Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Колектив авторів - Гігієна фізичної культури і спорту. Підручник

Гігієна фізичної культури і спорту. Підручник

© ТОВ «Видавництво" СпецЛит "», 2009

Охорона здоров'я - найважливіша соціальна задача будь-якого цивілізованої держави. Сьогодні все більш очевидною стає залежність здоров'я не тільки від лікувально-профілактичних заходів, що проводяться закладами охорони здоров'я, але, перш за все, від самої людини, від його усвідомленого ставлення до формування, зміцнення та збереження свого здоров'я, здоров'я членів сім'ї і особливо дітей.

Багато хто думає, що здоровим себе вважати може лише той, хто не має ніяких захворювань. Ця думка глибоко помилково. Здоров'я людини - динамічний стан, процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя.

Відповідно до сучасних уявлень, здоров'я людини визначається гармонійністю його фізичного розвитку, хорошим функціональним станом організму і, перш за все, резервними можливостями серцево-судинної системи, стійкістю до дії несприятливих чинників. Не випадково в останні роки зростає інтерес до питань, пов'язаних зі зміцненням здоров'я, все більше і більше людей, дотримуючись порад фахівців, присвячують своє дозвілля туризму, занять фізкультурою, спортом, роботи на садовій ділянці.

Велике значення у вирішенні цих завдань мають гігієнічні фактори і природні сили природи. Гігієну справедливо вважають попереджувальним медициною, на відміну від лікувальної медицини, завданням якої є лікування хворих і відновлення їх працездатності. Гігієна вивчає зв'язок і взаємодія між людиною і навколишньою його зовнішнім середовищем, а також вплив зовнішнього середовища (природних, побутових, виробничих і соціальних факторів) на організм людини. На підставі цього гігієна розробляє нормативи і санітарні заходи щодо створення найбільш сприятливих умов різній життя і діяльності людини. Серед численних гігієнічних заходів, які здійснювалися на різних етапах розвитку людського суспільства, велике місце займали фізичні вправи і спорт, а також загартовування як засіб фізичного виховання міцних і здорових людей.

Рівновага між організмом і зовнішнім середовищем - необхідна умова існування людини і збереження його здоров'я. При різких змінах зовнішнього середовища, до яких людина не може пристосуватися, ця рівновага порушується, в результаті чого можуть виникнути різні захворювання.

Гігієна є основою профілактики захворювань, яка здійснюється шляхом широкої системи соціально-економічних, медико-санітарних і громадських заходів щодо охорони здоров'я людей.

Глава 1. Гігієнічні основи фізичної культури. Особиста гігієна

Правила і норми поведінки людини в особистому житті і праці, спрямовані на збереження і зміцнення його здоров'я, становлять основу особистої гігієни людини. Особиста гігієна передбачає встановлення гігієнічного способу життя, основами якого є розпорядок дня з розумним поєднанням праці та відпочинку, з використанням занять фізичними вправами і спортом, гігієна тіла (догляд за шкірою, порожниною рота, волоссям і т. П.), Раціонально збалансоване харчування, гігієна сну, одягу, взуття. Всі ці правила і норми поведінки повинні виконуватися з урахуванням стану здоров'я, віку, професії і індивідуальних особливостей людини.

Людина, що не дотримується норм особистої гігієни, завдає шкоди не тільки своєму здоров'ю, а й здоров'ю оточуючих, тому в корені неправильно думку деяких людей, які вважають, що дотримання правил особистої гігієни - приватна справа кожної людини.

У збереженні здоров'я важливу роль відіграє добре продуманий і виконаний режим дня. Для розуміння важливості режиму слід дещо розширити поняття про деякі біологічних явищах. Факти дивовижною узгодженості між різними предметами і явищами в природі здавна вражали людей, залучаючи їх увагу. Всі явища, що відбуваються у всесвіті: обертання планет навколо сонця, чергування пір року, морські припливи і відливи, зміни температури води, повітря і багато інших - протікають ритмічно, за певними законами, впливаючи на життя тваринного і рослинного світу.

Людина є органічною частиною природи і може жити і діяти в навколишньому середовищі, лише активно взаємодіючи з нею. Організм і середовище невіддільні одна від одної і є одним цілим.

