Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

«ОНАХТ» • Факультет комп'ютерних систем і автоматизації


Факультет комп'ютерних систем і автоматизації проводить підготовку бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями:

1. «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЬЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітні програми:

  • Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації;
  • Комп'ютерно-інтегровані робототехнічні системи;
  • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
  • Робототехнічні системи зі штучним інтелектом.

2. «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Освітні програми:

  • Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням;
  • Електромеханіка.

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання на держбюджетній і контрактній основі. Для випускників коледжів і технікумів по обидва спеціальностями здійснюється підготовка бакалаврів за скороченими програмами як за денною, так і за заочною формою навчання.

Випускаючі кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) і електромеханіки і мехатроніки (ЕІМ) є одними з провідних на пострадянському просторі, мають багаторічну історію і авторитет в науковому світі.

Професорсько-викладацький склад факультету, що забезпечує навчальний процес, складається з висококваліфікованих фахівців, які ведуть актуальні наукові розробки та постійно підвищують кваліфікацію на передових промислових підприємствах. Навчальні плани щороку доповнюються новими дисциплінами, які відображають сучасні віяння в науці і техніці. Матеріально-технічна база постійно оновлюється сучасними програмними і технічними засобами, новітнім обладнанням. Це дозволяє передавати нашим студентам тільки актуальні знання.

Особливу увагу на факультеті приділяється співпраці з виробництвом, так як підготовка кваліфікованих фахівців за напрямами підготовки та спеціальностями факультету неможлива без належної практичної підготовки. Кафедри факультету мають зв'язки з багатьма підприємствами і компаніями, як в Україні, так і за кордоном. На ряді промислових підприємств існують філії наших кафедр. Постійними партнерами наших кафедр є Nibulon, S-Engineering, Siemens, Eaton-Moeller, Camozzi, Festo, Phoenix Contact, Schneider Electric, Microsoft, а також інші поважні компанії і люди.

Упроцесі навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» студенти вивчають різні технології виробництва, способи їх автоматизації, метрології та вимірювальну техніку, теорію управління і технічні засоби автоматизації, операційні системи і середовища, програмні додатки і мови програмування. Дізнаються основи моделювання, дослідження та проектування, монтажу та наладки, а також експлуатації автоматичних та автоматизованих інформаційно-керуючих систем і їх елементів, в тому числі комп'ютерних мереж та автоматизованих робочих місць (АРМ) для різних рівнів управління виробництвом. Вивчають методи і засоби управління економікою, менеджменту, бухгалтерії та інформаційного забезпечення підприємства, вирішення завдань оптимізації роботи різних служб і всього підприємства в цілому. В рамках освітньої програми «Комп'ютерно-інтегровані робототехнічні системи» в бакалавраті та «Робототехнічні системи зі штучним інтелектом» здійснюється вивчення, розробка та інтеграція робототехніки і пристроїв з штучним інтелектом в усі сфери діяльності людини. До послуг студентів найбільша в Україні лабораторія Мехатроніки і робототехніки, а також найбільший в Європі ФабЛаб.

У процесі навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти вивчають методи і засоби автоматичного контролю і керування електроприводами технологічного обладнання, електромеханічними і мехатронних системами, електропобутової техніки. Вчаться програмування мікропроцесорної техніки на мовах різного рівня, моделювання, дослідження та експлуатації сучасних електромеханічних і електроенергетичних систем в промисловості, будівництві, транспорті та в побуті.

Студенти факультету КС і А набувають серйозну інженерну та комп'ютерну підготовку, що робить їх провідними фахівцями. Наші випускники можуть працювати на будь-яких підприємствах, де застосовуються новітні технології автоматизації і управління технологічними та бізнес-процесами, в проектних організаціях по розробці систем автоматизації, електроприводу, робототехніки, в тому числі - в системі організації міського і залізничного електротранспорту, на суднах далекого плавання, в банках і офісах.

Наші постійні партнери, які забезпечують працевлаштування студентів: Siemens, Eaton (Moeller), S-Engineering, Нібулон, Миронівський хлібопродукт, Одеський припортовий завод, Інтерхім і багато інших.


ФАКУЛЬТЕТ Ксіа - ЦЕ ВДАЛА ІНВЕСТИЦІЯ В ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

Додаткову інформацію про факультет комп'ютерних систем та автоматизації можна знайти на web-сайті www.amir.onaft.edu.ua .