Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

ГОСТ 19.603-78 Загальні правила внесення змін

 1. Р Про З У Д А Р С Т У Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т З Про Ю З А С С Р
 2. 1. Загальні вимоги
 3. 2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ
 4. 3. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО оригіналі і дублікат ПРОГРАМНИХ ​​ДОКУМЕНТІВ
 5. 4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО Контрольні КОПІЇ
 6. 5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОПІЇ ПРОГРАМНИХ ​​ДОКУМЕНТІВ
 7. 5.2. оформлення бюлетеня
 8. 5.3. Порядок доведення бюлетенів про зміни до підприємств (організацій) - власників копій змінюваних...
 9. 6. ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ЗМІНУ
 10. 7. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ЗМІНИ ДОКУМЕНТІВ З ЗАМОВНИКОМ І ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ
 11. 8. ОБЛІК І ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ повідомлення про зміну, ПРОПОЗИЦІЙ Про зміну і БЮЛЕТЕНІВ
 12. ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ГОСТ 19.603-78 СТ РЕВ 2089-80
 13. ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 651.5: 006.354

Група Т55

Р Про З У Д А Р С Т У Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т З Про Ю З А С С Р

Єдина система програмної документації

ГОСТ 19.603-78 *

(СТ РЕВ 2089-80)

United system for program documentation.
General rules for insertion of amendments

Чинні від 01.01.80

Цей стандарт встановлює загальні правила внесення змін до програмних документів, передбачені стандартами Єдиної системи програмної документації (ЕСПД), незалежно від способу їх виконання на різних носіях даних.

Стандарт відповідає СТ РЕВ 2089-80 в частині встановлення загальних вимог до правил внесення і змістом змін на програмні документи (див. Довідкове додаток 1).

1. Загальні вимоги

1.1. Під зміною програмного документа розуміється будь-яке внесення і (або) видалення будь-яких даних без зміни загальної частини позначення документа.

Позначення документа допускається змінювати тільки в разі помилкового присвоєння однакових позначень різних документах або коли в позначенні документа допущено помилку.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

1.2. В програмні документи вносять зміни з наступних причин:

 • усунення виявлених помилок у програмі і програмної документації;
 • розвиток і вдосконалення програми.

1.3. Способи внесення змін до програмних документів, виконані на різних носіях даних, повинні відповідати вимогам стандартів ЕСПД за правилами внесення змін до документів на різних носіях даних.

1.4. Будь-яка зміна в документі, що викликає будь-які зміни в інших документах, повинно супроводжуватися внесенням відповідних змін в усі взаємопов'язані документи. При порушенні умови взаємозв'язку повинні бути випущені нові документи з новими позначеннями.

1.5. Зміна та анулювання оригіналів, дублікатів та облікованих копій програмних документів має проводитися тільки на підставі повідомлень про зміну (далі - повідомлення).

1.6. Оригінали, дублікати і копії повідомлень має право випускати тільки підприємство - власник оригіналів, при цьому копії повідомлень має право випускати підприємство - держатель дубліката.

1.7. Виправлення документів, викликані внесенням помилкових змін по раніше випущеним извещениям, повинні оформлятися новими повідомленнями.

1.8. Пропозиції про зміну (ПР) на підприємстві - тримачі дублікатів та копій рекомендується оформляти на бланках оригіналів повідомлень і направляти їх для подальшого оформлення підприємству - власникові оригіналу.

1.9. Не допускається вносити зміни в програмні документи і проводити доопрацювання програм на підставі ПР.

1.10. Підприємство - власник оригіналів по всіх надійшли ПР зобов'язана протягом місяця після їх отримання випустити повідомлення або направити відповідь із зазначенням причин, що викликали відхилення або затримку прийняття запропонованих змін.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ

2.1. Зміни на кожен документ оформляють окремо. Сповіщення, що випускаються відповідно до п. 1.4., При необхідності оформляють у вигляді комплекту повідомлень, що складається з декількох повідомлень, кожне з яких оформляють на один з взаємопов'язаних змінних документів.

2.2. Оригінали та дублікати повідомлень повинні бути виконані на матеріалі, з якого можна багаторазово знімати копії.

