Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Теоретичні моделі попиту на гроші

 1. Кількісна теорія попиту на гроші
 2. Кейнсіанська модель попиту на гроші
 3. Сучасна теорія попиту на гроші

Попит на гроші - це потреба в певному запасі грошей. Він визначається як кількість платіжних засобів, які населення і фірми хочуть тримати в ліквідній формі, тобто в формі готівки і чекових депозитів.

Кількісна теорія попиту на гроші

Сучасне трактування кількісної теорії заснована на рівнянні обміну, сформульованого американським економістом І. Фішером:

MV = PY,

де М - кількість грошей в обігу;

V - швидкість обігу грошей; Р - рівень цін (індекс цін);

Y - реальний обсяг виробництва.

Звідси випливає, що попит на гроші визначається за формулою:

M ^ PY / V.

З даного рівняння можна зробити висновок, що величина попиту на гроші залежить від таких факторів:

 1. абсолютного рівня цін. За інших рівних умов чим вище рівень цін, тим вище попит на гроші, і навпаки;
 2. рівня реального обсягу виробництва. У міру його зростання підвищуються реальні доходи населення, отже, людям потрібно більше грошей на здійснення більшої кількості угод;
 3. швидкості обігу грошей. Отже, всі фактори, що впливають на швидкість обігу грошей, будуть впливати і на попит на гроші.

Кейнсіанська модель попиту на гроші

Дж. Кейнс виділяв три мотиви, що визначають попит на гроші:

 1. трансакційний мотив зберігання грошей, оскільки гроші потрібні для поточного придбання товарів і послуг;
 2. мотив обережності виникає тому, що людям доводиться стикатися з непередбаченими платежами, для чого у них повинен бути певний запас грошей;
 3. спекулятивний мотив - мотив зберігання грошей, що виникає з бажання уникнути втрат капіталу, викликаних збереженням активів у формі цінних паперів в періоди очікуваного підвищення норм позичкового відсотка.

Отже, класична теорія пов'язує попит на гроші головним чином з доходом. Кейнсіанці основним фактором попиту на гроші вважають процентну ставку.

Сучасна теорія попиту на гроші

У сучасному трактуванні попит на гроші залежить від таких факторів:

 1. номінального поточного доходу;
 2. накопиченого багатства;
 3. відсотка доходу по акціях, облігаціях;
 4. процентної ставки по депозитах;
 5. наявності інфляції;
 6. змін в очікуваннях: песимістичний прогноз щодо майбутньої економічної ситуації стимулює зростання попиту на гроші, при оптимістичному прогнозі попит на гроші впаде.

T. Maкeeвa

"Теоретичні моделі попиту на гроші" і інші матеріали по темі "Макроекономіка"

Теоретичні моделі попиту на гроші і інші  матеріали по темі Макроекономіка

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва