Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Соціально-психологічні методи управління

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Діяльність служб або менеджерів протікає за трьома напрямками:
 3. Соціально-психологічні методи управління: основні цілі
 4. Методи управління окремими груповими процесами та явищами включають:
 5. Соціально-психологічні методи менеджменту включають:
 6. Економічні і соціально-психологічні методи управління і матеріальна стимуляція
 7. Економічні і соціально-психологічні методи: що потрібно враховувати
 8. Керівник повинен:

Менеджмент протягом багатьох років досліджує соціально-психологічні методи управління. При цьому міжособистісні відносини залежать від багатьох чинників, про що і піде мова в матеріалі статті.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Соціально-психологічні методи менеджменту: що це

Соціально-психологічні методи управління - це способи впливу на працівників організації, що сприяють збільшенню продуктивності праці. Вони засновані на механізмі, який допомагає вирішувати виробничі завдання і складати методологію.

Можна умовно розділити поняття на дві складові:

Засоби управління - то, за допомогою чого вдається керувати колективом.

Методи управління - способи, які використовуються для реалізації функцій управління.

У процесі управління виникає складна мережа міжособистісних відносин, формується психологічний клімат в колективі. При цьому методи безпосередньо позначаються на мотивації, лояльності персоналу. Соціально-психологічні методи менеджменту зачіпають інтереси людей, регулюють відносини, а також впливають на формування і розвиток колективу.

Методи включають цілий арсенал прийомів і способів, які розробляються з урахуванням соціальної психології, соціології, психології праці та особистості. Вони грунтуються на цілій низці наук, які вивчають міжособистісні відносини і самої людини.

Соціально-психологічні методи необхідні для вирішення наступних завдань: Соціально-психологічні методи необхідні для вирішення наступних завдань:

 • діагностики професійної придатності співробітників;
 • підбору і розстановки кадрів;
 • регулювання міжособистісних відносин;
 • підвищення ефективності стимулювання діяльності співробітників;
 • підвищення ефективності виховної роботи та зміцнення дисципліни;
 • раціоналізації трудових процесів.

Практичне розв'язання перерахованих завдань вимагає створення спеціальних соціально-психологічних служб. У деяких випадках робота покладається на менеджерів по персоналу, які повинні вивчити соціально-психологічні методи управління в менеджменті, щоб вміти застосовувати їх на практиці.

Довідка

Діяльність служб або менеджерів протікає за трьома напрямками:

 1. дослідження колективу або окремих груп, проведення спостережень, постановка проблеми, опитування і аналіз отриманих даних;
 2. соціальне проектування, в ході якого йде розробка рекомендацій в частині розвитку колективів;
 3. консультативна діяльність, а також навчання персоналу і надання допомоги керівникам.

Так як соціально психологічні методи менеджменту впливають переважно на людей, зачіпають їх інтереси, необхідно постійно спостерігати за реакцією, враховувати думку колективу. Потрібно розробляти таку стратегію управління, яка буде позитивно сприйматися, при цьому відрізнятися результативністю. Слід періодично проводити опитування, бесіди, інтерв'ю для збору інформації, необхідної для оцінки сприйняття керівників робочими.

Соціально-психологічні методи управління: основні цілі

Соціально-психологічні методи менеджменту необхідні для пізнання і використання законів психічної діяльності працівників з метою оптимізації психологічних явищ і процесів. Вони мають тісний зв'язок і взаємозумовленість з соціальними методами управління. Але між ними є відмінність: за допомогою соціальних способів здійснюється управління відносинами між групами або всередині них; за допомогою психологічних відбувається управління поведінкою індивіда.

Головна мета - управління розвитком і формуванням колективу, створення позитивного соціально-психологічного клімату, згуртованості, а також досягнення спільної мети шляхом створення єдності інтересів, розвитку ініціативи. В їх основі лежать інтереси, потреби, мотиви, цілі.

Довідка

Методи управління окремими груповими процесами та явищами включають:

 1. прийоми підвищення соціальної активності працівників, які покликані підвищувати творче ставлення членів колективу і ініціативу до виконання громадських і службових обов'язків:
 2. способи соціального регулювання, необхідні для впорядкування відносин на основі виявлення цілей і інтересів;
 3. способи управління нормативною поведінкою шляхом нормування поведінки.

