Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Оцінка запасів родовища корисних копалин. Ліцензія на надра.

  1. Категорії запасів твердих корисних копалин
  2. Ціна на геологорозвідувальні та пошуково-оціночні роботи. Тверді корисні копалини

Для визначення капіталомісткості бізнес проекту і рентабельності виробництва по освоєнню родовища корисних копалин і розробки кар'єру, а також для визначення розміру платежів за користування надрами, приватному інвесторові на початковому етапі освоєння необхідно провести оцінку запасів надр родовища

Для визначення капіталомісткості бізнес проекту і рентабельності виробництва по освоєнню родовища корисних копалин і розробки кар'єру, а також для визначення розміру платежів за користування надрами, приватному інвесторові на початковому етапі освоєння необхідно провести оцінку запасів надр родовища.

Оцінка запасів проводиться фахівцями геологами і маркшейдерами на основі проведених геологорозвідувальних робіт , топографічної (маркшейдерської) зйомки , Даних геофізичних досліджень, лабораторних аналізів і камеральної обробки отриманих даних.
В результаті проведеної роботи складається звіт з оцінки запасів, який проходить перевірку в Державній комісії по запасах Міністерства природних ресурсів з видачею протоколу про затвердження запасів родовища. Затверджений звіт також направляється в Росгеолфонд і територіальний фонд геологічної інформації.

Запаси родовищ загальнопоширених корисних копалин, таких як пісок, щебінь, ПГС, гіпс, глини, вапняки підраховують в основному методом геологічних розрізів або методом експлуатаційних блоків.

Запаси корисних копалин - це кількість запасів в надрах, певне в ході геологорозвідувальних робіт на родовищі. Запаси корисних копалин поділяються на геологічні та видобувні. Геологічними запасами вважається встановлене і оцінене загальна кількість корисних копалин, що знаходиться в надрах. До вилученими запасами відноситься тільки та частина запасів, яку можливо отримати з надр на момент оцінки запасів за умови, що дана робота економічно вигідна при поточних цінах на копалини і технологічно здійсненна з урахуванням дотримання вимог з охорони надр і навколишнього середовища.

Категорії запасів твердих корисних копалин


За ступенем вивченості запаси родовища твердих корисних копалин поділяються за категорією розвідані -А, В, С; попередньо вивчені - С2, прогнозні ресурси - Р1, Р2, Р3.

Запаси категорій А, В, С1 відносяться до розвіданими, запаси С2 - до попередньо оціненим. Прогнозні ресурси твердих корисних копалин поділяються за ступенем їх обгрунтування на категорії Р1, Р2 і Р3. Найбільш детально вивчають запаси категорій А та В контур запасів категорії А визначається відповідно до вимоги кондицій по свердловинах або гірничих виробках. При цьому необхідно виявити розміри, форму і умови залягання тіл корисних копалин; оконтурити всередині їх безрудні і некондиційні ділянки.
Кондиції - це зібрання техніко-економічні вимог до корисних копалин, умов гірничо-геологічних гідрогеологічних виробок, при дотриманні яких з урахуванням використання сучасних методів і технологій видобутку і переробки можна підрахувати балансові запаси корисних копалин його технологічні властивості, інженерно-гідрогеологічні та інші умови з детальністю, необхідною для складання проекту розробки родовища.

Від розглянутих запасів категорій В та С1 принципово відрізняються попередньо оцінені запаси категорії С2.

Їх контур визначають на підставі одиничних рудопродуктівних свердловин, гірничих виробок і оголень з урахуванням геофізичних і геохімічних даних, з використанням методу екстраполяції. Якість і технологічні властивості корисних копалин виділяють за результатами дослідження лабораторних робіт.
В інженерній компанії АІС ви можете не тільки замовити як окремі види робіт, такі як геологорозвідка і перевірка наявні даних по розвідці проведеної в попередні періоди, так і повний комплекс пошуково-оціночних робіт починаючи з отримання ліцензії, написання проекту по ГРР, проведення повномасштабного геологорозвідувального буріння , геофізичних досліджень і, нарешті, проведення процедури оцінки і підрахунку запасів по категорії в, С1 і С2 родовища з супроводом проходження експертизи звіту в ТКЗ МПР. фахівці компанії готові провести камеральну обробку отриманих матеріалів відповідно до проекту геологорозвідувальних робіт , Розробку ТЕО розвідувальних кондицій, складання геологічного звіту з геологічного вивчення надр з підрахунком запасів. Ми працюємо по всьому Північно-Заходу. Термін виготовлення звіту з пошуку і оцінці запасів становить від до 1 до 3-х місяців в залежності від площі родовища, категорії запасів і вихідних даних для складання звіту.

Ціна на геологорозвідувальні та пошуково-оціночні роботи. Тверді корисні копалини

Найменування і характеристика роботи

Од. вим.

Вартість, руб

Аналіз геологічних і гідрогеологічних карт, архівних матеріалів фонду геологічної інформації з метою попередньої оцінки запасів цікавить ділянки робіт. Складання попереднього геологічного звіту з характеристиками ділянки. послуга від 35000 Отримання ліцензії на геологічне вивчення твердих корисних копалин. послуга оот 150 000 Геологорозвідувальні роботи на родовищі. Буріння геологорозвідувальних свердловин з проведенням аналізу грунту і побудовою геологічного розрізу пог. м. від 1200 Буріння геологорозвідувальних свердловин по гранітам і іншим твердим породам з використанням алмазного буріння пог. м. від 5000 Складання проекту геологорозвідувальних робіт послуга від 250 000 Оцінка та підрахунок запасів твердих корисних копалин. Складання геологічного звіту з оцінки запасів і постановка запасів на баланс послуга від 350 000 Складання проекту освоєння лісів (Проект ПОЛ) послуга від 80 000 Складання проекту розробки родовища і видобутку надр послуга від 600 000