Зміни в навколишньому середовищі ведуть до виникнення біологічних закономірностей, що мають величезне значення в процесі пристосування організму людини до різних умов життя і діяльності. Таким чином, стає зрозумілим, чому в організмі людини і тварин все фізіологічні процеси протікають ритмічно. До простих прикладів фізіологічних ритмів відносяться ритм неспання і сну, річний ритм активного життя і сплячки у тварин, ритм дихання, серцевих скорочень і т. Д.

Дослідженнями було встановлено, що температура тіла людини до вечора підвищується, а вранці стає нижче. Змінюється певною послідовності і вміст хімічних речовин в крові. Сила м'язів днем ​​максимальна, а вранці і до ночі зменшується.

Організм людини добре пристосований до ритмічності природних явищ, чергуванню пір року, зміни дня і ночі. Ритм у трудовій діяльності, навчанні, життя фізіологічно необхідний людині. Це забезпечує високу працездатність і хороше здоров'я. Зміни сформованого ритму людина відчуває відразу - він швидше втомлюється.

Вплив ритму на роботу мозку полягає в тому, що ритмічна робота призводить до вироблення динамічного стереотипу, який являє собою систему чергуються умовних рефлексів. Ця система умовних рефлексів, закріплюючись, значно полегшує організму його роботу. Видатний російський фізіолог А. А. Ухтомський вказав, що заданий ритм при повторенні посилюється нервовими центрами, починає здійснюватися без вольових зусиль і труднощів, тобто автоматизується. Таким чином, в корі мозку виникає динамічний стереотип, підтримка якого вимагає все меншої напруги.

Академік І. П. Павлов надавав величезного значення ритму в роботі і строго дотримувався його протягом усього життя. У бесідах з учнями він неодноразово говорив, що немає нічого більш владного в житті людського організму, ніж ритм, що будь-яка функція, особливо вегетативна, має постійну схильність переходити на нав'язаний їй ритм.

1.1. Режим дня займаються фізичною культурою і спортом

Визначити режим, однаковий для всіх займаються фізичною культурою і спортом, неможливо, але є загальні фізіологічні та гігієнічні положення, на основі яких спортсмену слід встановити особистий режим відповідно до своїх особливостей і можливостей і строго дотримуватися його.

Якщо спортсмен дотримується раціонального режиму, у нього виробляються і закріплюються корисні умовні рефлекси. Наприклад, якщо спортсмен харчується щодня в одні й ті ж години, у нього виробляється відповідний міцний умовний рефлекс на час прийому їжі. Діяльність системи травлення нормалізується, стає найбільш ефективною. Коли наближається час прийому їжі, в організмі починають діяти травні залози, виділяючи необхідні для перетравлення їжі соки. Спортсмен з апетитом з'їдає їжу, яка добре і швидко перетравлюється і відмінно засвоюється організмом.

Фактор часу як умовний подразник має величезне значення не тільки в зовнішньо вираженому загальному поведінці людини, але і в протіканні складних внутрішніх біохімічних процесів.

Порушення режиму нерідко призводять до зниження працездатності, поганого самопочуття, знижують спортивні результати, скорочують «спортивне довголіття».

Спортсмену слід визначити для себе строгий розпорядок дня, в якому повинно бути зазначено час підйому і зарядки, сніданку, обідньої перерви, повернення з навчання, прийому їжі, відпочинку, спортивних занять, домашньої роботи, вечірньої прогулянки, відходу до сну і т. Д.

Підтримка ритмічного режиму життєдіяльності - одна з найважливіших умов економною і високопродуктивної роботи організму. Такий режим сприяє завчасної налаштування організму і його систем на майбутню діяльність, яка здійснюється за механізмом умовного рефлексу на час.

Основні правила організації розпорядку дня:

- підйом в один і той же час;

- виконання ранкової гігієнічної гімнастики і водних процедур;

- прийом їжі в одні і ті ж години не менше 3 разів на день (краще 4 рази на день);

Кінець ознайомчого уривка

СПОДОБАЛАСЯ КНИГА?

Гігієна фізичної культури і спорту
Ця книга коштує менше ніж чашка кави!
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