Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Основи розробки нафтових і газових родовищ

 1. Особливості систем розробки нафтових і газових пластів
 2. Бурові установки для розробки нафтових та газових родовищ
 3. Розвідка нафтових і газових родовищ
 4. Методи розвідки нафтових і газових родовищ
 5. Нові технології розвідки нафтових і газових родовищ на виставці
 6. Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ
 7. Нафтові і газові родовища
 8. Завдання геології і розвідки нафтових і газових родовищ
 9. Нові технології розвідки нафтових і газових родовищ на виставці
 10. Особливості розвідки газових і газоконденсатних родовищ
 11. Способи розвідки і видобутку газових і газоконденсатних родовищ
 12. Особливості вилучення газового або газоконденсатного сировини з покладів
 13. Газоконденсат при розвідці газових і газоконденсатних родовищ

Видобуток корисних копалин, в тому числі і вуглеводнів і супутніх газів - комплексна задача. Видобуток копалин (наприклад, нафтових і газових родовищ) включає в себе всі етапи виробництва, від геофізичних методів дослідження грунту з метою виявлення поклади до фасування та доставки очищеного продукту до споживача.

Основи розробки нафтових і газових родовищ - один з головних предметів в галузевих вищих навчальних закладах, а одержувані знання - фундамент подальшого ефективного виробництва на всіх його рівнях.

Перекачування енергоресурсів з пласта до забою - головний етап видобутку. Для забезпечення дотримання всіх норм розробки свердловин слід дотримуватися суворої послідовності і правильної технології способів і методів.

Особливості систем розробки нафтових і газових пластів

Основи розробки нафтових і газових родовищ визначають, які саме чинники більш інших впливають на ефективність і безпеку вилучення корисної копалини:

 • відповідна послідовність підключення потрібних систем оснащення;

 • професіоналізм розробника сітки точок буріння і точність наданої йому інформації;

 • дотримання приписаних темпів інтеграції різних технічних складових, відповідальних за створення оптимальних умов для підйому сировини;

 • застосування сучасних і обґрунтованих методів збереження тиску та інших показників;

 • особливості обраної технології використання енергії пласта.

Одним з початкових етапів розробки, до якого варто підходити з усією серйозністю, є проектування сітки свердловин.

Бурові мають різне призначення не тільки безпосередньо з видобутку, але і в підтримці цього процесу, а також подачі води.

Між двома свердловинами повинна бути витримана певна відстань, значення якого змінюється в залежності від особливостей ґрунту, глибини залягання ресурсів і багатьох інших факторів.

Найчастіше сітка створюється шляхом тріангуляції, причому розмір складових фігур може варіюватися без особливих обмежень.

Причина вибору саме трикутної структури - можливість встановити на 15% більше свердловин, ніж в разі прямокутного розташування.

Особливу трудомісткість являє формування систем, в яких існують кілька рівневі поклади.

Бурові установки для розробки нафтових та газових родовищ

У будь-якому випадку важливими компонентами розрахунку успіху розміщення бурових є:

 • геолого-морфологічні, фізичні та геологічні характеристики конкретної області;

 • метод, яким буде здійснюватися розробка і технологія для подальшої експлуатації, включаючи специфіку обладнання;

 • склад, фізичні та хімічні властивості енергоресурсу, а також водоносного пласта;

 • процентне співвідношення елементів в видобутої емульсії;

 • режим пластів нафти, газу та інших залягають в області корисних копалин.

Основи розробки нафтових і газових родовищ - багатогранна тема, в якій необхідно орієнтуватися всім здобувачам.

Для того щоб знайти надійних постачальників обладнання та ознайомитися з новими методами вилучення ресурсів, правильним рішенням стане відвідування міжнародної виставки «Нафтогаз», яка щорічно проводиться в ЦВК «Експоцентр».

Розвідка нафтових і газових родовищ

Найбільш швидко і ефективно видобувається нафта після того, як для її видобутку та вилучення з глибин родовища стали застосовувати спеціальні установки для буріння свердловин.

Тому основною метою пошуково-розвідувальних робіт вважається визначення та виявлення запасів існуючих вуглеводнів, а також розвідка нафтових і газових родовищ і покладів.

Методи розвідки нафтових і газових родовищ

Як правило, під час пошуково-розвідувальних робіт використовуються наступні методи:

 • геологічні;
 • геофізичні;
 • гідрогеохімічні;
 • буріння свердловин з подальшим їх дослідженням і вивченням.

Відзначимо, що природний газ і вуглеводні входять до переліку основних і головних корисних копалин, які людина використовує з давніх часів.

На початкових етапах фахівці геологічних служб виїжджають в досліджуваний район для проведення геологічних зйомок з подальшим здійсненням польових робіт. У цей період вони займаються вивченням пластів гірських порід, їх складу, а також кута нахилу.

Для проведення аналітичних робіт корінних порід риються спеціальні шурфи, глибина яких становить близько 3 см.

