Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Гряде автоматизація аудиту

ІС

Аудит як вид діяльності і сегмент ринку в нашій країні ще зовсім молодий (особливо в порівнянні з бухгалтерським обліком) - йому не виповнилося й двох десятків років. Однак швидкий розвиток даної галузі (збільшення числа компаній, їх укрупнення, розширення спектра надаваних ними послуг і т. П.), Стрімке зростання законодавчої і нормативної бази, а також майже суцільна автоматизація об'єкта, що підлягає контролю аудиторами (бухгалтерського і податкового обліку), змусили кілька років тому фахівців задуматися про автоматизацію і цієї сфери. І ось на виставці "Бухгалтерський облік і аудит" в нинішньому році ми змогли побачити розробки вже чотирьох компаній (див. Таблицю), а "Лабораторія аудиту" (www.docaudit.ru) висловлювала готовність надати аудиторським фірмам свої послуги по впровадженню будь-якого з цих продуктів. Давайте подивимося, що ж сьогодні пропонує цей молодий сегмент ринку ІС.

У чому, власне, проблема?

Діяльність аудиторської компанії - не найпростіший об'єкт автоматизації, тут чимало особливостей і проблем; деякі з них можуть ускладнювати роботу фірми, але в той же час робити бажаної і навіть необхідної автоматизацію ряду процедур і бізнес-процесів. Про це охоче говорили представники компаній - розробників аудиторського ПО. "Протягом декількох років йде процес укрупнення аудиторських фірм, в тому числі за рахунок об'єднання і створення регіональної мережі, - сказав Андрій Кушнарьов, керівник компанії" Майстер-Софт ". - У ньому беруть участь як дрібні і середні, так і вельми солідні аудиторські компанії. В результаті укрупнення бізнесу виникає необхідність більше уваги приділяти управлінського обліку, аналізу зайнятості співробітників, вироблення і закріплення єдиної методики проведення аудиту, підвищенню внутрішнього контролю якості ".

Більшість аудиторів і не підозрює,

що існує програмне забезпечення саме для аудиту

Своїм поглядом на завдання і проблеми підвищення якості та автоматизації аудиту поділилася і провідний експерт напрямку "Аудит" консалтингової групи "Термика" Євгенія Смирнова: "Особливістю російської аудиторської галузі є те, що часто компанії середнього і великого бізнесу використовують для проведення процедур по суті слабо підготовлені кадри. Керівництво конкретної перевіркою, як і її планування, безумовно, завжди здійснюється кваліфікованим (атестованим) фахівцем, виконавцями ж, як правило, є асистенти аудиторів. Найчастіше це випускники вузів, які мають бухгалтерсько-аудиторські спеціальності, або ж студенти останніх курсів. У малих компаніях перевірку найчастіше проводять самі аудитори. Однак компанії настільки різного масштабу стикаються з одними і тими ж проблемами, а саме: велика і складна нормативна база аудиту, відсутність єдиного підходу до проведення перевірки та, як наслідок, різнотипні результати перевірки ділянок обліку і складність систематизації цих результатів під час підготовки висновку.

+ Складність вирішення перерахованих проблем за допомогою спеціалізованого ПЗ полягає в тому, що забезпечення доступу до інформаційно-довідкових систем зовсім не рівносильно систематизації нормативної інформації, необхідної аудитору для перевірки. Йому потрібна спеціалізована система, добірка інформації в якій повинна проводитися фахівцями-методологами і яку слід безперервно актуалізувати. Сьогодні такої інформаційної системи на російському ринку немає * 1.

_____

* 1 Правда, деякі розробники ставлять під сумнів необхідність такої ІС. - Прим. ред.

+ Друга проблема - забезпечення єдиного підходу різних фахівців до перевірки - ще більш складна для реалізації. Адже щоб змусити і досвідчених аудиторів, і студентів працювати за єдиною методикою, вона повинна бути універсальною, тобто. Е. Зрозумілою, зручною і придатною, як то кажуть, на всі випадки життя ".

Куди будемо розвиватися?

