Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

 • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
 • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
 • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
 • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

Аналіз обсягу виробництва продукції на підприємстві

 1. Для чого потрібен аналіз обсягу виробництва продукції
 2. Аналіз обсягу виробництва продукції
 3. Аналіз обсягів виробництва продукції і продажів

Обсяг виробництва - це показник, який має величезну значимість для бізнесменів. Люди, які відповідально ставляться до свого підприємству, обов'язково цікавляться, яким чином вираховуються обсяги виробництва і що можна взяти з цієї інформації. Крім того, важливо і своєчасно отримати відповідь на питання, як використовувати дані, які дозволяє отримати аналіз обсягу виробництва продукції. Про це та багато іншого йтиметься у цій статті.

Для чого потрібен аналіз обсягу виробництва продукції

Починаючи про це розмова, необхідно визначитися з основними поняттями. Отже, що ж таке обсяг виробництва? Це кількість промислового товару, виготовленого в певний часовий проміжок. Кількість цього товару може вимірюватися в різних показниках: літрах, кілограмах, метрах і т. Д. Такий аналіз динаміки обсягу виробництва продукції дає безліч корисної інформації для розвитку підприємства. Давайте розглянемо дві основні вигоди, які приносить дана процедура.

 • Аналіз обсягу виробництва і структури продукції, а також інших факторів важливий для самої організації. Показники, які отримані в результаті дослідження, дають велику інформацію, яка дозволяє приймати ключові для всього підприємства рішення. Це і стратегічне планування, і перспективи інвестування різних сфер, і можливість співпраці на договірній основі з іншими підприємствами.

 • Аналіз обсягу виробництва продукції є необхідною для перевірки його відповідності оптимальним показниками. Так, для промислових підприємств є такий критерій - «оптимальний обсяг виробництва». Фактично він відображає життєздатність організації, можливість її розвитку та виконання нею зобов'язань перед партнерами. Тут істотну роль при аналізі обсягу виробництва продукції відводять тому, чи дотримуються терміни, чи виконуються завдання, наскільки якісний товар і які витрати на виробництво.

Аналіз обсягу виробництва продукції часто необхідний різним державним структурам або інвесторам, щоб скласти об'єктивно представляти поточний стан справ на підприємстві. У зв'язку з цим, для бізнесменів особливо важливо приділяти пильну увагу тому, як оформляються різні податкові та інші документи, які відображають стан справ в організації.

При аналізі обсягу виробництва продукції використовують різні одиниці виміру. Найбільш популярні штучні обчислення або вимірювання маси або літражу. Маємо приклади застосування та показники праці або вартості, якщо це зручно. Що вони являють собою? Розберемося докладніше.

Обсяг виробництва - це показник, який має величезну значимість для бізнесменів

Вартісне вираження обсягу виробництва в аналізі - це вимір валових витрат. Що сюди прийнято включати? По-перше, трудомісткість, по-друге, ресурсомісткість, по-третє, прибутковість продукції.

Трудова оцінка обсягу виробництва в аналізі - це кількість годин, які працівники витратили, щоб зробити потрібну продукцію. Крім того, тут важливо враховувати і такі показники, як зарплата, незавершені вироби і т. Д. Навіщо потрібна трудова оцінка в аналізі? Як вона застосовується на практиці? Так само, як і вартісне вираження.

Але перевагу одного методу іншому викликано тим, що ціни на продукцію дуже часто можуть змінюватися через різних факторів. Це очевидний факт, що не потребує доведення. Щоб аналіз обсягу виробництва продукції був більш точним, доцільно застосовувати трудову оцінку. Часто вона виступає в якості альтернативного методу аналізу, але зустрічаються приклади і одночасного використання двох підходів, які доповнюють один одного, створюючи більш точну і детальну картину.

Що потрібно, щоб в процесі аналізу обсягу виробництва продукції обчислити об'єм виробництва в годиннику? Найбільш часто вживаним способом є наступний: обчислюється безліч товару одного типу на той час, який, згідно з нормами, необхідно затратити, щоб створити один виріб. Аналіз обсягу виробництва продукції може бути і більш поглибленим. Наприклад, часто є необхідність зіставити дані, які є за різні роки. Але тут є деякі складності - адже досить складно врахувати всі чинники, які впливали на виробництво в кожен конкретний період.

Одним з найбільш ефективних методів аналізу обсягу виробництва продукції є орієнтування на зарплату, вимір в ній. Це дозволяє врахувати такий важливий фактор, як кваліфікація персоналу. Зазвичай застосовується наступна формула: обчислюється безліч кількості виробленої продукції на той норматив зарплати, який відповідає одиниці товару.

Іноді аналіз обсягу виробництва продукції вимагає використання та інших показників. Наприклад, можуть бути необхідні відомості про динаміку відвантаження товарів, виявлення розбіжностей з планами і т. Д.

Трапляється і таке, що аналіз обсягу виробництва продукції вимагає обліку відомостей про процес реалізації готових товарів. Коли може знадобитися подібна статистика? Наприклад, якщо необхідно визначити, який відсоток виконання зобов'язань, взятих перед тими чи іншими партнерами.

Аналіз обсягу виробництва продукції

Аналіз обсягу виробництва продукції багато в чому заснований на розумінні того, що велика частина господарської діяльності має внутрішні взаємозв'язки у всіх своїх процесах. Не всі вони прямі і очевидні, але при поглибленому погляді їх взаємодія стає очевидним.

Як приклад можна згадати про те, що від величини прибутку безпосередньо залежить обсяг і структури здійснюваних продажів, а крім того - собівартість кожного виробу і його ціна при реалізації. Після таких очевидних показників в аналіз обсягу виробництва продукції включаються вже непрямі дані.

Цей тісний зв'язок дозволяє дивитися на картину в цілому як на ланцюжок причин і наслідків, які взаємно випливають одне з одного. Практично немає автономних явищ, які не були б наслідком якихось виробничих процесів і побічно не впливали б на них.

В даному випадку можна це проілюструвати на такому прикладі. Від чого залежать обсяги виробництва продукції? Зрозуміло, від налагоджених технологічних процесів, якості організації праці і т.д. Але сама по собі продуктивність - це не просто цифра, яка говорить про зростання або зменшення кількості створюваної продукції. Від продуктивності буде залежати собівартість товару, що як економічний показник починає довгий ланцюжок зв'язків з фінансовою статистикою підприємства .

Зрозуміло, якщо враховувати цей приклад, стає ясно, що немає автономних показників. Кожен з них - це наслідки якогось іншого процесу, впливаючи на який, можна поліпшити якість роботи підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції багато в чому орієнтований саме на це - виявити закономірності, визначити ті самі важелі, на які знадобиться натиснути, щоб отримати бажаний результат. Це означає масштабну роботу, в рамках якої обов'язково необхідно врахувати безліч нюансів, їх взаємозв'язків, причин і наслідків.

І тут ми підходимо до теми самого розділу. Таке комплексне дослідження і носить назву «факторний аналіз обсягу виробництва продукції».

Виділяють кілька типів факторного аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції:

 • Зворотний і прямий.

 • Одно- і багатоступінчастий.

 • Стохастичний і детермінований.

 • Перспективний (т. Е. Прогнозний) і ретроспективний (іншими словами, історичний).

Аналіз обсягу виробництва продукції:

Детермінований - дослідження факторів, які функціонально впливають на результат.

Стохастичний - вивчення факторів, які впливають на результат з певною ймовірністю.

Таким чином, при функціональної залежності можна стверджувати, що вплив на фактори обов'язково змінить результат, а ось при наявності стохастичною зв'язку це далеко не завжди так.

Чому так відбувається? Доброю ілюстрацією буде такий приклад: різні підприємства мають однакову кількість фондів, але це ніяк не позначається на продуктивності праці.

Прямий аналіз застосовує дедуктивний підхід, що переходить від загального до деталей.

Зворотний йде в протилежному напрямку - від розрізнених елементів до їх узагальнення.

Одноступінчатий передбачає дослідження факторів на одному рівні приблизно таким чином:

Рентабельність = прибуток / обсяг виробництва.

Багатоступінчастий ділить фактори на елементи, щоб вивчити їх детальніше:

Прибуток = обсяг продажів - витрати.

При цьому деталізація може поглиблюватися на багато рівнів, якщо потрібно виявити різні рівні залежності між факторами.

Статичний аналіз дозволяє виявити показники на конкретну дату.

Динамічний факторний аналіз обсягу виробництва продукції - дослідження різних факторів і їх взаємодію в динаміці.

Ретроспективний звертається до даних за минулі місяці, квартали, роки і т. Д.

Перспективний - це прогноз того, як будуть вести себе фактори через певний час.

Щоб провести факторний аналіз обсягу виробництва продукції, необхідно чітко визначитися, які фактори потрібно досліджувати і яка між ними зв'язок.

Найбільш поширений метод при факторному аналізі обсягу виробництва продукції - елімінування.

Елімінування - це дослідження з урахуванням тільки одного цікавить фактора, що виключає всі інші, що впливають на результат.

Суть даного підходу полягає в розумінні, що зміна одного фактора не залежить від іншого, а значить, їх можна вивчити окремо.

Аналіз обсягів виробництва продукції і продажів

Правильно організоване виробництво передбачає, що при мінімально вкладених зусиль за певний, максимально стислий час будуть отримані найбільш високі результати, зокрема, прибуток.

Чому ми не поділяємо аналіз обсягу виробництва продукції і продажів товарів на два ізольованих показника? Вся справа в тому, що вони настільки тісно пов'язані, що не можуть розглядатися окремо. Якщо попит на продукцію набагато більше, ніж виробнича потужність підприємства, то очевидно, що організації вигідніше працювати в повну силу, виробляючи максимум товарів. Але чим вище конкуренція, тим менше ставок робиться на обсяг. Швидше він сам буде залежати від того, які приблизно прогнозуються продажу, адже немає логіки в тому, щоб виробляти товарів більше, ніж можна реально продати.