У свою чергу, щоб отримати більш масштабну картину про породах, які залягають набагато глибше, буряться картіровочние свердловини, чия глибина становить близько 600м. Далі проводиться обробка зібраних матеріалів і складання геологічного розрізу місцевості.

Варто зауважити, що в розробці нафтових свердловин геологічна карта - необхідна складова, яка є проекцією гірських виходів на денну поверхню.

Однак якою б точною була геологічна зйомка місцевості, вона дає лише загальне уявлення про верхній будові гірської породи. Тому, щоб отримати більш точну інформацію про надра, застосовують геофізичні методики дослідження.

До геофізичних методикам розвідки нафтових і газових родовищ відносять:

 1. Сейсморозвідку. Вона заснована на залежності сили тяжіння поверхні планети і від щільності гірських порід, оскільки ті, які насичені нафтою або газом, мають меншу щільність, ніж ті, в яких є вода.

 2. Електророзвідки, яка ґрунтується на принципах електропровідності різних гірських порід.

 3. Магниторазведку, що має на увазі різні рівні магнітної проникності гірських порід.

Розвідка нафтових і газових родовищ і покладів, а також проведення ряду робіт для спорудження свердловин використовуються не тільки з метою видобутку корисних копалин, а й для подальшого оконтуривания покладів, а також для визначення рівня залягання і потужності пластів, необхідних в майбутньому газу і вуглеводнів.

Нові технології розвідки нафтових і газових родовищ на виставці

Виставка «Нафтогаз» - одна з провідних експозицій, які організовує і проводить на своїй території Центральний виставковий комплекс «Експоцентр».

Під час проведення галузевого заходу освячуються питання:

 • поточного стану та подальшого розвитку нафтогазового комплексу Російської Федерації;

 • перспективи міжнародного співробітництва;

 • презентація передових технологій для видобутку «чорного золота», а також обліку та контролю енергоносіїв.

Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ

На сьогоднішній день геологія і розвідка нафтових і газових родовищ є досить актуальною сферою діяльності, залишати яку в стороні просто не можна.

Жодне з існуючих родовищ не є нескінченним, кожне з них рано чи пізно вичерпає свої ресурси, і на зміну їм обов'язково повинні прийти нові - це цілком закономірний факт. І тільки заздалегідь прикладені до цього зусилля дозволять отримати в потрібний момент ці додаткові родовища - сперечатися з цим фактом не доводиться.

Пошуком родовищ займаються фахівці, адже існують певні ознаки, які можуть свідчити про наявність в надрах нафти, а крім того, в пошуках допомагає і сучасне обладнання.

Саме геологія і розвідка нафтових і газових родовищ дозволяє людям отримати можливість використання надр в майбутньому, і саме її методи дозволяють знайти місце, де буде доцільно створювати свердловину.

Нафтові і газові родовища

Що стосується питань створення свердловин - їх цілі та призначення можуть бути дуже різними. Якщо є родовище, повністю підготовлене до розробки і повноцінно розвідане, то тут створюють експлуатаційну свердловину.

Якщо розглядати категорію експлуатаційних свердловин, то варто відзначити, що в цій категорії виявляться не тільки ті з них, що використовуються при викачуванні з надр газу і нафти, тобто видобувні. Сюди ж відносяться і ті свердловини, що забезпечують повноцінну і ефективну розробку того чи іншого родовища, і це нагнітальні і оціночні свердловини, а також наглядові.

Нагнітальні об'єкти використовуються для подачі різних середовищ в експлуатаційний пласт, щоб підтримувати необхідний пластовий тиск. Оціночні використовуються для вивчення ступеня виробленості пластів і режиму роботи, для створення схем розробки. Спостережні об'єкти створюються для контролю над розробкою та її режимом в рамках даного родовища.

Завдання геології і розвідки нафтових і газових родовищ

В цілому геологія і розвідка нафтових і газових родовищ, так само як і експлуатаційне справу, не допускає використання однієї тільки свердловини, і, навіть якщо розглядати конструкцію експлуатаційного об'єкта даного типу, його конструкція буде багато в чому визначатися як кількістю додаткових свердловин, так і числом рядів спускаються труб, які направляються в свердловину в процесі буріння і цементуються там.

Обсадні труби спускаються в рамках таких рядів - для того щоб гирлі НЕ розмивало, використовується ряд під назвою напрямок, але він не єдиний.

Також використовується і обсадная проміжна колона, яких може бути і кілька, і вони дозволяють виключити ускладнення при переході буріння на нові інтервали. Якщо створюється однотипний варіант в твердій породі, присутність цієї колони зовсім не обов'язково.

Якщо є необхідність кріплення нестійких верхніх інтервалів, а також при необхідності ізоляції тих горизонтів, що містять грунтові води, встановлюється так званий кондуктор, який виявляється актуальним також при установці противикидних обладнання на гирлі.

Крім того, необхідно відзначити присутність такого елемента, як сама експлуатаційна колона, яка необхідна для отримання на поверхню газу або нафти, для ізоляції горизонтів. Колона експлуатації завжди доповнюється поруч робочих елементів, спеціальної заколонних і колоною оснащенням.

