Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Професійний бакалавр

 1. ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ
 2. ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ
 3. ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Директор програми:  Dr

Директор програми:
Dr.oec., Ассоц.проф. Вікторія Рященко
Директор програми:  Dr [email protected]

 • Період навчання: очна форма - 4 роки; заочна форма - 4,5 роки
 • Присвоюється ступінь: професійний бакалавр з підприємницької діяльності
 • Кваліфікація: Керівник підприємства

ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ

2016/2017

Здійснювана в ISMA професійна бакалаврська навчальна програма «Управління підприємницькою діяльністю» з привласнюється кваліфікацією «Керівник підприємства» повністю відповідає вимогам «Положень про державному стандарті вищої професійної освіти другого рівня», Правила Кабінету Міністрів №512 від 26 серпня 2014 року і стандарту професії керівника підприємства / заступника керівника підприємства.

Підготувати висококваліфікованих, інноваційно думаючих і конкурентоспроможних керівників і бізнес-лідерів, які володіють здібностями вирішення сучасних проблем бізнесу в умовах динамічно розвивається конкурентного глобального ринку, підприємницьким мисленням, здатні створювати і успішно управляти власними підприємствами різних галузей або займати керівні посади на вже існуючих підприємствах, несучи при цьому соціальну відповідальність. Справжня місія досягається за допомогою інтелектуального і практичного міждисциплінарного підходу до обученію.Міссія навчальної програми

Підготовка студентів для заняття керівних посад і побудови кар'єри в сфері бізнесу, громадських та некомерційних організаціях, для відкриття свого дела.Цель навчальної програми

Завдання навчальної програми:

 • Надати конкурентоспроможне вищу професійну освіту (професійна кваліфікація п'ятого рівня, 6 рівень EKI) в галузі управління підприємницькою діяльністю і підготувати фахівців з високим потенціалом продуктивності як на Латвійському, так і на глобальному ринках праці;
 • Сприяти високій якості навчання і практики в сфері ділового адміністрування за допомогою формування і зміцнення аналітичних та лідерських навичок, а також навичок вирішення проблем;
 • Дати студентам всебічні знання, практичні навички та розуміння закономірностей сучасного економічного розвитку, зв'язку інновацій з підприємницькою діяльністю, процесів в різних галузях народного господарства, державного і громадського управління та інших процесів, що відносяться до підприємницької діяльності;
 • Розвинути у студентів навички науково-дослідницької діяльності, аналітичного мислення, інноваційного мислення та креативності, навички комунікації, які дозволять випускникам стати творчими особистостями, успішно зайняти місце на Латвійському і глобальному ринках праці;
 • Сприяти розвитку освіти і досліджень в сфері управління підприємницькою діяльністю, одночасно зміцнюючи конкурентоспроможність Латвійського вищої освіти на міжнародному рівні;
 • Здійснити підготовку студентів для заняття керівних посад і побудови кар'єри в сфері бізнесу, громадських та некомерційних організаціях, для відкриття своєї справи, а також для подальшого навчання в магістратурі.

Випускник ISMA, освоїв професійну бакалаврську навчальну програму «Управління підприємницькою діяльністю», може:

 • Аналізувати та оцінювати міжнародну і місцеву економічне середовище, тенденції розвитку ринку товарів і послуг, конкурентну ситуацію і можливі дії конкурентів;
 • Розуміти логіку підприємницьких дій, застосовувати різні методи оцінки ефективності підприємницької діяльності та аналізу ділового середовища організації, здійснювати моделювання схем продуктивного процесу, розробку бізнес-планів підприємств, розуміти законодавчі основи підприємницької діяльності;
 • Оцінювати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища і їх вплив на підприємницьку діяльність, ідентифікувати можливості розвитку підприємницької діяльності на макро і мікрорівні;
 • Формулювати місію і бачення підприємства, розробляти стратегію розвитку підприємства, визначати стратегічні, тактичні й оперативні цілі діяльності підприємства;
 • Аналізувати та оцінювати показники економічної діяльності підприємства, планувати роботу підприємства, коригувати та вдосконалювати плани в динамічній економічному середовищі відповідно до поставлених цілей і ситуацією на ринку;
 • Керувати мультикультурним колективом працівників, здійснюючи комунікацію з працівниками підприємства з питань досягнення цілей і рішення задач;
 • Організовувати раціональну і узгоджену роботу структурних підрозділів підприємства, мотивувати працівників, контролювати виконання обов'язків підлеглим йому персоналом;
 • Керувати функціональними сферами діяльності підприємства: маркетинг, організація послуг, управління персоналом, фінанси, інформаційні системи менеджменту, логістика та ін. І контролювати діяльність в даних сферах;
 • Аналізувати та оцінювати діяльність підприємства і досягнуті результати, стежити за ходом досягнення цілей, забезпечувати досягнення цих цілей, приймати рішення і вносити зміни з метою оптимізації оперативної і стратегічної діяльності;
 • Визначати комерційні та фінансові ризики, аналізувати їх і здійснювати заходи щодо запобігання негативного впливу ризиків;
 • Представляти підприємство в угодах з іншими підприємствами, організаціями та установами, включаючи муніципальні і державні установи;
 • Забезпечувати відповідність роботи підприємства вимогам нормативних актів міжнародного законодавства і законодавства Латвійської Республіки з метою реалізації комерційної діяльності.

