневої тривалості робочого часу, встановленої відповідно до ч. 1-3 ст. 92 ТК РФ.

Прочитайте корисні статті по темі:

Відповідно, в колективний договір ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. були внесені наступні зміни:

 1. Якщо умови праці на робочих місцях за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов 2, 3 або 4-го ступеня або небезпечним, то додаткова відпустка становить 7 календарних днів (п. 4.1.2). Відпустка тривалістю 14 календарних днів надається машиністам і помічникам машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих умов будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.13).
 2. Розміри додаткових оплачуваних відпусток, що надаються за станом на 1 січня 2014 р зберігаються працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним при збереженні відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.2).
 3. Частина щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівників, зайнятих у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, що перевищує 7 календарних днів, може бути замінена грошовою компенсацією, розрахованої відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.12. 2007 року № 922, для випадків визначення середнього заробітку при виплаті компенсацій за невикористану відпустку (п. 4.1.2).
 4. Встановлено 36-годинний робочий тиждень для співробітників, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих 3-й або 4-го ступеня або небезпечним (п. 4.1.13). При цьому 36-годинний робочий тиждень також встановлюється поїзним диспетчерам, які працюють на ділянках I групи, черговим по залізничних станціях I класу і позакласних, умови праці на робочих місцях яких за результатами спеціальної оцінки умов праці (атестації робочих місць) віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним (п. 5.1.14).
 5. Зберігається скорочений робочий час, яке надавалося за станом на 1 січня 2014 р працівникам, умови праці на робочих місцях яких за результатами атестації робочих місць віднесені до шкідливих будь-якого ступеня або небезпечним, за умови збереження відповідних умов праці на робочому місці, що були підставою для призначення даної компенсаційного заходу (п. 4.1.13).
 6. При збільшенні тривалості робочого часу співробітнику виплачується щомісячна грошова компенсація в розмірі 10% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час. У місцевостях, де відповідно до законодавства Російської Федерації, Положенням про корпоративну системі оплати праці працівників філій і структурних підрозділів ВАТ «РЖД» до заробітної плати застосовуються районні коефіцієнти і (або) встановлюються процентні надбавки, грошова компенсація збільшується з урахуванням даних коефіцієнтів і процентних надбавок (п. 4.1.13).

Прочитайте корисні статті по темі:

Зразок колективного договору

Зразок колективного договору

Яким чином в колективний договір вносяться зміни і доповнення?

Відповідно до ст. 44 ТК РФ зміна і доповнення колективного договору виробляються в порядку, встановленому Кодексом для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором.

Прочитайте корисні статті по темі:

Наприклад, в уже згадуваному колективному договорі ВАТ «Російські залізниці» на 2014-2016 рр. в п. 9.2 зазначено, що зміни і доповнення до договору вносяться рішенням двосторонньої комісії з підготовки колективного договору і контролю за його виконанням без проведення колективних переговорів, але після взаємних консультацій шляхом підписання сторонами додаткової угоди, яке є невід'ємною частиною колективного договору і доводиться до відома працівників.

У колективному договорі ВАТ «Уралелектромедь» на 2014-2016 рр. в п. 4.2 зазначено, що в договір можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін, не пов'язані зі зміною чинного законодавства. У цьому випадку будь-яка сторона може представити інший письмові пропозиції про внесення в колективний договір бажаних змін і доповнень. У 15-денний строк з дня внесення пропозиції комісія за колективним договором розглядає його і приймає рішення, роз'яснюючи його в трудових колективах. Узгоджене рішення оформляється спільною постановою, підписаним представниками сторін (з боку працівників головою СТК, головою профкому, з боку роботодавця - директором ВАТ).

Порядок зміни колективного договору

Якщо ж особливий порядок внесення змін і доповнень не передбачений, він повинен бути аналогічний укладення колективного договору і виглядати, наприклад, наступним чином.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 1. Ініціатива щодо внесення змін до колективного договору

Проявити ініціативу щодо внесення змін до колективний договір можуть як представники роботодавця, так і працівників. Для цього представники сторони-ініціатора направляють представників іншої сторони письмову пропозицію про початок колективних переговорів. Представники сторони, що отримали таку пропозицію, зобов'язані вступити в переговори протягом 7 календарних днів з дня його отримання (ч. 2 ст. 36 ТК РФ).