Вкрай рідко можна бачити одноколонні свердловини, де є тільки експлуатаційна колона, при наявності однієї експлуатаційної і однієї проміжної колони об'єкт називають двоколонним і так далі.

Як розвідка, так і створення або експлуатація свердловин стають зовсім не найпростішим завданням, тут необхідний високий професіоналізм і розуміння роботи в усіх її аспектах. Особливі складнощі можуть виникнути при спробах роботи з новими технологіями або новітнім обладнанням - адже навіть вийти на такі буває зовсім не просто, не кажучи вже про вивчення можливостей їх експлуатації.

Нові технології розвідки нафтових і газових родовищ на виставці

На щастя, долучитися до професійного колі і вивчити все необхідне в деталях сьогодні зовсім не складно: спеціально для цього проводяться профільні виставки, які проходять в ЦВК «Експоцентр», залучаючи масу відвідувачів.

Саме тут можна з легкістю знайти нове обладнання і технології, а крім того, розширити коло професійних знайомств, обзавестися клієнтами і партнерами.

Не варто випускати настільки корисних і зручних можливостей, які можуть дати новий поштовх до розвитку бізнесу, адже навіть найбільші промисловці не пропускають ці виставки. Тим більше що квитки на такі заходи обходяться зовсім не дорого, а купити їх можна навіть через інтернет.

Особливості розвідки газових і газоконденсатних родовищ

Пошуково-розвідувальні роботи проводяться на території потенційно насичених ресурсами зон для того щоб підтвердити наявність і оцінити параметри пластів і згодом їх розробити.

Особливості розвідки газових і газоконденсатних родовищ грунтуються на розміщенні вуглеводнів з певних гомологічних рядів в різних агрегатних станах в глибоких шарах земної кори.

Видобуток корисних копалин, в тому числі і вуглеводнів і супутніх газів - комплексна задача

Способи розвідки і видобутку газових і газоконденсатних родовищ

Фазові стану вуглеводнів безпосередньо впливають на спосіб видобутку. Більшість методів розвідки застосовні як для нафти, так і для газу:

Більшість методів розвідки застосовні як для нафти, так і для газу:

Після досліджень пробуривают свердловини, які також піддаються оцінці (каротаж, термометричні, радіометричні й акустичні методи).

Результат первинної розвідки - визначення поточних і перспективних колекторських властивостей нафтогазоносних пластів. При подальшій експлуатації мережі свердловин оцінка стану ресурсів проводиться регулярно в міру необхідності.

Особливості вилучення газового або газоконденсатного сировини з покладів

Витяг сировини з покладів класифікується за трьома параметрами:

 1. Період видобутку. Наростаюча - супроводжується розбурювання і облаштуванням родовища. Постійна - триває до тих пір, поки це економічно обгрунтовано, а ефективність вилучення сировини залишається стабільною.

  На даному етапі нарощуються потужності компресорних станцій, і проводиться подальша розвідка для визначення доцільності використання бурових установок.

  Падаюча видобуток в газовому режимі відрізняється постійним числом експлуатованих джерел, в водонапорном - кількість свердловин знижується.

 2. Впливають параметри - кількість газу, що видобувається, шельфові тиск, число і дебіт свердловин.

 3. Готовність до розробки і ступінь виснаження. Дослідна експлуатація відрізняється від промислової одночасної доразработки свердловини і паралельної видобутком сировини.

 4. Третій параметр - використовувана при розробці технологія. Приклад, компресорна технологія.

Газоконденсат при розвідці газових і газоконденсатних родовищ

Газоконденсат (суміш пропану, пропілену, изобутана і бутиленов, які переходять з газоподібного стану в рідке під тиском) - продукт розробки нафтових свердловин або самостійне сировину, що залягають в насичених ресурсами областях.

Характеристики:

 • низька щільність;

 • висока точка кипіння до 250о С;

 • мінімум 5 молекул вуглецю в молекулі (С5Н12 і вище);

 • газовий фактор 1400-12500 м3 \ м3;

 • питома вага в атмосфері 0,74-0,78 г / м3;

 • додаткові включення - N2, CO2, H2S, He, Ar.

Газовий конденсат після переробки використовується в якості моторного палива і застосовується в хімічній промисловості.

Особливість видобутку «природного газоліну» - використовувана система підтримки пластового тиску (закачування води або круговий процес).

На етапі розвідки розробка родовищ планується з урахуванням постійного кількості нагнітальних і видобувних свердловин.

Також важливо враховувати можливість випадання конденсату в пласті, стовбурі свердловин при зниженні тиску і температур, багатофазні емульсії, як фактора для застосування високих технологій відділення «білої нафти».

Сучасні технології розвідки газових і газоконденсатних родовищ демонструються на виставці «Нафтогаз» в ЦВК Експоцентр.

Читайте інші наші статті:

Охорона навколишнього середовища при експлуатації газових родовищ
інгібітори корозії
Установки і ізоляційні матеріали для захисту від корозії