Кожному студенту надається можливість проходження оплачуваної практики на європейських підприємствах, а також навчання протягом 1 або 2 семестрів в зарубіжних університетах-партнерах ISMA в рамках програм обміну. ISMA також пропонує місця проходження практики на Латвійських підприємствах різної сфери діяльності. Багато студентів ISMA починають кар'єру в обраній професії вже під час навчання.

ISMA надає студентам можливість розробляти, розвивати і реалізовувати свою бізнес-ідею в бізнес інкубаторі , Отримуючи надані учасникам інкубатора переваги і підтримку.

ISMA надає студентам можливість розробляти, розвивати і реалізовувати свою бізнес-ідею в  бізнес інкубаторі  , Отримуючи надані учасникам інкубатора переваги і підтримку

Директор програми:
Dr.oec. Євгенія Дехтяр
Директор програми:  Dr [email protected]

 • Період навчання: очна форма - 4 роки; заочна форма - 4,5 роки
 • Присвоюється ступінь: професійний бакалавр з підприємницької діяльності
 • Кваліфікація: Керівник підприємницькою діяльністю в туризмі
  спеціалізації:
 • Менеджмент туризму та гостинності
 • Менеджмент оздоровчого туризму
 • Менеджмент ресторанного і клубного бізнесу
 • Сервіс та гостинність на круїзних судах
 • Цифрові технології в туризмі

ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ

2016/2017

Навчальна програма здійснюється у співпраці із зарубіжними партнерами

Здійснювана в ISMA професійна бакалаврська навчальна програма «Управління підприємницькою діяльністю в туризмі» з привласнюється кваліфікацією «Керівник підприємницькою діяльністю в туризмі» повністю відповідає вимогам «Положень про державному стандарті вищої професійної освіти другого рівня» Кабінету Міністрів №512 від 26 серпня 2014 року і стандарту професії керівника підприємства / заступника керівника підприємства.

Підготувати висококваліцірованних, інновативно думаючих і конкурентоспроможних керівників підприємницькою діяльністю в туризмі, які здатні засновувати і керувати новими, інноваційними та конкурентоспроможними на світовому ринку підприємствами або займати керівні посади на вже існуючих предпріятіях.Цель навчальної програми

  Завдання навчальної програми:
 • Надати конкурентне вищу професійну освіту (професійна кваліфікація п'ятого рівня, 6 рівень EKI) в галузі управління підприємницькою діяльністю в туризмі і підготувати фахівців галузі туризму з високим потенціалом продуктивності як на Латвійському, так і глобальному ринках праці.
 • Дати студентам всебічні знання, практичні навички та розуміння закономірностей сучасного економічного розвитку, зв'язку інновацій з підприємницькою діяльністю, процесів, що мають місце в галузі туризму та пов'язаних з нею галузях народного господарства, державного і громадського управління та інших процесів, що відносяться до підприємницької діяльності.
 • Розвинути у студентів навички науково-дослідницької діяльності, аналітичного мислення, інноваційного мислення та креативності, навички комунікації, які дозволять випускникам стати творчими особистостями, успішно зайняти місце на Латвійському і глобальному ринках праці.
 • Сприяти розвитку освіти і досліджень в сфері управління підприємницькою діяльністю в туризмі, одночасно зміцнюючи конкурентоспроможність Латвійського вищої освіти на міжнародному рівні.
  Випускник ISMA, освоїв професійну бакалаврську навчальну програму «Управління підприємницькою діяльністю в туризмі», може:
 • Аналізувати та оцінювати міжнародну і місцеву економічне середовище, тенденції розвитку ринку туризму, конкурентну ситуацію і можливі дії конкурентів;
 • Оцінювати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища і їх вплив на підприємницьку діяльність, ідентифікувати можливості розвитку підприємницької діяльності в туризмі в місцевому і міжнародному масштабі;
 • Формулювати місію і бачення підприємства, розробляти стратегію розвитку підприємства, визначати стратегічні, тактичні і опратівной мети діяльності підприємства;
 • Аналізувати та оцінювати показники економічної діяльності підприємства, планувати роботу підприємства, коригувати та вдосконалювати плани в динамічній економічному середовищі відповідно до поставлених цілей і ситуацією на ринку;
 • Керувати мультикультурним колективом працівників, здійснюючи комунікацію з працівниками підприємства з питань досягнення цілей і рішення задач;
 • Організовувати раціональну і узгоджену роботу структурних підрозділів підприємства, мотивувати працівників, контролювати виконання обов'язків підлеглим йому персоналом;
 • Керувати і контролювати функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг, організацію послуг, управління персоналом, фінансами, інформаційними системами менеджменту, логістику та ін .;
 • Аналізувати та оцінювати діяльність підприємства і досягнуті результати, стежити за ходом досягнення цілей, забезпечувати досягнення цих цілей, приймати рішення і вносити зміни з метою оптимізації оперативної і стратегічної діяльності;
 • Визначати комерційні та фінансові ризики, аналізувати їх і здійснювати заходи щодо запобігання негативного впливу ризиків;
 • Представляти підприємство в угодах з іншими підприємствами, організаціями та установами, включаючи муніципальні і державні установи;
 • Забезпечувати відповідність роботи підприємства вимогам нормативних актів міжнародного законодавства і законодавства Латвійської Республіки в галузі туризму та комерційної діяльності.