Етап 2. Формування комісії

Якщо для розробки колективного договору була створена постійно діюча комісія, саме вона і буде визначати терміни, місце, порядок проведення переговорів та розробляти проект змін договору. Якщо ж діяльність комісії була обмежена в часі або багато з членів постійно діючої комісії вибули з її складу, комісія формується заново з представників обох сторін на паритетній основі.

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 3. Проведення колективних переговорів

Сторони повинні внести зміни і доповнення до колективного договору протягом трьох місяців з дня початку переговорів (ч. 2 ст. 40 ТК РФ). Якщо в ході переговорів між сторонами виникнуть розбіжності по всіх або окремих питань, що плануються для включення в колективний договір, то складається протокол розбіжностей. Надалі розбіжності вирішуватимуться або через продовження переговорів, або ж працівники вправі розпочати процедуру колективного трудового спору.

Етап 4. Складання проекту змін до колективного договору

Спосіб прийняття змін і доповнень до колективного договору визначається сторонами, т. Е. Комісією. Найчастіше проект обговорюється по структурних підрозділах, а потім проводяться загальні збори (конференція) працівників, на якому приймається рішення про затвердження або відхилення внесених до колективного договору поправок. ЕТАП 1 ЕТАП 2

Прочитайте корисні статті по темі:

Етап 5. Підписання змін

Якщо проект змін прийнятий, він підписується представниками роботодавця і працівників. З боку роботодавця його підписує керівник організації або уповноважена ним особа, а з боку працівників - голова виборного органу первинної профспілкової організації або інший представник, обраний на загальних зборах таємним голосуванням.

Етап 6. Реєстрація змін

Внесені до колективного договору зміни повинні бути зареєстровані у відповідному органі по праці. Причому зміни направляє на реєстрацію роботодавець протягом семи днів з моменту підписання сторонами змін.

Прочитайте корисні статті по темі:

При реєстрації змін відповідного органу по праці виявляє умови, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, і повідомляє про це представникам сторін, що підписали зміни до колективного договору, а також в відповідну державну інспекцію праці. При цьому зміни, що погіршують становище працівників, є недійсними і не підлягають застосуванню (ст. 50 ТК РФ).

На закінчення відзначимо, що останнім часом у роботодавців нерідко виникає таке питання: чи повинні ми, бачачи зрослу роль колективного договору, укладати його в обов'язковому порядку і не є порушенням його відсутність?

Прочитайте корисні статті по темі:

Підхід законодавця до обов'язковості укладення колективного договору не змінився: ст. 24 ТК РФ як і раніше трактує добровільність прийняття на себе зобов'язань сторонами як один з основних принципів соціального партнерства, а в ст. 40 ТК РФ закріплено, що колективний договір може укладатися в організації в цілому, в її філіях, представництвах та інших відокремлених структурних підрозділах.

Переговори стають обов'язковими тільки тоді, коли від протилежної сторони отримано пропозицію про початок колективних переговорів (ст. 37 ТК РФ). Якщо ж роботодавець або особа, яка його представляє, буде необгрунтовано відмовлятися від укладання колективного договору, тоді він може бути притягнутий до відповідальності на підставі ст. 5.30 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення у вигляді попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 3 до 5 тис. Руб.

Прочитайте корисні статті по темі:

Вважаємо, однак, що для запобігання трудових спорів, які, безсумнівно, будуть нерідко виникати в зв'язку з оновленими редакціями ст. 92, 94 і 117 ТК РФ, роботодавцю все ж слід зробити висновок колективний договір , Враховуючи, що галузеві (міжгалузеві) угоди поширюються не на всіх роботодавців. Е

Стаття опублікована в журналі "Довідник кадровика" №11, 2014р.