Майже всі розробники ПЗ для аудиторів називають однією з найближчих перспектив перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і збільшення обсягу аудиторських послуг в цій галузі. Крім того, як вважає Розана Уразова, керівник відділу методології аудиту фірми AuditNET, гряде також посилення внутрішньо фірмового і зовнішнього контролю якості послуг, що надаються, розширення спектру консалтингових послуг, наприклад, в області внутрішнього аудиту, а Євгенія Смирнова з "терміки" передбачає зміну ролі аудиту: все частіше він буде виступати не як інструмент допомоги для бухгалтерії підприємства, а як засіб контролю з боку інвесторів, акціонерів і власників. На її думку, ринок аудиторсько-консалтингових послуг перетворюється в такий спосіб:

- великі міжнародні аудиторські фірми, що займають на ринках багатьох країн світу домінуючі позиції, займуть настільки ж міцне становище і на російському ринку;

- великі російські аудиторські фірми або стануть партнерами міжнародних аудиторських фірм, або будуть поглинені ними;

- самостійні російські аудиторські компанії будуть мати можливість обслуговувати в основному тільки підприємства середнього і малого бізнесу.

"З цього випливає, що російським розробникам ПО для аудиторів має сенс орієнтуватися саме на середні і малі аудиторські компанії", - вважає пані Смирнова.

Однією з тенденцій в сегменті спеціалізованого ПЗ є розвиток систем проведення аудиторської перевірки як головної складової аудиту, а також автоматизація аналітичних процедур і чітке документування аудиту.

А що на ринку сьогодні?

Ситуація серед користувачів. "Досвід нашої фірми в проведенні семінарів для аудиторів Далекого Сходу і півдня Росії показав, що ринок ПЗ для аудиту в регіонах практично порожній, - каже Євген Гольдберг, генеральний директор фірми" Гольдберг-Аудит ". - Більшість аудиторів і не підозрюють, що існує програмне забезпечення саме для аудиту. У столиці становище не набагато краще ". За оцінкою Андрія Горемикін, директора департаменту ПО компанії AuditNET, не більше 20% аудиторських фірм придбали на цей момент будь-яку тиражованих систему автоматизації. "А використовують її в реальній роботі лише близько половини з них, - вважає він. - Ще приблизно 10% частину своїх бізнес-процесів автоматизують за допомогою систем управління проектами, документообігу, CRM і т. Д. Найчастіше рішення такого роду називають власними системами автоматизації, хоча по-справжньому таких власних систем - одиниці. Решта 70% аудиторських компаній поки для своїх завдань застосовують стандартні офісні пакети. У регіонах інтерес до готових систем автоматизації аудиту вище, ніж в Москві, де більше власних розробок ".

Новинки розробників. Як же відповідають на ці вимоги постачальники програмного забезпечення?

"Термика" (www.termika.ru). На виставці компанія представила версію 2.2 пакета "ЕкспрессАудіт: ПРОФ". Його особливістю є те, що поряд з автоматизацією саме аудиторської перевірки система пропонує готову методику "ЕкспрессАудіт", розроблену групою аудиторів-методологів і побудовану на загальноприйнятій практиці проведення загальних аудиту з урахуванням вимог федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності. Тим самим повністю усуваються проблеми, пов'язані з відсутністю спеціалізованих ІС для аудиторів і єдиного підходу до перевірки. В "ЕкспрессАудіт: ПРОФ" перевірка проводиться в автоматизованому режимі відповідно до закладеної універсальної методикою. "Однак останнім часом, - підкреслила Євгенія Смирнова, - найцікавішими впровадженнями ми вважаємо ті, що були виконані у співпраці з великими неаудіоторскімі компаніями, що здобувають програмний комплекс" ЕкспрессАудіт: ПРОФ "з метою внутрішнього аудиту - точніше, для перевірки достовірності бухгалтерської звітності.

І хоча ми відкрито не позиціонуємо свій продукт як повністю задовольняє потребам служб внутрішнього аудиту, але на конкретних прикладах переконалися в ефективності використання нашої системи в якості, наприклад, інструменту перевірки звітності дочірніх організацій для підприємств холдингового типу або ж для перевірки окремих ділянок бухгалтерського обліку великих компаній ".

Крім того, "Термика" здійснює і інформаційну підтримку бухгалтерського обліку, а також внутрішнього і зовнішнього аудиту (електронні бібліотеки бухгалтера і аудитора, що містять добірку електронних видань з фінансово-економічної тематики).