Кожному студенту надається можливість проходження оплачуваної практики на знаменитих курортах Європи (в Іспанії, Греції, Болгарії і в інших країнах), а також навчання протягом 1 або 2 семестрів в зарубіжних університетах-партнерах ISMA в рамках програм обміну. ISMA також пропонує місця проходження практики на Латвійських підприємствах туризму і гостинності. Багато студентів ISMA починають кар'єру в обраній професії вже під час навчання.

  Одночасно з навчальним процесом ISMA пропонує закінчити курси і отримати сертифікати, що забезпечить додаткову стабільність і надійність на ринку праці:
 • Консультант подорожей (турагент)
 • Організатор подорожей
 • екскурсовод
 • Спеціаліст глобальної системи резервування "AMADEUS"
 • Працівник служби прийому гостей (в готелях)
 • Спеціаліст з продажу в готельному бізнесі
 • Спеціаліст системи розміщення гостей "Hotelinco"
 • Бармен - офіціант
 • Помічник кухаря

У приміщеннях ISMA проводяться лабораторії, ігри по туризму, працює туристичний клуб і агентство.

У приміщеннях ISMA проводяться лабораторії, ігри по туризму, працює туристичний клуб і агентство

Директор програми:
Dr.sc.admin. Ольга Верденхофа
Директор програми:  Dr [email protected]

 • Період навчання: 4 роки; заочна форма - 4,5 роки
 • Присвоюється ступінь: професійний бакалавр з інформаційних систем
 • Кваліфікація: Системний аналітик

Професійна бакалаврська навчальна Інформаційні системи забезпечує академічну і професійну освіту в області комп'ютерних наук з кваліфікацією програміста і системного аналітика відповідно до вимог сучасного суспільства до висококваліфікованим фахівцям в області комп'ютерних технологій, забезпечує загальне фундаментальне університетську освіту і теоретичні основи для подальшого навчання за навчальними програмами магістерського рівня в різноманітних напрямках інформаційних техн ологі. Домінанта навчальної програми - штучні інтелектуальні системи та нанотехнології додатків інтелектуальних інформаційних систем.

  спеціалізації:
 • Телекомунікаційні системи
 • Адміністрування та безпека інформаційних систем
 • Інтелектуальні навчальні системи
 • Системи прикладного комп'ютерного моделювання
 • Обчислювальні системи прикладної електроніки
 • Веб-технології
 • Комп'ютерний дизайн та медіа технології

ЗВІТИ Про ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ

2013/2017

Навчальна програма Інформаційні системи забезпечує загальну теоретичну підготовку в області інформаційних систем, програмування, мережевих комп'ютерних технологій, сучасних технологій, природничих наук і управління. Ця програма навчання пов'язана з соціологією і социометрическими дослідженнями, комп'ютерним моделюванням і науковим прогнозуванням різноманітних соціальних явищ, що необхідно для практичних задач прийняття управлінських рішень. Комп'ютерне моделювання включає в себе важливі інструменти та ресурси для проведення наукових досліджень і вирішення проблем, а також потенціал наукового прогнозування.

Головний напрямок навчальної програми Інформаційні системи - розвиток інтелектуальних інформаційних систем, що в свою чергу передбачає створення комп'ютерних систем навчання, розвитку об'єктно-орієнтованих систем управління даними, експертних систем, нейромережевих самообучающихся комп'ютерних систем на основі моделювання функцій штучного інтелекту і його практичного застосування. Нанотехнології пристрої, як ключові елементи інтелектуальної системи, здатні ефективно розширити можливості інтелектуальних систем, як штучних, так і створених живою природою (в тому числі життєво важливих систем людини, наприклад, у сфері медицини при лікуванні невиліковних недуг, безпеки і т.д.)

Системний аналітик здатний проектувати і створювати на практиці необхідне споживачеві конкурентно здатне програмне забезпечення та комп'ютерні інформаційні системи, забезпечуючи їх необхідною документацією та професійним супроводом.