2.3. Сповіщення слід виконувати чорною тушшю шрифтом по ГОСТ 2.304-68 або друкованим способом. Допускається виконувати сповіщення машинним способом.

2.4. Форма повідомлення та заповнення граф повинна відповідати вимогам ГОСТ 2.503-74. При цьому в графі "Позначення" має бути проставлено позначення документа по ГОСТ 19.103-77 .

Приклад заповнення сповіщення наведено в рекомендованому додатку 2.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

2.5. Повідомлення може мати додатки. Додатки можуть містити частини, призначені для здійснення зазначених змін, в тому числі і за допомогою ЕОМ. Ці частини повинні бути виконані на узгодженому з користувачем носії даних і оформлені відповідно до вимог стандартів ЕСПД на правила оформлення програмних документів на конкретних носіях даних.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

3. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО оригіналі і дублікат
ПРОГРАМНИХ ​​ДОКУМЕНТІВ

3.1. Вносити зміни в оригінали має право тільки підприємство - власник оригіналу на підставі повідомлення.

3.2. Вносити зміни в дублікати має право підприємство - держатель дубліката сповіщення.

3.3. При зміні оригіналу і дубліката анулюванням з заміною документа оригіналу і дублікату привласнюють новий інвентарний номер. Місце проставляння інвентарного номера на кожному конкретному носії повинно відповідати вимогам стандартів ЕСПД на правила оформлення програмних документів на різних носіях даних.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

3.4. Про зміни, що вносяться в оригінали та дублікати, повинна бути запис, зміст і місце розташування якої має відповідати вимогам стандартів ЕСПД. Місце запису про зміни повинно відповідати вимогам стандартів ЕСПД на правила оформлення програмних документів на конкретних носіях даних.

3.5. Анульовані по повідомленню оригінали та дублікати знімають з обліку.

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО Контрольні КОПІЇ

4.1. Зміни в контрольні копії вносять тільки на підставі копії сповіщення про зміну.

4.2. Підприємство - власник оригіналу або підприємство - держатель дубліката повідомлень повинні висилати копії сповіщення власника контрольних копій.

4.3. Зміни в контрольні копії вносять за правилами, встановленими для оригіналів.

4.4. Після заміни контрольна копія знімається з інвентарного обліку в архіві підприємства.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОПІЇ ПРОГРАМНИХ ​​ДОКУМЕНТІВ

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Врахована копія - копія, взята на облік на підприємстві - власнику оригіналу або дубліката програмного документа для внесення змін. Внесення змін до враховані копії проводиться по извещениям.

5.1.2. Внесення змін до невраховані копії (далі - копії) програмних документів, переданих підприємству-користувачу, має проводитися на підставі бюлетеня про зміну (далі - бюлетень). Внесення змін до копії документів виробляють підприємства (організації) - власники копій змінюваних документів.

5.1.3. Випускати бюлетень має право тільки підприємство (організація) - власник оригіналів.

5.1.4. Бюлетень випускають на підставі змін, внесених в оригінали програмних документів по извещениям.

5.1.5. Бюлетень випускають на комплект програмних документів або окремі документи.

5.1.6. Зміна програмного документа, що викликає будь-які зміни в інших програмних документах, повинно супроводжуватися одночасним випуском бюлетенів про внесення відповідних змін в усі взаємопов'язані документи.

5.1.7. У бюлетені наводяться способи внесення змін до копії.

5.1.8. Про зміни, що вносяться в копії, робиться запис по п. 3.4 цього стандарту.

5.2. оформлення бюлетеня

5.2.1. Кожен бюлетень повинен мати титульний аркуш і позначення (номер), що включає:

 • код підприємства (організації), що випустив цей бюлетень;
 • порядковий реєстраційний номер.

5.2.2. Бюлетень про зміну програмних документів повинні містити вступну частину, розділ внесення змін і додатки.

5.2.3. У вступній частині вказують область поширення бюлетеня або обмеження сфери його дії конкретними програмами.

Для визначення сфери розповсюдження бюлетеня слід застосовувати вираз:

«Бюлетень поширюється на найменування програми або її частин і їх позначення

У вступній частині також вказують підставу для випуску даного бюлетеня, термін його введення в дію і номер зміни.

