Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Вісник ІШ ДВФУ

  1. Н.П. Романовський, Т.В. Селіванова
  2. Петрофизическое обгрунтування методів дистанційного моніторингу просування вогневого вибою при видобутку...
  3. Petro-physical substantiation of the remote sensing techniques for fire face advance when extracting fossil fuels

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОФІЗИКА

Н.П. Романовський, Т.В. Селіванова

РОМАНОВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - доктор геолого-мінералогічних наук, професор, дійсний член Російської академії природничих наук, головний науковий співробітник (Інститут тектоніки і геофізики ім. Ю.А. Косигіна ДВО РАН, Хабаровськ).
СЕЛІВАНОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології, геофізики і геоекології Інженерної школи (Далекосхідний федеральний університет, Владивосток). E-mail: [email protected]

Петрофизическое обгрунтування методів дистанційного моніторингу просування вогневого вибою при видобутку горючих корисних копалин

Підвищення конкурентоспроможності енерговиробництва обумовлює впровадження нових технологій, заснованих на спалюванні корисних горючих копалин в природних умовах залягання. Впровадження углеенергетіческіх комплексів нового покоління неможливо без подальшої розробки методів дистанційного моніторингу просування вогневого фронту при керованому спалюванні вугільного пласта. З огляду на, що в процесі термічного впливу вугільна маса і її мінеральна складова зазнають значних фізико-хімічні перетворення, автори припускають доцільність застосування методів польової геофізики для дистанційного моніторингу розвитку вогневого фронту по простяганню пласта. Для обгрунтування можливості застосування геофізичних методів необхідно виконати петрофізичні дослідження термохімічно змінених вугільних пластів і вміщуючих порід.

Ключові слова: вугілля, петрофізики, магнітні властивості, електричні властивості, термічна дія.

Petro-physical substantiation of the remote sensing techniques for fire face advance when extracting fossil fuels

Nikolay P.Romanovskiy Doctor of Geological and Mineralogical Science, Professor, Chief Research Scientist, YA Kosygin Institute of Tectonic, FEB RAS, Khabarovsk, Russia; Tatyana V.Selivanova, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor, Department of Geology, Geophysics and Geoecology, School of Engineering, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.

The competitiveness in the energy industries entails the promotion of new techniques based on burning the fossil fuels in the natural conditions of their deposits. The promotion of new innovative power complexes is impossible without further developments of remote sensing techniques forflame front advance with the controlled burning of underground coal seam. Taking into account that, in the course of thermal action, the coal mass and its mineral compound undergo considerable physicochemical transformations, the authors consider the methods of field geophysics efficient for the remote testing of flame front along the entire seam. To justify the possibility of the application of geophysical methods, petro-physical investigations into the coal seams and the rocks within that underwent the thermochemical transformations should be carried out.

Key words: coal, petro-physics, magnetic, electrical properties, thermal activity.

Завантажити статтю в форматі PDF (завантажити Adobe Acrobat Reader )