Соціально-психологічна група методів, спрямованих на управління індивідуально-особистісним поведінкою працівників, покликана забезпечувати потрібне виробниче поведінку фахівців відповідно до поставлених цілей:

навіювання спрямоване на вплив на волю індивіда в критичних або складних ситуаціях;

методи особистого прикладу засновані на ефекті наслідування;

методи орієнтують умов застосовуються для зміни ставлення працівників до праці.

Соціально-психологічні методи діють на основі впливу на людину. За допомогою них відбувається створення морально-психологічного клімату , Що сприяє активізації діяльності працівників і підвищення задоволеності процесом праці. Об'єктом на рівні підприємства є індивід (працівник), суб'єктом - керівник.

Довідка

Соціально-психологічні методи менеджменту включають:

 1. способи формування, розвитку колективу з урахуванням сумісності за всіма параметрами;
 2. прийоми гуманізації відносин між керівниками і співробітниками, які відповідають принципам справедливості: стилю керівництва, етики та культури управління;
 3. способи спонукання (мотивації), що сприяють розвитку ініціативи, підприємливості, прагнення до праці;
 4. способи професійного відбору, а також навчання спрямовані на відповідність психологічних характеристик співробітників виконуваній роботі.

Вибираючи економічні та соціально-психологічні методи соціального управління, потрібно враховувати клімат в колективі, здібності керівника. Якщо менеджер некомпетентний в даних питаннях, не має організаторських здібностей і знань психології, він не зможе використовувати прийоми впливу на працівників. Необхідно грамотно використовувати методи управління: економічні, організаційні, соціально-психологічні, адже тільки так можна поліпшити клімат в колективі, збільшити продуктивність праці.

Можливо, вам буде цікаво дізнатися:

Економічні і соціально-психологічні методи управління і матеріальна стимуляція

Соціально-психологічна група методів управління безпосередньо пов'язана з економічною. Матеріальна мотивація грунтується не тільки на заохочення, а й на покарання працівників за допомогою накладання на них штрафів . Тому економічні методи повинні стимулювати діяльність організації, служити мотиваційним фактором для персоналу.

Економічні і соціально-психологічні методи менеджменту включають внутрішньовиробничий господарський розрахунок:

закріплення за підрозділом ресурсів, необхідних для господарської діяльності;

надання оперативно-господарської самостійності посредствам наділення керівництва повноваженнями;

дозвіл використати частину прибутку на розсуд підрозділу;

застосування санкцій при невиконанні зобов'язань підрозділами.

Використовуючи економічні та соціально-психологічні методи, потрібно враховувати той факт, що від добробуту працівників безпосередньо залежить ефективність всієї організації. При цьому економічна мотивація складається з трьох чинників:

пряме матеріальну винагороду, в тому числі заробітна плата, премії, безпосередню участь в прибутку і акціонерному капіталі;

додаткові виплати, наприклад, за досягнення якихось успіхів;

Економічні і соціально-психологічні методи управління здійснюються за допомогою стимулювання персоналу. Вони включають систему заробітної плати і преміювання, але щоб домогтися ефекту від їх застосування, персонал повинен чітко розуміти, що дохід безпосередньо пов'язаний з результатом.

Економічні і соціально-психологічні методи: що потрібно враховувати

Економічні і соціально-психологічні методи управління персоналом повинні активно використовуватися в організаціях з метою збільшення добробуту. Але потрібно розуміти, що зайве матеріальне заохочення не завжди дозволяє домогтися збільшення мотивації, зацікавленості, прагнення до праці. У ряді випадків працівники починають гірше працювати, так як перестають розуміти взаємозв'язок між результатом і винагородою .

Довідка

Керівник повинен:

 1. забезпечувати умови роботи співробітникам;
 2. визначати рамки їх дій;
 3. чітко формулювати поточні цілі і завдання;
 4. створювати оточення, необхідне для виконання завдання.

Економічні і соціально-психологічні методи управління ефективні тоді, коли працівники позитивно сприймають керівника. У разі вибору невідповідний стиль управління, ніяке стимулювання не дозволить збільшити продуктивність праці. Керівник повинен бути прикладом, викликати повагу у працівників. Тільки так можна добитися поставлених цілей, поліпшити психологічний клімат в колективі, розвинути прагнення до праці.

Завантажити чистий бланк >>>

Можливо, вам буде цікаво дізнатися: