Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Аналіз фінансової стійкості підприємства

 1. Ви дізнаєтеся:
 2. Завдання аналізу фінансової стійкості організації
 3. Як легко контролювати фінансовий стан компанії
 4. Фактори, що впливають на фінансову стійкість компанії
 5. Як грамотно управляти витратами: кейс
 6. Типи фінансової стійкості підприємства
 7. Аналіз кредитоспроможності компанії
 8. Аналіз і оцінка фінансової стійкості організації
 9. висновок

Детально розглянемо, як проводиться аналіз фінансової стійкості, які коефіцієнти при цьому розраховуються.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке фінансова стійкість компанії.
 • Які існують типи фінансової стійкості.
 • Які фактори впливають на стійкість підприємства.
 • Які коефіцієнти розраховуються при аналізі фінансової стійкості підприємства.

Суть аналізу стійкості фінансового стану

аналіз фінансової стійкості оцінює роботу підприємства в довгостроковій перспективі. Якщо доходи компанії перевищують витрати, якщо компанія ефективно використовує свої кошти, має налагоджений механізм створення і реалізації товарів і послуг, то така компанія може вважатися фінансово стійкою.

Фінансовою стійкістю називають здатність компанії підтримувати безперебійну роботу за допомогою власних засобів і збалансованих фінансових потоків .

Завдання аналізу фінансової стійкості організації

У процесі аналізу фінансової стійкості підприємства вирішуються такі завдання:

 • Оцінюється платоспроможність і фінансова стійкість підприємства, виявляються порушення, аналізуються причини їх появи.
 • Розробляються рекомендації та шляхи поліпшення фінансової стійкості організації.
 • Підвищується ефективність використання ресурсів, стабілізується фінансова стійкість.
 • Складається прогноз фінансових результатів і стійкості в залежності від різних способів використання ресурсів.

Як легко контролювати фінансовий стан компанії

Як розрахувати точку беззбитковості і обчислити суму витрат на тиждень вперед, витративши всього 15 хвилин? Журнал «Комерційний Директор» ділиться корисним Лайфхак, який заощадить ваш час.

дізнатися лайфхак

Фактори, що впливають на фінансову стійкість компанії

На фінансову стійкість впливає безліч зовнішніх і внутрішніх факторів. До внутрішніх факторів можна віднести:

 • Виробничі витрати, співвідношення постійних і змінних витрат. Змінні витрати змінюються в залежності від обсягу продукції, що випускається. Це витрати на матеріали, сировину, електроенергію. Постійні витрати від роботи підприємства не залежать. Це витрати на оренду приміщень, відсотки за позиками, амортизація.
 • Ефективне управління активами. Компанія повинна мати на рахунках мінімально необхідну суму, щоб розплачуватися за поточними зобов'язаннями і підтримувати свою діяльність.
 • Ефективне управління фінансовими ресурсами. Чим більший капітал компанії, тим більш незалежною вона є. Значення має не тільки прибуток, але і її розподіл.
 • Управління позиковим капіталом. Збільшення суми залученого капіталу може на час збільшити фінансові можливості підприємства, однак з'являється ризик - необхідність розплачуватися за зобов'язаннями з відсотками. Для гарантії оплати за майбутнім зобов'язаннями на підприємстві створюються резерви.

Серед зовнішніх факторів, що впливають на стан фінансової стійкості підприємства, можна виділити політичну і економічну ситуацію в країні і світі, розмір інфляції, різні макроекономічні показники і конкурентну ситуацію на ринку.

Аналіз і оцінка фінансової стійкості зводяться до роботи з двома типами показників - абсолютними і відносними. Абсолютні показують, в якому стані знаходяться фінансові запаси підприємства, за допомогою яких джерел вони можуть поповнюватися. Відносні показники - це основа для аналітичної роботи. У цю групу входять коефіцієнти маневреності, забезпеченості, мобільності і т.д.

Як грамотно управляти витратами: кейс

Керівнику необхідно вміти управляти бюджетом своєї компанії. Редакція журналу «Комерційний Директор» склала детальний алгоритм для того, щоб навчиться грамотно управляти витратами і отримувати максимальну вигоду при найменших витратах.

дивитися кейс

Типи фінансової стійкості підприємства

Після проведеного аналізу показників фінансової стійкості, компанії може бути привласнений один з 4 типів:

 • Абсолютна. Компанія повністю незалежна від зовнішніх кредиторів і може розраховуватися з ними за допомогою власних засобів.
 • Нормальна. Крім власних коштів компанія може використовувати довгострокові позики. У фінансовому менеджменті даний тип стійкості оптимальний.
 • Нестійка. У компанії спостерігаються проблеми з платоспроможністю, їх можна вирішити. Можна збільшити власний капітал, оборотність коштів, зменшити дебіторську заборгованість.
 • Кризова. Компанія знаходиться в затяжній кризі, наступний крок - банкрутство . Необхідно знизити число запасів і підвищити джерела їх формування.

Необхідно знизити число запасів і підвищити джерела їх формування

Аналіз кредитоспроможності компанії

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства невіддільний від поняття кредитоспроможності. Даний аналіз дає інформацію про те, чи може компанія в повному обсязі і у встановлений термін платити за своїми зобов'язаннями, чи здатна вона в стислі терміни мобілізувати активи для оплати рахунків.

При цьому аналізі розраховуються 5 коефіцієнтів:

 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Ставлення фінансових активів до поточних зобов'язань.
 • Проміжний коефіцієнт покриття. З його допомогою аналізується здатність компанії погашати свої зобов'язання. Розраховується за формулою: К = (ДС + ДЗ) / КП (ДС - грошові кошти, ДЗ - дебіторська заборгованість, КП - короткострокові пасиви).
 • Коефіцієнт поточної ліквідності. Показує, чи може підприємство погасити короткострокові зобов'язання з допомогою оборотних коштів .
 • Коефіцієнт незалежності - відношення власних коштів до позикових.
 • Коефіцієнт рентабельності - прибуток, одержуваний підприємством на кожен витрачений рубль.

Аналіз і оцінка фінансової стійкості організації

Далі можна переходити безпосередньо до аналізу стійкості фінансового стану. Тут визначається тип (абсолютна, нормальна і т.д.), а також аналізуються наступні показники:

 • Коефіцієнт автономії. За допомогою даного показника визначається вага власного капіталу в загальній сумі активів за заданий період. Високий коефіцієнт говорить про те, що компанія фінансово стійка і практично не залежить від зовнішніх кредиторів. Мінімальне значення - 50-60%, у світовій практиці допускається зниження до 30-40%. Коефіцієнт автономії розраховується за формулою: Ка = СК / А (Ка - коефіцієнт автономії, СК - власний капітал, А - сума активів).
 • Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Розраховується за формулою: Кк = 1 - Ка (Кк - коефіцієнт концентрації, Ка - коефіцієнт автономії). В сумі коефіцієнт автономії і коефіцієнт концентрації позикового капіталу повинні скласти 100%. Чим вище рівень власного капіталу, тим охочіше кредитори дають компанії в борг у розрахунку, що зможуть повернути інвестиції за допомогою власних засобів підприємства.
 • Коефіцієнт фінансової залежності. Показник, зворотний коефіцієнту автономії. Розраховується за формулою: Кфз = О / А (Кфз - коефіцієнт фінансової залежності, О - зобов'язання, А - активи). Оптимальним вважається показник 0,5 - в цьому випадку компанія змогла домогтися рівного співвідношення власних і позикових коштів. Занадто низький показник говорить про зайвої обережності і втрачені можливості збільшення рентабельності. Занадто високою показник говорить про зайву залежності організації від позикового капіталу.
 • Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частка власних коштів спрямована на поточну діяльність компанії. Мінімального значення немає. Чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансова стійкість. Показник може бути розрахований за формулою: КМК = СОС / СК (КМК - коефіцієнт маневреності власного капіталу, СОС - власні оборотні кошти, СК - власний капітал).
 • Коефіцієнт мобільності оборотних коштів. За допомогою мобільних ресурсів можна протягом доби погасити непередбачені зобов'язання. Коефіцієнт мобільності показує, чи може підприємство вчасно платити за рахунками, виявляє надлишки грошових коштів, які можна використовувати для поліпшення роботи компанії. Розраховується за формулою: Кмос = (ДС + КВ) / ОА (Кмос - коефіцієнт мобільності оборотних коштів, ДС - грошові кошти, КВ - короткострокові фінансові вкладення, ОА - оборотні активи). Нормативним вважається значення Кмос від 0,10 до 0,20. Занадто мале значення показує, що підприємство може отримати касовий розрив - не зможе погасити несподіваний рахунок від контрагента. Перевищення нормативного значення показує, що підприємство неефективно використовує власні кошти.
 • Коефіцієнт капіталізації. Даний показник дозволяє оцінити достатність власного капіталу компанії для фінансування власної діяльності. Коефіцієнт капіталізації розраховується за формулою: Кк = ДО / (ДО + СК) (Кк - коефіцієнт капіталізації, ДО - довгострокові зобов'язання, СК - власний капітал). Чим вище коефіцієнт, тим нижче фінансова стійкість і вище залежність від позикових коштів. Високий показник капіталізації говорить про більш високої рентабельності власного капіталу.
 • Коефіцієнт покриття інвестицій (коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності). Показує, яка частка активів фінансується за допомогою власних засобів і довгострокових зобов'язань. Розраховується за формулою: КПІ = (СК + ДО) / А (КПІ - коефіцієнт покриття інвестицій, СК - власний капітал, ДО - довгострокові зобов'язання, А - загальна сума активів підприємства).
 • Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Показує, яких коштів у підприємства більше - власних чи позикових. При значенні коефіцієнта співвідношення більше одиниці, фірма залежить від залучених коштів. Для розрахунку можна використовувати одну з наступних формул: Кзіс = ЗО / СК або Кзіс = (ДЗО + КЗО) / СК (Кзіс - коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів, ЗО - позикові зобов'язання, СК - власний капітал, ДЗО, КЗО - довгострокові і Короткострокові зобов'язання.
 • Коефіцієнт покриття боргів. Зворотний показник коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів. Формула: Ксіз = СК / ЗО = СК / (ДЗО + КЗО) (Ксіз - коефіцієнт покриття зобов'язань, або відношення власних коштів до позикових).
 • Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами. Даний показник оцінює можливість фінансування поточної діяльності компанії за рахунок власних оборотних коштів. Для розрахунку коефіцієнта може використовуватися наступна формула: Ко = (СК - ВО) / ОА (Ко - коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, СК - власний капітал, ВО - необоротні активи, ОА - оборотні активи). Спочатку з власного капіталу віднімаються найменш ліквідні активи - необоротні. Вважається, що вони повинні фінансуватися за рахунок власного капіталу. Решти власного капіталу повинно вистачити для фінансування частини поточної діяльності компанії. Згідно з Розпорядженням Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) від 12.08.1994 №31-Р, нормальне значення даного показника становить близько 0,1.

висновок

Підприємство можна назвати фінансово стійким, якщо в будь-яких умовах і під впливом зовнішніх факторів воно може нормально функціонувати, погашати свої короткострокові і довгострокові зобов'язання і домагатися поставлених цілей. Показники фінансової стійкості розраховуються для довгострокової перспективи. Якщо необхідно оцінити роботу копанні в короткостроковій перспективі, тут в пріоритеті мобільність і платоспроможність.

Фінансова стійкість характеризує здатність підприємства підтримувати свою діяльність в нормі завдяки ефективній і збалансованій роботі з власними грошима і грошовими потоками .