Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Генеральні плани промислових підприємств: Навчальний посібник

  1. Халтуріна Л.В. Генеральні плани промислових підприємств: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ,...

Читальна зала ->

Халтуріна Л.В. Генеральні плани промислових підприємств: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. - 56 с.

Завантажити повний текст Завантажити повний текст

Вступ 1 Загальні положення проектування 2 Розміщення підприємств 3 Основні принципи формування генерального плану. Розміщення будівель і споруд 4 Транспорт промислових підприємств. В'їзди, дороги, проїзди 5 Благоустрій території 6 Вертикальне планування 7 Інженерні комунікації 8 Техніко-економічні показники генерального плану 9 Креслення генеральних планів 10 Рекомендації щодо виконання креслення генерального плану в курсовому і дипломному проектах Додаток А Умовні графічні зображення на кресленнях генеральних планів Додаток Б Роза вітрів додаток В Схеми генеральних планів підприємств Література Навчальний посібник призначений для студентів будівельних спеціальностей, які вивчають розділ "Генер альні плани промислових підприємств "в складі дисципліни" Архітектура цивільних і промислових будівель ", а також для студентів небудівельних спеціальностей, які вивчають дисципліну" Основи промислового будівництва ". Посібник містить систематизовані і викладені в доступній і зрозумілій формі дані з проектування генеральних планів промислових підприємств. Матеріал викладено відповідно до рекомендацій СНиП II-89-80 * і іншими нормативними документами, чинними на момент видання. При написанні посібника використані матеріали, викладені в навчальній і довідковій літературі, список якої представлений в кінці посібника. Прийнята структура побудови та порядок викладу матеріалу роблять можливим використання допомоги студентами як для вивчення теоретичних питань, що стосуються генеральних планів промислових підприємств, так і для проектування генерального плану в складі курсового проекту "Промислова будівля" і дипломного проекту. Посібник складається з десяти розділів і трьох додатків. У розділах 1-8 викладено теоретичні основи планування, забудови та благоустрою території промислових підприємств. У розділі 9 дано зміст і короткий опис основних креслень генеральних планів, які виконуються в реальному проектуванні. Розділ 10 містить рекомендації щодо виконання креслення генерального плану і написання відповідного розділу пояснювальної записки в курсовому і дипломному проектах. Допомога при виконанні навчальних проектів може надати довідковий матеріал, представлений в додатках А і Б. У додатку В наведені схеми генеральних планів різних підприємств. Посібник містить ілюстрації, призначені для кращого сприйняття і розуміння викладеного матеріалу.

Читальна зала


Дякуємо за підтримку

інтернет-магазин VARDO.RU ( двері Китай ). Якщо Ви займаєтеся ремонтом або будівництвом будинку, то тут можна придбати двері з оптимальним співвідношенням ціни і якості. Великий асортимент дверей економ класу.