До найбільш важливим завданням аналізу обсягу виробництва і продажів продукції зазвичай відносять:

 • Оцінку відповідності поточної динаміки виробництва і продажів показниками, які є в планах.

 • Виявлення чинників, які викликали невідповідність між запланованими показниками і поточним станом речей.

 • Виявлення резервів, які можуть сприяти зростанню рівня виробництва та обсягів продажів.

 • Розробку заходів, спрямованих на освоєння виявлених резервів.

На чому будується аналіз обсягу виробництва продукції? Джерел багато. Різні плани, графіки, а також відомості з бухгалтерії. Значну роль в аналізі обсягу виробництва продукції грає статистика. Враховуються дані зі складів і т. Д.

Аналіз обсягу виробництва продукції та динаміки товарів, як уже говорилося, може оперувати різними одиницями обчислення, від речових (в штуках, тоннах, упаковках) до умовних (ремонт і т. Д.), А також використовувати вартісні показники.

Вартісними показниками частіше віддають перевагу, але важливо враховувати, що вони повинні бути правильно інтерпретовані, адже на них діють такий фактор, як інфляція.

Обсяг виробництва і реалізації продукції (в тому числі надання послуг і т. Д.) - це найголовніший показник, який може ємко охарактеризувати діяльність підприємства. Тому аналізу цих явищ відводиться настільки велике значення. Адже важливо вже на етапах планування отримати уявлення про перспективи бізнесу, щоб уникнути промахів, які можуть мати самі негативні наслідки.

Аналіз обсягу виробництва продукції та її реалізації починається з того, що виробляються основні обчислення - індекси приросту і зростання. Відбувається дослідження динаміки продукції на ринку і її темпи виробництва. Обов'язковий етап - це порівняння результатів з тими, які заплановані, а також з результатами, які є за попередні періоди. Це дозволяє своєчасно визначити, що робота відповідає графіку або з якихось причин від нього відхиляється.

Не можна недооцінювати значущість продажів продукції, адже цей елемент пов'язує споживачів з тими, хто цей товар виробляє. Фактично, саме споживач є тим самим фактором, який впливає на попит, а попит вже визначає необхідні обсяги продажів, на які і дорівнюють при плануванні виробництва продукції. Обсяг продажів - дозволяє оцінити, чи виконала організація план і зобов'язання, взяті перед партнерами, а також - чи здатна вона забезпечувати споживачів в належному ступені певною продукцією.

Аналіз обсягу виробництва продукції та її продажу проводиться з різними інтервалами: місяць, квартал, півроку, рік. Регулярність таких аналізів дає більш точне уявлення про динаміку поточних процесів.

Слід зазначити, що аналіз обсягу виробництва продукції приносить подвійну користь: він не тільки дозволяє оцінити відповідність темпів планам, а й проаналізувати, наскільки якісно саме планування.

Результати аналізу обсягу виробництва продукції потрібно використовувати для регулярної коригування планових показників.

Щоб зробити аналіз обсягу виробництва продукції, організації потребують великого обсягу інформації про ринок, якій у них часто немає. Тому варто звернутися до професіоналів. Інформаційно-аналітична компанія «VVS» є однією з тих, що стояли біля витоків бізнесу по обробці та адаптації ринкової статистики, яка збирається федеральними відомствами.

Пропонуємо ознайомитися з підготовленими нашими фахівцями статистикою виробництва та базою підприємств, яка включають в себе повну інформацію про всі компанії Росії, які працюють в цікавому вам сегменті ринку.

дізнатись детальніше

Якість в нашій справі - це, в першу чергу, точність і повнота інформації. Коли ви приймаєте рішення на основі даних, які, м'яко кажучи, невірні, скільки будуть коштувати ваші втрати? Приймаючи важливі стратегічні рішення, необхідно спиратися тільки на достовірну статистичну інформацію. Але як бути впевненим, що саме ця інформація достовірна? Це можна перевірити! І ми надамо вам таку можливість.

Уточнити всі деталі можна за телефонами: +7 (495) 565-35-51 та 8 (800) 555-34-20.

Замовити зворотній дзвінок

© ТОВ «ВладВнешСервіс» 2009-2019. Всі права захищені.

Отже, що ж таке обсяг виробництва?
Що вони являють собою?
Що сюди прийнято включати?
Навіщо потрібна трудова оцінка в аналізі?
Як вона застосовується на практиці?
Що потрібно, щоб в процесі аналізу обсягу виробництва продукції обчислити об'єм виробництва в годиннику?
Коли може знадобитися подібна статистика?
Від чого залежать обсяги виробництва продукції?
Чому так відбувається?
Чому ми не поділяємо аналіз обсягу виробництва продукції і продажів товарів на два ізольованих показника?