Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Провідний спеціаліст по кадрам: посадова інструкція

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Детальніше про посадових інструкціях читайте в статтях:
 3. Функції відповідно до посадової інструкції провідного спеціаліста з кадрів
 4. Що входить в посадові обов'язки провідного спеціаліста
 5. Які права і відповідальність провідного спеціаліста
 6. Відповідальність провідного спеціаліста з кадрів

Читайте про те, що необхідно вказати в посадовій інструкції провідного спеціаліста відділу кадрів: які його трудові функції, посадові обов'язки і зона відповідальності.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Що включає посадова інструкція провідного спеціаліста відділу кадрів

Посадова інструкція «Провідний спеціаліст відділу кадрів» включає слід розділи:

 • загальні положення;
 • функції;
 • посадові обов'язки;
 • права;
 • відповідальність;
 • взаємини з критерієм ефективності і оцінки роботи.

Детальніше про посадових інструкціях читайте в статтях:

Загальні положення посадової інструкції містять вимоги щодо прийому на посаду та звільнення з неї. Такі функції покладені на Генерального директора організації. На посаду приймають особа з вищою професійною освітою у напрямку "Управління персоналом" , «Соціологія», «Психологія», стажем роботи в сфері управління персоналом не менше 2 років.

Скачайте документи по темі:

Провідний спеціаліст по кадрам підпорядковується начальнику відділу. В період тимчасового відсутності фахівця його заміщає посадова особа, яка призначена у встановленому порядку. У своїй діяльності провідний спеціаліст керується відповідними правовими актами, а так само нормативними документами:

 • статутом організації;
 • Трудовим кодексом РФ;
 • наказами (чи вказівками) прямого керівництва компанії;
 • діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • положенням про відділ кадрів;
 • концепцією системи розвитку персоналу;
 • кадровою політикою і стратегією;
 • положення про атестацію ;
 • іншими внутрішніми нормативними документами кадрової служби.

Провідний спеціаліст зобов'язаний знати:

 • чинне трудове законодавство ;
 • нормативні правові, законодавчі акти, повний перелік методичних матеріалів по управлінню персоналом;
 • основи структури і штатів організації, профіль і спеціалізацію, перспективи стратегічного розвитку;
 • основи кадрової політики і стратегії підприємства;
 • принцип побудови всієї системи управління персоналом;
 • систему і методи проведення оцінки персоналу;
 • методики аналізу професійно - кваліфікаційних структур кадрів;
 • можливості застосування сучасних інформаційних технологій у повсякденній роботі кадрової служби;
 • передові вітчизняні та зарубіжні досліди роботи з персоналом;
 • основи профессіографіі, профорієнтації, психології, педагогіки, соціології, організації праці;
 • основи організації виробництва і управління та економіки;
 • принципи застосування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
 • культуру праці і службову етику ;
 • правила і норми охорони праці .

Функції відповідно до посадової інструкції провідного спеціаліста з кадрів

У функції провідного спеціаліста з кадрів входить розробка методик і проведення систематичного аудиту, оцінки персоналу компанії. Під його керівництвом здійснюється організація, розробка і проведення атестації, формування та контроль за членами кваліфікаційної комісії. На підставі проведених робіт складається план по створенню кадрового резерву, необхідності проведення навчання і планування кар'єри працюючих співробітників.

Що входить в посадові обов'язки провідного спеціаліста

У посадові обов'язки провідного спеціаліста з кадрів входить взаємодія з керівним складом всіх філій і підрозділів організації, вирішення питань з атестації персоналу, оцінки, проведення роботи з резервом кадрів.

Посада «Провідний спеціаліст» передбачає обов'язки по відстеженню термінів проведення атестації, кваліфікаційних іспитів, своєчасного інформування про намічених зміни кадрового складу, проведення переміщень, які виробляються за результатами чергової атестації або оцінки.

Проведення інформаційно - консультативних семінарів, що стосуються питань проведення чергової атестації або кваліфікаційних іспитів для керівників відділів або для інших співробітників, які безпосередньо залучені до процесу атестації і проведення іспитів. Це так само входить в компетенцію провідного спеціаліста.

Безпосередньо посадові обов'язки провідного спеціаліста включають наступні роботи:

 • розробку методик проведення атестацій або кваліфікаційних іспитів для всіх працюючих співробітників організації;

 • внесення пропозиції щодо складу атестаційних або кваліфікаційних комісій;

 • складання та узгодження списків по співробітниках організації, які підлягають черговій атестації або оцінці;

 • складання та узгодження графіків проведення поетапної атестації або кваліфікаційних іспитів у філіях, структурних підрозділах компанії;

 • здійснювати підготовку раціоналізаторських пропозицій по проведенню формування програм для розвитку відсутніх компетенцій у співробітників;

 • систематично проводити формування та оновлення методичної бази;

 • сповіщати керівництво про всі останні науково-практичні досягнення, про впровадження нових програмних продуктів у сфері оцінки або атестації персоналу, а так само при роботі з кадровим резервом.

Спеціаліст по кадрам зобов'язаний систематично аналізувати зворотний зв'язок за результатами успішності реалізації заходів, що проводяться, розробляти внесення змін до певних проведені заходи. На керівника кадрової служби покладено обов'язок своєчасності відповідей на отримані запити від інших співробітників у напрямку їх професійної діяльності , Надання необхідної інформації в повному обсязі.

Об'єктивне ставлення до інших працюючим співробітникам, оцінка їх вкладу в досягнення цілей організації за отриманими результатами їх роботи, надавати допомогу у вирішенні завдань, спрямованих на поліпшення результатів діяльність - це все входить в компетенції ведучого кадровика.

Які права і відповідальність провідного спеціаліста

Провідний спеціаліст має право брати безпосередню участь в обговоренні питань, які безпосередньо пов'язані з роботою кадрової служби. Правом є і внесення пропозицій щодо поліпшення діяльності кадрової служби, вдосконалення методик роботи та усунення існуючих недоліків. Дізнайтеся, чи справді організація складати посадові інструкції

 • ознайомлення з проектами всіх рішень, прийнятих керівником відділу або керівником компанії за напрямом діяльності;

 • присутність на нарадах комітетів або робочих груп, а так само інших зборах співробітників у напрямку діяльності;

 • здійснення взаємодій з співробітниками всіх філій, структурних підрозділів;

 • вимога від директора по персоналу і начальника ОК сприяння у виконанні посадових обов'язків і реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією ;

 • дію від імені відділу кадрів і представлення його інтересів у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами організації в межах своєї компетенції;

 • приватне запрашіваніе або за дорученням керівництва від інших структурних підрозділів інформації та документів, необхідних для якісного виконання посадових обов'язків;

 • залучення фахівців структурних підрозділів з дозволу директора по персоналу або керівника відділу кадрів до вирішення основних завдань у напрямку діяльності;

 • візування і підписання документи в межах своєї основної компетенції;

 • уявлення кадрової служби організації при взаєминах із зовнішніми компаніями за напрямом діяльності.

Відповідальність провідного спеціаліста з кадрів

У сферу відповідальності провідного спеціаліста з кадрів входить несвоєчасне, нечітке виконання посадових обов'язків, вчинення правових порушень, завдання матеріальної шкоди в діючих рамках, визначених трудовим або цивільним законодавством.

Ознайомтеся, більше 2000 посадових інструкцій по ПРОФСТАНДАРТ!

Наказ про затвердження посадової інструкції

Якщо провідний спеціаліст по кадрам систематично порушує трудову дисципліну , Правила внутрішньої поведінки, встановлені в організації, некоректно поводиться з співробітниками, йому загрожує відповідальність у рамках встановленого законодавства. Дізнайтеся, як оформити посадову інструкцію

При розробці посадової інструкції варто враховувати, що провідний спеціаліст в процесі своєї діяльності взаємодіє з персоналом всіх філій, структурних підрозділів компанії. У пункті «Взаємовідносини» необхідно прописати порядок таких відносин.