Якщо зміна програмних документів викликано зміною програми, переданої підприємству-користувачу, то в бюлетені про зміну документів має бути приведене вказівку про заборону експлуатації програми по незмінним документам.

5.2.4. У розділі «Внесення змін» викладають зміст змін і способи внесення їх в програмні документи.

По кожному змінюваному документу повинен бути наведений перелік усіх бюлетенів, відповідно до яких вносилися попередні зміни в документі.

5.2.5. У додатку до бюлетеня наводять перелік останніх змін, внесених до програми на день випуску бюлетеня, знання яких необхідно для правильної експлуатації програми (сутність, причина змін і т. П.)

5.2.6. Бюлетені про внесення змін до програмних документів випускають і передають підприємству-користувачу не рідше одного разу в шість місяців.

5.3. Порядок доведення бюлетенів про зміни до підприємств (організацій) - власників копій змінюваних документів

5.3.1. Підприємство - власник оригіналу і (або) дубліката змінюваного документа висилає бюлетеня за заявками підприємств (організацій) - власників копій змінюваного документа.

5.3.2. Підприємство - власник оригіналу має вислати бюлетень і (або) дублікат бюлетеня всім підприємствам, яким вислані дублікати змінюваних документів.

6. ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ЗМІНУ

6.1. Кожне ПР має мати позначення сповіщення з додаванням букв «ПР»

6.2. Оформлення і випуск ПР проводять відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74.

7. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ЗМІНИ ДОКУМЕНТІВ З
ЗАМОВНИКОМ І ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ

7.1. Порядок узгодження сповіщення про зміну і ПР повинен відповідати вимогам ГОСТ 2.503-74.

8. ОБЛІК І ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ повідомлення про зміну, ПРОПОЗИЦІЙ Про зміну і БЮЛЕТЕНІВ

8.1. Всі оформлені сповіщення передають до відділу технічної документації (бюро технічної документації) з одночасною передачею оригіналів документів, що випускаються взамін анульованих документів.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

8.2. Співробітник відділу технічної документації (бюро технічної документації), що приймає оригінали повідомлень, перевіряє наявність підпису нормоконтролер, наявність всіх аркушів сповіщення і додатків до нього, наявність нововведених і замінених документів, придатність їх для зберігання і розмноження.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

8.3. Всі пропозиції, що надійшли до відділу технічної документації (бюро технічної документації) сповіщення, випущені на даному підприємстві і отримані від інших підприємств, реєструють в книгах реєстрації. Сповіщення і ПР реєструють в окремих книгах, причому книги повинні вестися окремо для документів даного підприємства і отриманих від інших підприємств. На всіх аркушах повідомлень і ПР проставляють позначення по книзі реєстрації.

8.4. На одному екземплярі копії сповіщення на лицьовій стороні на першому аркуші ставлять штамп «Контрольний примірник».

8.5. На підставі повідомлення в відділі технічної документації (бюро технічної документації) вносять все пов'язані з ними зміни врахованих документів в інвентарну книгу оригіналів і картки обліку документів відповідно до вимог ГОСТ 19.601-78 .

8.6. Облік і зберігання бюлетенів повинні проводитися за правилами обліку і зберігання повідомлень.

8.7. Облік повідомлень і ПР в книгах реєстрації проводять відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74.

8.8. Для обліку розсилки копій повідомлень підрозділам даного підприємства та іншим підприємствам застосовується лист обліку, який складають і заповнюють відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74, розд. 7.

(Змінена редакція, Зм. № 1).

8.9. Опис повідомлень складають і заповнюють відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74. Опис є супровідним документом до копії (або дублікатами) повідомлень.

ДОДАТОК 1
довідкове

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ГОСТ 19.603-78
СТ РЕВ 2089-80

Розд. 1, 2, 3 ГОСТ 19.603-78 відповідають розд. 1, 2, 3 СТ РЕВ 2089-80.

Розд. 5 ГОСТ 19.603-78 відповідає розд. 4 СТ РЕВ 2089-80.

(Введено додатково, Змін. № 1).

ДОДАТОК 2
Рекомендоване

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 651

(Змінена редакція, Зм. № 1).

* Перевидання (Листопад 1987 г.) з Зміною № 1, затвердженим у вересні 1981 р (ІКС 11-81)