Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Автоматизація електронного документообігу

 1. Ефект від впровадження

В даний час електронний документообіг є дієвим засобом підвищення ефективності управління В даний час електронний документообіг є дієвим засобом підвищення ефективності управління. Автоматизація документообігу стає не просто засобом оптимізації внутрішніх процесів організації, а необхідністю. Класичний паперовий документообіг завжди має ряд недоліків: повільний пошук потрібного документа; складність контролю виконання документа і відстеження руху документа на етапах його життєвого циклу; складність отримання звіту про роботу з документами; тривалість узгодження документів та інші. Впровадження систем електронного документообігу допоможе позбутися від недоліків паперового документообігу і автоматизує бізнес-процеси, що відбуваються в організації.

Системи електронного документообігу (СЕД) дозволяють в комплексі вирішити завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:

 • централізоване безпечне зберігання документів, забезпечення конфіденційності документів;
 • оперативна робота з документами будь-яких типів з урахуванням прав користувачів;
 • колективна робота користувачів з документами з можливістю розгляду, узгодження, затвердження, виконання та контролю виконання;
 • автоматизована завантаження документів зі сканера, електронної пошти та інших додатків.
 • реєстрація вхідних, вихідних внутрішніх документів згідно ГСДОУ;
 • ведення реєстраційно-контрольних карток, номенклатури справ, журналів передачі, розсилка і контроль місцезнаходження документів і т.д .;
 • підтримка і контроль версій документів;
 • атрибутивний і повнотекстовий пошук документів за їх змістом;
 • маршрутизація документів, що настроюється по кожному виду документів;
 • підтримка процесів обробки документа на всіх стадіях життєвого циклу;
 • контроль і аналіз виконавської дисципліни;
 • аналіз бізнес-процесів організації;
 • і т.д.

Ефект від впровадження

При впровадженні системи електронного документообігу будуть досягнуті наступні цілі: При впровадженні системи електронного документообігу будуть досягнуті наступні цілі:

 1. Впорядкування і прискорення роботи секретаря - діловода за рахунок ведення діловодства в спеціалізованій програмі.
 2. Скорочення паперового документообігу за рахунок:
 • перекладу внутрішніх керуючих документів в електронний вигляд;
 • використання замість копій документів з резолюціями, видачі завдань в електронному вигляді з додатком посилань на електронні документи;
 • єдиного загальнодоступного сховища документів, що виключає необхідність їх копіювання для використання декількома співробітниками.
 • Посилення контролю за виконанням доручень за рахунок наявності повної інформації про видані кожному виконавцю завданнях з урахуванням термінів виконання і результатів виконання робіт і, як наслідок, підвищення виконавської дисципліни.
 • Раціональний розподіл навантаження на співробітників і прозорість їх роботи за рахунок аналізу виданих завдань і своєчасності їх виконання.
 • Скорочення часу на створення документів за рахунок використання типових шаблонів і раніше створених документів.
 • Скорочення часу на пошук документів за рахунок єдиного структурованого зберігання документів з можливістю пошуку по ключових полях (атрибутів документів) і тексту документів.
 • Прискорення документообігу за рахунок автоматичного переміщення документів між співробітниками, відсутність необхідності фізичного розмноження і переміщення паперових копій документів, можливості паралельної розсилки документа.
 • Скорочення втрат документів за рахунок зберігання документів в єдиному електронному архіві, ведення реєстраційних карток на існуючі паперові документи та зменшення руху паперових документів.
 • Забезпечення безпеки документів за рахунок виключення несанкціонованого доступу.
 • Зниження матеріальних витрат на папір і оргтехніку за рахунок скорочення паперового документообігу.
 • Зниження тимчасових витрат на обробку документів.
 • Накопичення корпоративних знань (зберігання історії листування, обґрунтування прийнятих рішень та інших документів), що дає можливість приймати рішення, засновані на минулому досвіді, уникати повторення помилок, також швидко навчати нових співробітників.
 • Полегшення виконання вимог серії стандартів ISO -9000.
 • Таким чином, ефект від впровадження системи електронного документообігу складається з прямого ефекту від впровадження системи, пов'язаний з економією коштів на матеріали і робочий час співробітників, і непрямий ефект, пов'язаний з поліпшенням управлінських процесів, як контроль виконавської дисципліни, можливість накопичення знань і т.д .

  Програмний продукт 1С: Документообіг 8

  Є питання? Телефонуйте (8362) 23-24-44.