AuditNET (www.auditnet.ru). "До цих пір наша розробка залишається єдиною системою, що дозволяє провести комплексну автоматизацію всієї діяльності аудиторсько-консалтингової компанії, - зазначив Андрій Горемикін. - Вона була першою системою на ринку, яка мала можливість настройки під методику і технологію проведення аудиту, першою системою, що включає модулі з проведення вибіркових досліджень і фінансового аналізу.

+ Наші нововведення у внедренческой області - це саме впровадження як таке, оскільки до нас ніхто з учасників ринку по-справжньому професійно цим не займався. Проекти впровадження AuditNET можна розділити на три групи:

- впровадження системи, що супроводжується створенням додаткових модулів і функціональних блоків, що припускає адаптацію системи до прийнятої у користувача технології роботи і методикам проведення аудиту (розраховане на великі компанії);

- впровадження системи, яка передбачає настройку (саме настройку, але не адаптацію!) Системи під конкретну методику роботи;

- впровадження стандартної конфігурації системи, яка передбачає "підстроювання" користувача під неї ".

"Гольберг-Софт" (www.audit.ru). "Нова версія AuditXP" Комплекс Аудит 2006 ", як і попередня версія (2005), орієнтована на міжнародні стандарти, - розповів виконавчий директор фірми Олександр Орлов. - Оскільки федеральні стандарти є майже дослівним перекладом міжнародних, то у нас чимало нових користувачів на Україні, в Казахстані, в Естонії. Що стосується модулів програми і налаштувань, то однією з ключових особливостей нашого ПО є те, що при впровадженні воно не вимагає ніяких доопрацювань, т. Е. Для придбання товару користувач може просто встановити його на свій комп'ютер і почати працювати. Зі своєї практики ми знаємо, що більшість аудиторів навіть не читає керівництво користувача - їм все зрозуміло і так ".

"Майстер-Софт" (www.audit-soft.ru). Власне, продукт "IT Audit: Аудитор" сам поки є новинкою на ринку ПЗ. "Як правило, нашими клієнтами стають дві категорії користувачів, -говорить Андрій Кушнарьов. - По-перше, аудиторські фірми та індивідуальні аудитори, яким необхідна відпрацьована технологія аудиту з можливістю невеликої індивідуальної настройки; по-друге, аудиторські фірми, які використовують програму в якості конструктора для адаптації її функцій до існуючої технології аудиту (що, звичайно, пов'язане з додатковими витратами і вимагає більш високої кваліфікації).

+ Основні переваги пакету "IT Audit: Аудитор" полягають в створенні програми-конструктора, що дозволяє аудитору реалізувати в ньому свою методику аудиту, а також в тому, що програма може працювати з імпортованими даними бухгалтерського обліку клієнта. На квітень - травень 2006 р (до кінця сезону активної роботи аудиторів) ми плануємо випуск нової версії нашого продукту, в яку увійде модуль управлінського обліку; крім того, в цій версії буде розширено функціонал з обліку зайнятості працівників, спрощені процедура створення проекту і настройка прав доступу користувачів, а також удосконалено порядок підготовки альтернативної звітності і т. д. ".

аудиторський ПО

Коло розробників ПЗ для аудиту не такий широкий, як для бухгалтерських та управлінських систем. Але і за те небагато час, що розвивається даний сегмент, тут вдалося зробити чимало: вже пройдено шлях від інформаційно-довідкових баз даних, забезпечених шаблонами документів, до систем, що допомагають керувати діяльністю аудиторської фірми. Творці цих ІС можуть розходитися в думках щодо необхідності того чи іншого функціоналу, обсягу налаштувань або глибини адаптації систем до вимог клієнтів, але практично всі сходяться в одному: мабуть, єдине, що на сьогоднішній день неможливо автоматизувати повністю, - це прийняття аудитором рішення за результатами перевірки. Як підкреслив Андрій Горемикін, поки "немає можливості надати користувачеві алгоритми прийняття рішення, що враховують всі обставини, в яких ці рішення приймаються, і головне з цих обставин, невід'ємне і неминуче для діяльності аудитора як такої, - недостатність інформації". Як у пісні співається: "А мені знову чогось не вистачає +" А де інтуїція?

Версія для друку

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

У чому, власне, проблема?
Куди будемо розвиватися?
А що на ринку сьогодні?
Як же відповідають на ці вимоги постачальники програмного забезпечення?
Як у пісні співається: "А мені знову чогось не вистачає +" А де інтуїція?