Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Відображення взаємозаліків в 1С бухгалтерія

Облік взаємних заліків в 1С бухгалтерія

У програмному рішенні 1С бухгалтерія передбачена можливість для відображення взаємних заліків. Взаємний залік (взаємозалік) є одним з варіантів відображення в звітності актуального на даний момент стану розрахунків між постачальником і одержувачем. Перед тим, як провести взаємний залік, обидві сторони погоджують і підписують акт взаємозаліку.

Для кращого розуміння цієї схеми розглянемо приклад.

Компанія-покупець уклала договір з постачальником на придбання кабелів. Згідно з угодою, кабелі були поставлені в зазначені терміни і в повному обсязі. До того моменту, коли компанії вирішили провести взаємний залік, підійшов термін сплати за договором за поставлену продукцію. Склавши і підписавши акт звірки, обидві сторони провели взаємний залік. Як відобразити це в рішенні 1С бухгалтерія 8.3?

Перший крок - це формування акту звірки. Згідно розглянутому вище прикладу, придбана продукція (кабелі) була закуплена на загальну суму 117 тисяч 8 рублів 80 копійок, при цьому товар був поставлений в повному обсязі в обумовлений термін. Однак оплата товару покупцем проведена не була.

Для того щоб перевірити заборгованість, слід звернутися до звітності і перевірити обороти і сальдо до того, як буде формуватися акт звірки взаємних розрахунків. Щоб викликати звітність, слід перейти в меню Звітів і далі - до підрозділу «Стандартизована звітність». Приклад документа наведено на ілюстрації нижче.

Приклад документа наведено на ілюстрації нижче

При вивченні наявних відомостей можна зробити висновок, що на кінець березня поточного року за покупцем числиться заборгованість перед постачальником на загальну суму 117 тисяч 8 рублів 80 копійок.

Щоб проконтролювати можливу заборгованість постачальника перед покупцем, слід також переглянути звітність за рахунком 62 (див. Приклад на ілюстрації нижче).

Далі необхідно сформувати акт звірки. Даний документ, створюваний і заповнюється в 1С бухгалтерія, не формує ніяких проводок.

Розглянемо більш докладно процес формування документа. Щоб створити даний документ, необхідно перейти в меню покупок, далі - в підрозділ «Розрахунки», і далі - в меню «Акти звірки» і натиснути »Сформувати».

На Рис. 3 показаний зразок заповнення шапки нового документа, а також розділу «Рахунки обліку». При заповненні цих розділів необхідно прописати такі відомості:

 1. дата формування акту;
 2. повна назва компанії-постачальника (вибирається з довідника);
 3. період, за який виконується звірка розрахунків;
 4. валюту звірки;
 5. поле «Договір» заповнювати не потрібно, оскільки даний документ буде формуватися відразу по всіх договорах, вже укладеними з цим постачальником.

Також на вкладці «Рахунок обліку» необхідно зняти галочки з усіх номерів рахунків, крім номерів 60 і 62.

Далі слід перейти на закладку «Додатково» і вказати наступні дані:

 1. П.І.Б. уповноваженого представника фірми, який підпише акт;
 2. П.І.Б. уповноваженого представника контрагента, який підпише акт з боку постачальника.

Також необхідно встановити галочки в розділах:

 • «Розділити за договорами» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб всі дані по взаємному заліку поділялися за окремими договорами з постачальником;
 • «Вивести повні найменування» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб при виведенні на друк заголовки документів відображалися повністю;
 • «Вивести рахунки-фактури» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб при виведенні на друк відомості про рахунках-фактурах виводилися за всіма документами.

«Розділити за договорами» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб всі дані по взаємному заліку поділялися за окремими договорами з постачальником;  «Вивести повні найменування» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб при виведенні на друк заголовки документів відображалися повністю;  «Вивести рахунки-фактури» - в тому випадку, якщо потрібно, щоб при виведенні на друк відомості про рахунках-фактурах виводилися за всіма документами

На Рис. 4 показаний приклад заповнення даних, перерахованих вище.

Далі необхідно заповнити вкладки з даними, наданими постачальником і покупцем (див. Рис. 5 і 6). Порядок дій наступний:

 1. натиснути «Заповнити», щоб відомості в табличні розділи документа були проставлені автоматично;
 2. перевірити автоматично підставлені відомості згідно з раніше переглянутих відомостями по рахунках 60 і 62 (див. рис. 2);
 3. провести новий документ.

2);  провести новий документ

Далі необхідно провести операцію за погодженням складеного акта. Для цього у знову сформованому і заповненому акті слід встановити галочку в пункті «Погоджено» (див. Приклад на Рис. 7). Це не сформує ніяких проводок, однак дозволить захистити внесені в документ дані від змін з обох сторін.

При необхідності можна вивести на друк готовий бланк документа, натиснувши «Друк» (див. Приклад на ілюстрації нижче).

Наступний крок - необхідно провести в 1С бухгалтерія облік заборгованості. З цією метою формується документ «Коригування заборгованості», проведення якого тягне за собою формування певних проводок.

Формування даного документа проводиться з меню покупок, підрозділ «Розрахунки з постачальниками \ покупцями».

Приклад заповнення даних в шапці нового документа наведено на Рис. 9. Необхідно вказати наступні дані:

 1. тип проведеної операції - залік заборгованості;
 2. валюта розрахунків (в розглянутому прикладі - рубль);
 3. дату формування документа;
 4. найменування постачальника (вибрати з відповідного довідника).

тип проведеної операції - залік заборгованості;  валюта розрахунків (в розглянутому прикладі - рубль);  дату формування документа;  найменування постачальника (вибрати з відповідного довідника)

Вкладка «Заборгованість» заповнюється із зазначенням наступних даних:

 1. сума боргу;
 2. рахунок, по якому створилася заборгованість.

Приклад заповнення даної вкладки наведено на Рис. 10.

Після заповнення слід натиснути «Зберегти» і закрити документ.

Після заповнення слід натиснути «Зберегти» і закрити документ

На Рис. 11 показані дані, які відображаються при заповненні розділу «Заборгованість перед покупцем»: сума заборгованості, а також рахунок, по якому створилася заборгованість.

11 показані дані, які відображаються при заповненні розділу «Заборгованість перед покупцем»: сума заборгованості, а також рахунок, по якому створилася заборгованість

Щоб переглянути дані за підсумками проведення нового документа, слід натиснути кнопку «Дебет \ Кредит». Приклад результату наведено на Рис. 12.

12

Також можна сформувати бланк для друку, натиснувши кнопку «Акт взаємного заліку», див. Приклад нижче.

Приклад нижче